Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

11 april, 2013

Aktiv orkansäsong på Atlanten väntas

Årets orkansäsong på Atlanten ser ut att bli aktiv med omkring 18 namngivna tropiska cykloner. Denna bedömning gick forskarna vid Colorado State University (CSU) ut med under onsdagen i sin återkommande säsongsprognos.  I prognosen bedömer de att 9 av de 18 tropiska cyklonerna når orkanstyrka.  Fyra förväntas dessutom utvecklas till ”major hurricanes”, kategori 3-5 på Saffir-Simpsonskalan. Sannolikheten för att en major hurricane träffar USA i år bedöms vara högre än normalt liksom att en sådan drar in över Karibien.

Även den privata brittiska prognosfirman Tropical Storm Risk, Inc (TSR) prognoserar en aktiv säsong med 15 namngivna stormar, varav 8 når orkanstyrka och 3 utvecklas till major hurricanes. Ytterligare ett privat väderföretag, WSI, gör i sin prognos bedömningen att årets säsong blir aktiv med 16 namngivna stormar, 9 orkaner och 5 major hurricanes.

En sammanfattande tabell över respektive instituts prognos ses längst ned i inlägget. Institutens prognoser finns tillgängliga på deras respektive hemsidor.

 

Stor osäkerhet i prognoserna

Samtliga tre institut understryker att det finns en klar osäkerhet i deras respektive prognoser då det i nuläget är osäkert huruvida en El Niño kommer att utvecklas senare i år eller inte. I nuläget råder neutrala förhållanden men just den här tiden på året är den tid då det kan ske snabba förändringar i detta tillstånd.

El Niño-episoder har en mycket stark inverkan på den tropiska cyklonaktiviteten på Atlanten. Under år med El Niño bildas oftast få tropiska cykloner vilket beror på att den vertikala vindskjuvningen, vilken är en mycket viktig faktor för bildningen av tropiska cykloner, är högre dessa år.

Amerikanska NOAA brukar komma ut med sin orkanprognos i slutet av maj. CSUs nästa prognos kommer ut på nätet den 3 juni.

Institut

Namngivna stormar

Orkaner

Major hurricanes

Prognosens datum

CSU

18

9

4

10 april

TSR

15

8

3

5 april

WSI

16

9

5

8 april

Normalvärde (1966-2009)

11,3

6,2

2,3

-

Tabell 1: De olika väderinstitutens prognos för orkansäsongen 2013 på Atlanten.