Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

2 april, 2013

Marsvädret 2013 globalt – Stora temperaturkontraster

Vi har i flera tidigare inlägg beskrivit det mycket märkliga strömningsmönstret och tryckfördelningen på norra halvklotet under mars. Till exempel i det här inlägget av Mattias.

Detta avspeglas även i temperaturfördelningen över norra halvklotet, där det över stora områden varit betydligt kallare än under en normal marsmånad och på andra håll betydligt varmare.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i mars 2013

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i mars 2013

 

På den eurasiatiska kontinenten kan man säga att det har gått en gräns ungefär längs 50° nordlig bredd. Norr därom har det nästan undantagslöst varit kallare än normalt, medan det har varit varmare än normalt söder därom. Förhållandevis kallast har det varit kring norra delen av Uralbergen med nästan 10 grader under normal temperatur. Temperaturöverskott av samma storleksordning har man haft i en zon från centrala Kazachstan till nordvästra Mongoliet. Området med varmt eller mycket varmt väder har även omfattat stora delar av Nordafrika.

 

Även i Nordamerika har det varit stora temperaturkontraster. I centrala och östra USA hade man förra året en exceptionellt varm marsmånad, medan det i år har varit en helt annan väderbild med 2-6 grader under normal temperatur. I nordöstra Kanada och västra Grönland har det däremot varit ovanligt varmt med temperaturöverskott upp mot 10 grader kring Baffin Island. I ryska delen av Arktis har det varit rätt normala temperaturer under mars efter de stora eller mycket stora temperaturöverskott som präglat vintermånaderna.

 

På södra halvklotet (som är ett ”vattenhalvklot”) får man nästan aldrig lika stora temperaturavvikelser som på norra halvklotet. Där har temperaturen i allmänhet högst legat ett par grader från normalvärdena.