Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

21 maj, 2013

Varm pingsthelg följs nu av regniga dagar

En varm pingsthelg följs nu av några ostadiga dagar och ett par intressanta lågtrycksutvecklingar. Jag ska försöka ge en uppdaterad lägesbild.

Den övergripande vädersituationen

Den senaste veckan har vi haft två stora huvudaktörer som skapat ett relativt stationärt väderläge på de övergripande Europeiska väderkartorna. Den ena huvudaktören har utgjorts av ett omfattande lågtrycksområde som i förra veckan grävde ner sig över sydvästra Europa. Kylig luft fördes ner mot Spanien och Portugal och snurrades sen vidare in över delar av kontinenten som har haft en ostadig vecka. På andra sidan av lågtrycksområdet har varmluft strömmat upp över Östeuropa. Samtidigt förstärktes en högtrycksrygg från Ryssland in över mellersta Skandinavien och utgjorde den andra huvudaktören under den gångna veckans väderlek.

Bilden visar en analys av atmosfärens tillstånd på 500 hPa-ytan under natten till pingstafton. Färgerna visar temperaturen på 500 hpa, medan den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan ges av de svarta konturlinjerna. I bilden framgår tydligt hur en varm sydostlig luftström sträcker sig in över Skandinavien mellan ett lågtryck över sydvästeuropa och ett högtryck som sträcker sig från Ryssland upp mot Finland-

Bilden visar en analys av atmosfärens tillstånd på 500 hPa-ytan under natten till pingstafton. I bilden framgår tydligt hur en sydostlig luftström för in varm luft över Skandinavien mellan ett lågtryck över sydvästeuropa och ett högtryck som sträcker sig från Ryssland upp mot Finland. Färgerna visar temperaturen på 500 hpa, medan den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan ges av de svarta konturlinjerna. -

Varmaste majdagen sedan 1971

Mellan lågtrycksområdet i sydväst och högtrycket i öster drog varma ost- och sydostvindar in över landet och gjorde att högsommartemperaturer rapporterades från flera stationer under pingsthelgen. Den absoluta toppnoteringen fick vi i lördags då Eftra-Broen i Halland uppmätte 30,6 grader vilket är den högsta majtemperaturen i Sverige sedan 1971!

Risk för lokalt stora regnmängder

Nu har saker börjat röra på sig. Impulser med lite kyligare och ostadigare luft har tagit sig upp mot oss söderifrån. Just nu (tisdag eftermiddag) finns en tunga med riktigt varm och fuktig luft som sträcker sig in över södra Sverige. Lite längre söderut finns något kyligare luft över Tyskland och Polen. I gränsen mellan dessa luftmassor kommer ett lågtryck att fördjupas över södra Sverige (se prognoskartor längre ned). I samband med den riktigt varma och fuktiga luften, som finns i anknytning till lågtrycket, är risken överhängande att det på sina håll kan falla ganska stora regnmängder under det kommande dygnet. Får vår del tyder prognoserna i nuläget på att det blir Skåne och Halland som får de största regnmängderna. Följ det svenska prognosläget här, med eventuella varningar här. De absolut största regnmängderna verkar dock hamna utanför landets gränser och väntas främst falla över Danmark och Tyskland, se aktuellt varningsläge i Europa här.

Lite kyligare luft

Efterhand drar lågtrycket dessutom in kylig luft över södra Sverige och intressant i det sammanhanget (samt för den fortsatta väderutvecklingen i Europa) är vad som just nu händer på den norra delen av Atlanten. Ett gammalt, mindre lågtryck som under söndag/måndag passerade upp över södra Sverige har nått Norska havet och idag fått nytt liv. Väster om det här lågtrycket finns en skarp gränszon till kall luft med ett omfattande lågtryck högre upp i atmosfären,  med centrum mellan Island och Grönland.

I takt med att lågtrycket på Norska havet nu fördjupas något så förs den kalla luften kring Island allt snabbare ner åt sydost, under kvällen och natten når den Skottland och Nordsjön.  Därefter tar ”vårt” lågtryck vid och fortsätter att snurra ner den kyliga luften mot Tyskland och efterhand delvis även in över södra Sverige. Mitt på torsdagen finns en del av den här kyliga luften över Skåne och trots sol väntas maxtemperaturena här då stanna mellan 10 och 15 grader, alltså en stor kontrast till den högsommarvärme som noterades under pingsthelgen. Intressant i sammanhanget är också att den här kyliga luften smiter in längst i söder medan något varmare luft ligger kvar i delar av Norrland.

Fortsatt ostadigt

Den nya portionen med kylig luft bidrar till att befästa tråget eller lågtrycket i höjden över Centraleuropa, vilket är en grogrund för fortsatt ostadigt väder i detta område. Under veckoslutet ser ett nytt lågtryck ut att ta en bana från Östeuropa och in mot södra Sverige, även detta i gränsen till riktigt varm och fuktig luft med potential att ge stora regnmängder.

En prognos gällande idag tisdag 12z som visar marktrycket (svarta konturlinjer), temperaturen på 850 hpa (rött markerar plusgrader, blått minusgrader) samt geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan. I bilden syns hur ett höjdlågtryck med lite kyligare luft finns nere över Centraleuropa medan en tunga med varm luft sträcker sig från Baltikum och in över södra Sverige. På Norska havet finns ett lågtryck vid marken och strax väster om detta finns en kall luftmassa med ett höjdtråg och ett höjdlågtryck mellan Island och Grönland.

En prognos gällande idag tisdag kl 12z som visar marktrycket (svarta konturlinjer), temperaturen på 850 hpa (rött markerar plusgrader, blått minusgrader) samt geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan. I bilden syns hur ett höjdlågtryck med lite kyligare luft finns nere på kontinenten medan en tunga med varm luft sträcker sig från Baltikum och in över södra Sverige. På Norska havet finns ett lågtryck vid marken och strax väster om detta finns en kall luftmassa med ett höjdtråg och ett höjdlågtryck mellan Island och Grönland.

En prognos gällande idag tisdag 12z som visar marktrycket (svarta konturlinjer), temperaturen på 850 hpa (rött markerar plusgrader, blått minusgrader) samt geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan. Lågtrycket över södra Sverige har fördjupats en aning och kall luft har börjat strömma ner mot Skottland.

Imorgon kl 12z har lågtrycket över södra Sverige fördjupats en aning och kall luft har börjat strömma ner mot Skottland.

 

En prognos gällande torsdag 12z som visar marktrycket (svarta konturlinjer), temperaturen på 850 hpa (rött markerar plusgrader, blått minusgrader) samt geopotentiella höjden av 300 hPa-ytan. Kylig luft har letat sig in över södra Sverige och ett omfattande lågtryck på 300 hPa-nivån har rasat ner över Nordsjön.

På torsdag har kylig luft letat sig in över södra Sverige och ett omfattande lågtryck på 300 hPa-nivån har rasat ner över Nordsjön.