Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

26 april, 2013

Aprilvädersprognos

Vi närmar oss slutet av April och passande nog har vi en vädersituation som under veckoslutet bjuder på goda förutsättningar för klassiskt aprilväder, det vill säga snabba växlingar mellan en värmande vårsol och kraftig bynederbörd med blandad nederbördsform. För den som vill veta mer om aprilväder i allmänhet kan jag rekommendera följande artikel i kunskapsbanken. Detta inlägg har jag tänkt ägna åt att beskriva det aktuella väderläget och försöka förklara varför och var förutsättningarna just nu är goda för denna vädertyp som brukar benämnas ”aprilväder”.

Lutande frontzon

En grundförutsättning är att vi ska befinna oss i en polarluftsmassa med kall luft i höjden som tillsammans med en vårsol kan skapa en instabilt skiktad atmosfär vilket ger upphov till konvektion (läs mer här). En snabb titt på en väderkarta för imorgon visar att en front öster om landet slingrar sig ner över Europa, hela landet ligger på den kalla sidan av fronten vilket är lovande. I sammanhanget är det dock av stor betydelse att fronter som ritas på väderkartor markerar var fronterna finns vid marken och att fronter lutar med höjden (läs om varför fronter lutar här). I den lutande frontzonen kommer vi att få en relativt varm luftmassa som ligger ovanpå en relativt sett kallare luftmassa i lägre nivåer. I skiljeytan mellan luftmassorna får vi ett stabilt skikt som motverkar vertikala luftrörelser och det förhindrar utvecklingen av bymoln med stor vertikal utsträckning och förutsättningar för riktigt kraftig bynederbörd.

Av bilden nedan framgår att fronten i högre luftlager ligger en bit in över södra Sverige och den riktigt kalla luften i höjden sträcker sig från Norrland och ner till norra eller mellersta Götaland. Det här innebär att södra Götaland med stor sannolikhet får lite grundare konvektion, mer begränsad till de lägre luftlagren, än vad som är fallet längre norrut. Fördelningen av luftmassor antyder alltså att det är från Norrland och ner till mellersta Götaland som vi imorgon har bäst förutsättningar för konvektion som kan leda till lite kraftigare nederbörd.

I kartan syns en prognos för temperaturen på 500hpa gällande för imorgon (lördag) eftermiddag. I bilden syns också ett vertikalt tvärsnitt som sträcker sig från punkten markerad med ett A i kartan till punkten markerad med ett B. De röda linjerna visar den prognostiserade temperaturen på varje tryckyta, medan de blåa linjerna är den potentiella temperaturen, det vill säga den temperatur som luften skulle få om den fördes torradiabatiskt ner till referenstrycket 1000 hpa. Ur bilden framgår tydligt hur fronten lutar in över södra Sverige. I samband med fronten ökar den potentiella temperaturen snabbt med höjden (de blåa konturlinjerna ligger tätt), detta stabila skikt utgör ett litet lock som förhindrar konvektionen att nå högre upp i atmosfären. Om vi till exempel tittar över mellersta Skåne kring 56 grad N skulle de konvektiva molnens toppar sannolikt fastna någonstans kring 750-800 hpa där temperaturen bara ligger kring 8-10 minusgrader. Värt att notera är också hur snabbt den potentiella temperaturen ökar med höjden när vi når 200-300 hpa, det "locket" som ligger här är den så kallade tropopausen. Notera också att tropopausen ligger högre i den varma luftmassan i söder än i den kalla i norr.

I kartan syns en prognos för temperaturen på 500hpa gällande för imorgon (lördag) eftermiddag. I bilden syns också ett vertikalt tvärsnitt som sträcker sig från punkten markerad med ett A på kartan till punkten markerad med ett B. De röda linjerna visar den prognostiserade temperaturen på varje tryckyta, medan de blåa linjerna är den potentiella temperaturen, det vill säga den temperatur som luften skulle få om den fördes torradiabatiskt ner till referenstrycket 1000 hpa. Ur bilden framgår tydligt hur fronten lutar in över södra Sverige. I samband med fronten ökar den potentiella temperaturen snabbt med höjden (de blåa konturlinjerna i tvärsnittet ligger tätt), detta stabila skikt utgör ett litet lock som förhindrar konvektionen att nå högre upp i atmosfären. Om vi till exempel tittar över mellersta Skåne kring 56 grad nord skulle de konvektiva molnens toppar sannolikt fastna någonstans kring 750-800 hpa där temperaturen bara ligger kring 8-10 minusgrader. Värt att notera är också hur snabbt den potentiella temperaturen ökar med höjden när vi når 200-300 hpa, det "locket" som ligger här är den så kallade tropopausen. Notera också att tropopausen ligger högre i den varma luftmassan i söder än i den kalla i norr.

 

Jetströmmens inflytande

Utöver ren instabilitet från kombinationen av kall höjdluft och en sol som värmer marken och luften underifrån kan den storskaliga cirkulationen och dynamiken ibland bidra med att ge ett extra lyft av luften och på så sätt hjälpa till att utlösa instabilitet. Om vi tar en titt på morgondagens prognos för vindarna på 300 hpa ser vi att det finns en jetström över södra Sverige som är direkt kopplad till fronten. Vi ser också att det finns en skarp kurvning moturs (cyklonalt) på strömningen strax väster om landet, ett så kallat tråg. I samband med att höjdtråget rör sig österut under dagen så kan Götaland som ligger under jetströmmen, nedströms höjdtråget sannolikt få ett storskaligt lyft av luftmassan under dagen.

Bilden visar en prognos för strömningen på 300 hpa imorgon efetrmiddag.

Bilden visar en prognos för strömningen på 300 hpa imorgon efetrmiddag.

 

Viss risk för åska

Kombinationen av ett storskaligt lyft och en relativt instabil luftmassa gör att det finns förutsättningar för lite kraftigare bynederbörd att bildas. Allra bäst förutsättningar för aprilväder verkar det alltså imorgon vara från mellersta Götaland och upp över södra Svealand, där finns kall höjdluft med förutsättningar för instabilitet och dessutom hjälper dynamiken kring jetströmmen till med ett storskaligt lyft av luftmassan. Det är dock lite svårbedömt hur molnigheten ser ut i detta område under förmiddagen och därför även svårt att veta hur mycket möjligheter solen får att värma marken och minska stabiliteten. Det är dock inte orimligt att tro på någon åskknall i norra Götaland/Svealand där bymolnens toppar eventuellt ser ut att kunna nå höjder med riktigt låga temperaturer. För Norrlands del är det troligen allmänt mindre moln under förmiddagen och här är höjdluften riktigt kall vilket gör att det borde finnas förutsättningar för dramatiska himlar och prickiga satellitbilder i detta område.

Avslutningsvis kan jag kort nämna att det väntas betydligt stabilare förhållanden i nästan hela landet under söndagen då den allra kallaste höjdluften lämnat landet.