Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 maj, 2013

Torr och svettig analys med en blöt prognos

De senaste dagarna har varit väldigt varma i norra Sverige. Idag fredag är det fjärde dagen med högsommartemperaturer i norra Norrland. Den varma luften kommer österifrån och under flera dagar har den legat över land, under inflytande av en högtrycksrygg och utan att tillföras någon fukt. Det har lett till att luftmassan inte bara är varm utan även väldigt torr.     Läs mer

31 maj, 2013

Del 1: Hungersnödåret 1867 – kallaste majmånaden vi känner

Maj 2013 kan nu sammanfattas och vi kan konstatera att månaden varit rekordvarm på sina håll i Norrland.

Exempelvis kommer ett nytt stationsrekord att ses i Östersund/Frösön (se nyhetsartikel). Sverker skrev i sitt senaste inlägg följande ord: ”en vår som många (oförtjänt) betecknat som ‘extremt kall’.” Nej, någon kall vår kommer det inte att bli efter denna mycket varma majmånad. Ska man tala om en extremt kall vår ska man istället tala om vårarna 1867, 1877, 1888 och för ostkusten i södra Sverige även 1942.

Som rubriken antyder skall jag här redogöra för den relativt sett kallaste kalendermånad vi känner, nämligen maj 1867. Månadens ryktbarhet och extrema kyla som rådde förtjänar särskild uppmärksamhet och detta inlägg har därför delats upp i tre delar. Under 1900-talet gjorde Olle Häger och Hans Vilius en dokumentär om just 1867. Denna går under namnet ”Ett satans år – Norrland 1867” och finns även som bok. Dokumentären har tidigare sänts i SVT men finns just nu dessvärre inte tillgänglig i deras öppna arkiv. Den som vill se dokumentären får således söka sig fram på annat vis.

Läs mer

29 maj, 2013

Första värmeböljan i norr

Det finns olika definitioner för värmebölja. I Sverige definierar SMHI värmebölja som ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck”. I många andra länder i Europa varnar man även allmänheten när höga temperaturer väntas under flera dagar. En nyligen utförd studie av ett par forskare vid Umeå universitet visar att dödligheten ökar med 10% när dagens högsta temperatur når 27 grader för tre på varandra följande dagar och med dryga 20% när den når 30 grader.

Läs mer

29 maj, 2013

Orkanvarning för Mexiko

Säsongens andra tropiska cyklon på östra Stilla havet, namngiven Barbara, bildades sent igår kväll och har nu snabbt intensifierats under onsdagen. Myndigheterna i Mexiko har nu därför under onsdag eftermiddag gått ut med en orkanvarning då Barbara väntas nå orkanstyrka innan den drar in över kusten vid Tehuantepec senare ikväll. Det primära hotet kommer dock att vara det ymniga regnet som kan orsaka livshotande lerskred och översvämningar. Barbara följs av amerikanska National Hurricane Center.

Barbara

Prognoserad bana för Barbara. Källa: NOAA.

Relativt lugn orkansäsong väntas i östra Stilla havet

 Amerikanska NOAA förutspår att årets orkansäsong i östra Stilla havet kommer att bli under den normala eller normal med 11-16 namngivna tropiska cykloner. Av dessa väntas 5-8 nå orkanstyrka och 1-4 utvecklas till så kallade ”major hurricanes” (kategori 3,4 och 5 på Saffir-Simpsonskalan). Normalvärdet är annars 15 namngivna tropiska cykloner där 8 når orkanstyrka och 4 utvecklas till ”major hurricanes”.

 

28 maj, 2013

Inget mätbart snödjup i Sverige

Den 25 maj var det första dygnet för säsongen då inte någon svensk station rapporterade mätbart snödjup. Man kanske då kan lockas att säga att hela Sverige har barmark eller att det är snöfritt i hela Sverige. Men detta vore en sanning med modifikation. Inget mätbart snödjup innebär att det är barmark eller att marken är täckt till mindre än hälften av snö. Det kan alltså finnas snöfläckar utan att snödjup rapporteras, så är till exempel fallet i Katterjåkk för närvarande. Dessutom mäter vi ju inte snödjup på de högsta höjdnivåerna i fjällen, där det kan finnas snö eller glaciärer året runt. Läs mer

16 maj, 2013

En Alvin är född!

Den officiella starten på orkansäsongen i östra Stilla havet (15 maj-30 november) hann knappt blåsas igång innan årets första tropiska cyklon, Alvin, dök upp på onsdagen. Amerikanska National Hurricane Centers prognos är att Alvin förmodligen når kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan på fredag.  Alvin kommer även att hålla sig ute över öppet hav långt från bebodda områden.

 

Sedan 1971 då data över tropiska cykloner i östra Stilla havet anses tillförlitliga har det bara hänt tre gånger (1990, 1996 och 2012) att en tropisk cyklon bildats tidigare än Alvin. När det gäller maj månad som helhet är den kraftfullaste orkanen som man känner till i östra Stilla havet Adolph, som år 2001  kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. Adolphs namn ströks dock senare av politiska orsaker och ersattes av just Alvin.

 

Mahasen in över Bangladesh

Den tropiska stormen Mahasen drog under torsdagsmorgonen in över Bangladesh nordväst om Chittagong. Även om vindstyrkorna var beskedliga är det primära hotet från Mahasen den medföljande stormfloden och det kraftiga regnet. Turligt nog lyckades stormen inte dra fördel av de för snabb intensifiering gynnsamma atmosfäriska förhållandena och det mycket varma havsvattnet.

Mahasen

Den tropiska stormen Mahasen drog tidigt på torsdagen in över Bangladesh. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

15 maj, 2013

Stora temperaturöverskott väntas i hela Sverige

Varm luft från kontinenten strömmar just nu in över landet med sydostvindar. Orsaken till detta är ett mindre högtryck med centrum över Baltikum och ett lågtryck över Brittiska öarna som driver upp denna varma luftström. Över södra Sverige har den under förmiddagen föregåtts av ett mindre regnområde som nu drar vidare norrut. Högtrycket kommer under de kommande dygnen att få sitt centrum över Finland och ge för årstiden mycket varmt väder. Hela landet beräknas få temperaturöverskott på 2-8 grader mellan torsdag och tisdag (jämför figuren till vänster nedan med den högra).

Förväntad medeltemperatur (vänster) och normal medeltemperatur (höger).

Förväntad medeltemperatur (vänster) och normal medeltemperatur (höger).

Läs mer

8 maj, 2013

Varför dimma på Östersjön?

Nu när varm och fuktig luft strömmar från norra kontinenten och ut över Östersjön så kommer också dimman över Östersjön. Varför är det så? För att kunna förstå detta så måste vi veta lite om hur moln bildas (dimma är inget annat än moln med markkontakt) och en fysikalisk egenskap hos vatten kontra markytor.

Lufttemperatur på ca 600 meters höjd (925 hPa-nivå)

Prognoskartor för lufttemperatur på ca 600 meters höjd (925 hPa-nivå) för 4 olika tidpunkter. Från vänster till höger: 8 maj kl 11, 9 maj kl 02, 9 maj kl 11 och 9 maj kl 20. I de mörkaste röda områdena är temperaturen över 15 grader.

 

Läs mer

8 maj, 2013

Sommaren ÄR här med dunder och brak!

Nu är den meteorologiska sommaren så gott som definitivt här. I södra Sverige ackompanjeras den även med regn och åska idag. Officiellt anlände dock sommaren den 4 maj som var det första dygnet av fem med en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0°. Även om inte dagens dygn är medräknat så vågar jag ändå påstå att saken är klar då temperaturen den gångna natten på ett par platser i södra Sverige höll sig över 10,0°. Dessutom väntas temperaturen hålla sig över 10 grader fram till klockan 20.00 då temperaturdygnet för den 8 maj avslutas. Hur stort område som får meteorologisk sommar den 4 maj blir klart först imorgon förmiddag runt klockan 10.30 då årstidskartan uppdateras. Främst är det östra Götaland och Svealand som detta gäller.

Läs mer