Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

3 mars, 2013

Mars 2013: 125-årsjubileum

I år är det exakt 125 år sedan stora delar av Sverige fick uppleva en av de allra kallaste marsmånaderna vi känner. För majoriteten av de stationer som varit i drift sedan slutet av 1800-talet och framåt är mars 1888 den kallaste som observerats. Dock, i sydöstra Sverige var mars 1942 kallare än mars 1888 vilket förmodligen delvis kan förklaras av den extrema isutbredningen som rådde efter den i södra Sverige enastående kalla krigsvintern 1941/1942. Även längst i norr synes en eller två andra marsmånader ha varit lite kallare än mars 1888 (Tabell 1 nedan). Att en enskild kalendermånad är den kallaste som uppmätts överallt i Sverige är extremt ovanligt och mig veterligen det finns bara ett enda känt fall, en nog så välkänd månad som jag har tänkt blogga om senare i år…

Läs mer

1 mars, 2013

Våren i norr får abrupt avbrott

Våren i norr får under lördagen ett abrupt avbrott när ett djupt lågtryck drar in över mellersta Norrland med riktigt busväder men mer om det lite längre ner. Först några rader om den senaste veckans ovanligt milda väder i norr. I mitt inlägg, här på bloggen, från i onsdags så nämnde jag att tre stationer i södra och mellersta Norrland skulle kunna nå upp till de sju dygn i rad med en medeltemperatur över 0 grader som krävs för att kungöra vårens ankomst, enligt den meteorologiska definitionen. Idag sitter vi inne med facit och det blev faktiskt just så. Torpshammar i Medelpad, Mattmar i västra Jämtland och Gubbhögen i nordligaste Jämtland har nu alla vår. (Klicka på tabellerna för att se dem i större storlek)

Februaritemperaturen i Torspshammar

Läs mer