Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

8 april, 2013

Fallstrimmor

Vi har under en längre tid varit under inflytande av en kall luftmassa med högtrycksbetonat väder vilket även har avspeglat sig i antalet soltimmar. Om detta kan man läsa i Mishas blogginlägg här. Solen värmer dock ordentligt såhär års och skillnaden mellan natt- och eftermiddagstemperaturerna har varit stor. Ett annat tecken på att solen nu börjar värma landytorna ordentligt är att stackmolnen börjat dyka upp på himlen dagtid. (Klicka på bilden för att få den större.)

Stackmoln

Cumulus (stackmoln). Bilden är tagen från taket på SMHI i Norrköping den 26 mars 2013

Bilden ovan beskriver det vi, meteorologer, brukar benämna som växlande molnighet. Om man vid samma tidpunkt tittade på radarbilderna som finns på SMHIs hemsida så ser det ut som att det faller nederbörd såväl i Norrköping som i tex Jönköpingstrakten (Flahult) och Göteborg. Ingen av dessa tre stationer rapporterade någon nederbörd detta dygn. Är det något fel på radarerna eller vad är det frågan om? (Klicka på bilden för att få den större)

Radar och relativ luftfuktighet

Bilden ovan visar en karta över den relativa luftfuktigheten samt en radarbild från samma tidpunkt som molnbilderna är tagna. I det område som är ljust brunt så är den relativa luftfuktigheten mellan 30-50 %.

Nej, det är inget fel på radarerna! För att dessa, så gott det går, endast ska visa nederbörd och inte byggnader, närliggande berg eller annat som sticker upp så ”scannar” inte radarerna av luften närmast marken. Bilden nedan är tagen vid samma tidpunkt och plats som föregående molnbild, men åt ett annat väderstreck. (Klicka på bilden för att få den större)

Stackmoln med fallstrimmor

Bymoln med fallstrimmor

Om man jämför de båda molnbilderna så ser vi att på den första bilden syns molnens undersida klart och med en tydlig kontur. På den senare bilden är undersidorna mycket mer diffusa och det är här vi hittar svaret till mysteriet. Det diffusa som syns är s.k. fallstrimmor vilket är nederbörd som inte når marken. Radarerna registrerar alltså, helt riktigt, nederbörd men den når aldrig till marken.

Hur kommer det sig då att nederbörden aldrig når ner till marken? Jo, om vi tittar på kartan som visade den relativa luftfuktigheten så ser vi att den är mycket låg. Vid den aktuella tidpunkten hade Norrköping en relativ luftfuktighet på 40% och motsvarande siffror för Jönköping och Göteborg var 46 respektive 30%. Den relativa luftfuktigheten är ett mått på hur mycket fukt som finns i luften i relation till hur mycket den skulle kunna innehålla. Det som händer är alltså att nederbörden hinner avdunsta innan den når marken. Även under de kommande dygnen kommer man kunna få se fallstrimmor lite var stans i landet under eftermiddagarna.

Ni som har valt att hänga ut Er tvätt på tork i vårsolen de senaste veckorna i Götaland har nog konstaterat att den torkat klart snabbt. Det beror på att luften kunnat suga åt sig fukten från kläderna effektivt eftersom den relativa luftfuktigheten varit så låg den senaste tiden i södra Sverige.