Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 mars, 2013

Mars 2013 – en kall solskenshistoria

Medan många människor, främst i vår södra landsända, ondgör sig över att våren 2013 på många håll där är sen finns det också positiva nyheter med årets kalla marsmånad. På ett par platser i södra Sverige är det mer eller mindre klart att nya rekord i antal solskenstimmar kommer att slås. För Göteborgs och Borlänges del är rekordet redan nu slaget. Bägge stationerna har dock en kort mätserie vilka startade 1983 respektive 1987. I Norrköping där mätningarna pågått sedan 1955 kommer rekordet att slås under skärtorsdagen. Även i Östersund och Karlstad med mätserier från 1957 samt 1950 kommer det med stor sannolikhet att bli ett nytt solrekord då solen just nu flödar där.

 

Mest spännande är läget dock i Stockholm där solmätningarna pågått sedan 1908 och där marsrekordet från 1969 på 231 soltimmar ligger i farozonen. Hittills i mars har solen lyst i 211 timmar där. Allt hänger nu på hur soliga de sista dygnen blir men helt klart är i vart fall att årets mars blir kall men mycket solig i hela Sverige.

När kommer våren till Stockholm?

Det kalla men högtrycksbetonade vädret vi haft en längre tid nu ser ut att kunna bestå fram till åtminstone första helgen i april dvs den 6-7 april. Kalla nätter följs av dagar med temperaturer på som bäst några plusgrader. Dygnsmedeltemperaturen lär således fortsätta hålla sig under 0°C fram tills dess.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg är det senaste meteorologiska vårdatumet som förekommit i Stockholms 257 år långa temperaturserie den 26 april 1810. Så, vad är de senaste datumen för vårens ankomst i Stockholm under 1900-talet? Här begränsar jag mig till åren 1900-2012:

1900, 1909, 1940 & 1952: 4 april

1915, 1919, 1970 & 1971: 5 april

1942: 6 april

1917: 10 april

1941: 11 april

1902, 1955 & 1958: 12 april

1931: 14 april

Det är som synes få tillfällen som våren i Stockholm anlänt efter den första veckan i april sedan år 1900. Skulle våren inte behaga dyka upp i Stockholm förrän efter den 14 april får vi med största sannolikhet gå tillbaka ända till 1877 för att finna ett senare datum för vårens ankomst i Stockholm. Det året kom den meteorologiska våren till Stockholm först den 22 april.

Det är även värt att notera att OM våren skulle komma först efter den 5 april så är sannolikheten även stor att också maj blir kall. För dessa sju år då våren i Stockholm anlänt senare än den 5 april har samtliga majmånader haft en månadsmedeltemperatur under eller mycket under det normala för Stockholms del. Maj 1902 och 1955 hör till några av 1900-talets allra kallaste majmånader.