Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

8 maj, 2013

Varför dimma på Östersjön?

Nu när varm och fuktig luft strömmar från norra kontinenten och ut över Östersjön så kommer också dimman över Östersjön. Varför är det så? För att kunna förstå detta så måste vi veta lite om hur moln bildas (dimma är inget annat än moln med markkontakt) och en fysikalisk egenskap hos vatten kontra markytor.

Lufttemperatur på ca 600 meters höjd (925 hPa-nivå)

Prognoskartor för lufttemperatur på ca 600 meters höjd (925 hPa-nivå) för 4 olika tidpunkter. Från vänster till höger: 8 maj kl 11, 9 maj kl 02, 9 maj kl 11 och 9 maj kl 20. I de mörkaste röda områdena är temperaturen över 15 grader.

 

 

En grundförutsättning för att moln ska bildas är att luften är mättad och vad menar man då med det? Jo, att luften innehåller så mycket fukt som den maximalt kan, dvs att den relativa luftfuktigheten är 100%. På de allra flesta observationer som vi har tillgång till och som uppdateras varje timme så rapporteras två olika temperaturer. Dels den faktiska lufttemperaturen, T, men också något som heter daggpunktstemperatur, Td. Med daggpunktstemperaturen anges den temperatur som luften måste avkylas till för att nå just mättnad. Kom ihåg det här, för det kommer jag återkomma till.

Nu har vi pratat om att luften måste vara mättad för att moln (dimma) ska bildas. Det andra vi måste förstå är det fysikaliska begreppet ”värmekapacitivitet”. Värmekapacitiviteten hos ett ämne kan beskrivas som den mängd energi som går åt för att värma upp ett kilogram av ämnet en grad. Här finns det en stor och avgörande skillnad mellan vatten och markytor. Det går nämligen åt i storleksordningen 4 gånger mer energi att värma upp vatten än en markyta, vilket i sin tur alltså leder till att den starka solen så här års värmer upp en markyta betydligt snabbare än en vattenyta.

Med dessa kunskaper kan vi nu titta på hur situationen ser ut hos oss just nu. Över Polen finns varmare och fuktigare luft som är på väg norrut. Enligt observationer låg lufttemperaturerna kl 11 idag, 8 maj, i Leba och Ustka vid polska Östersjökusten, på 21-22 grader och daggpunktstemperaturerna på 13-14 grader.

Observationer kl 11, idag 8 maj.

Karta med observationer kl 11, idag 8 maj.

Ytvattentemperaturen i Östersjön just nu är ca 7-8 grader. Eftersom ytvattentemperaturen är betydligt lägre än 13-14 så medför detta att när den varma luften från Polen rör sig ut över det kalla vattnet så kommer den att kylas av underifrån. Lufttemperaturen närmast ovanför havsytan kommer då att sjunka och nå ner till de 13-14 grader som krävs för mättnad och att dimma ska bildas.

Prognoskartor

Prognoskartor för följande tidpunkter. Från vänster till höger: 9 maj kl 02, 9 maj kl 11 och 9 maj kl 20. De rödrutiga områdena är prognostiserade områden med dimma vid respektive tidpunkt.

Värt att notera i ovanstående bild över prognoskartorna är att dimman som i natt väntas bildas över Götaland luckras upp och försvinner under morgonen/förmiddagen då markytan värms upp, medan den återfinns till havs hela dagen.

Men det har ju varit varmt i flera dagar nu, varför har inte dimma bildats dessa dagar/nätter då? Det beror på att vi har haft mycket torr luft över landet och Östersjön.  Som bilden nedan visar så var daggpunktstemperaturen igår, 7 maj, 6-7 grader på platserna kring Östersjön, dvs ca 7 grader lägre än vid samma tidpunkt idag, 8 maj. Eftersom denna temperatur är lägre än de 7-8 grader som ytvattnet håller, har inte luften närmast ovanför havsytan kunnat kylas av tillräckligt för att nå mättnad.

Observationer kl 11, igår 7 maj.

Karta med observationer kl 11, igår 7 maj.

Om ni vill läsa mer om olika typer av dimma så kan ni göra det här.