Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 april, 2013

”Nollmånad” i Västmanland och Uppland

När nu samtliga nederbördsdata för mars 2013 preliminärgranskats står det klart att vi fått en ny så kallad nollmånad. Detta innebär att ingen mätbar nederbörd fallit under en hel kalendermånad vilket senast inträffade i april 2009, då i Ogestad i Småland. Med mätbar nederbörd menas en mängd på minst 0,1 mm. De två stationer som utmärkte sig i år var Hacksta i Uppland och Hallstaberg i Västmanland.

 

Helt uppehåll under månaden var det dock inte då båda stationerna vid några tillfällen uppmätte nederbörd men inte i mätbar mängd.

 

För åren 1961-2012 finns totalt 18 fall av nollmånader. Inga av dessa fall har inträffat under september-december. Mest frekvent har nollmånaderna varit i januari (fyra fall) följt av april (tre fall).

 

I de flesta fall som en nollmånad observerats har det i majoriteten av fallen rört sig om högst en eller ett par stationer som haft helt uppehåll. Det finns dock tre månader som står i absolut särklass: mars 1964, april 1974 samt juni 1992.

 

Av de tre nämnda månaderna hade mars 1964 flest antal stationer med uppehåll, 79 stycken. Nästan exakt lika många stationer rapporterade uppehåll i april 1974 då det på flera håll i södra Sverige hade varit uppehåll sedan slutet av mars och den ihållande torrperioden lokalt blev två månader lång. Först efter 65 dygns uppehåll fick Skövde och Åsaborg i Västergötland uppleva regnet igen den 26 maj. Detta är även den längsta kända torrperioden vi känner i Sverige.

 

Konsekvenserna av den långdragna torkan som gjorde juni 1992 till en nollmånad blev mer omfattande än under motsvarande torrperiod 1974 då denna inföll under den huvudsakliga växtsäsongen i kombination med mycket varmt väder. Ungskär i Blekinge skärgård hade 60 dygns uppehåll från den 13 maj till den 11 juli.

 

Under 2000-talet är det bara augusti 2002 och april 2009 ihop med mars 2013 som haft helt uppehåll någonstans i landet.