Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

29 maj, 2013

Första värmeböljan i norr

Det finns olika definitioner för värmebölja. I Sverige definierar SMHI värmebölja som ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck”. I många andra länder i Europa varnar man även allmänheten när höga temperaturer väntas under flera dagar. En nyligen utförd studie av ett par forskare vid Umeå universitet visar att dödligheten ökar med 10% när dagens högsta temperatur når 27 grader för tre på varandra följande dagar och med dryga 20% när den når 30 grader.

Tidigare har vi i Sverige inte haft något varningssystem för höga temperaturen men det har vi från och med i år. SMHI har valt att ha tre nivåer där nivå ett är ett ”meddelande om värmebölja” som läggs ut när den högsta temperaturen förväntas nå 26 grader eller mer, tre dagar i sträck. Den här nivån riktar sig främst till äldre personer och personer i andra riskgrupper som är mer känsliga för värmen. Nivå två, vilket också leder till en klass 1-varning som syns på varningskartan på hemsidan, nås när den förväntade högsta temperaturen når 30 grader eller mer, tre dagar i sträck. Den tredje och allvarligaste nivån, då en klass 2-varning utfärdas, nås när den högsta temperaturen väntas vara 33 grader eller mer, tre dagar i sträck eller 30 grader, fem dagar i sträck. Då bör även normalt friska personer tänka på att inte utsätta sig för onödig exponering i värmen.

Idag har vi på SMHI faktiskt kommit ut med det allra första ”meddelandet om värmebölja” och det gäller för landskapet Norrbotten där temperaturen väntas nå 26 grader eller mer idag, samt imorgon och även på fredag. Informationen hittar man på varningssidan, i högerspalten under rubriken ”Meddelande”.

Att värmen dödar fick t.ex. Europa erfara sommaren 2003 då över 15 000 människor miste livet till följd av en värmebölja och flera nya värmerekord slogs i Europa. Under 1-13 augusti 2003 kom följande nationsrekord: 47,3 grader i Portugal, 41,5 i Schweiz, 40,2 i Tyskland och 38,1 grader i England.