Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

19 mars, 2013

Vad händer med snöovädret?

Sedan i slutet av förra veckan har våra prognoser konsekvent talat om risken för ett eventuellt snöoväder som troligen skulle drabba delar av södra Sverige idag och imorgon. I fredags skrev jag även ett blogginlägg om det aktuella prognosläget, se här. Grunden till ovädret var en lågtrycksutveckling över kontinenten, i fredagens inlägg beskrev jag utvecklingen så här: ”Om vi direkt hoppar fram några dagar i väderutvecklingen så är det på måndag riktigt mild luft som strömmar upp över Medelhavet, Italien och vidare upp mot Österrike och Ungern. I gränsen till lite kallare luft som finns längre västerut över Frankrike och Tyskland utvecklas ett lågtryck. Det är detta lågtryck som väntas ge riktigt besvärligt väder i södra Sverige då det under fördjupning, natten till tisdag, snabbt drar upp över Polen och norra Tyskland.”

Vad har hänt sen?

Jämfört med tidigare prognoser fanns redan igår en antydan till att det kraftigaste stråket med snöfall skulle gå lite sydligare än vad som tidigare var prognostiserat. Risken för att kraftigt och ihållande snöfall skulle drabba Skåne var dock fortfarande överhängande och prognosen för de friska eller hårda vindarna var väldigt stabila. Om vi bedömer att sannolikheten är mer än 50% för att ett varningskriterium ska uppfyllas så ska vi gå ut med en varning. En varning betyder alltså inte att vi är helt säkra på att händelsen vi varnar för ska inträffa, utan snarare att vi bedömer att det finns en överhängande risk för att händelsen ska inträffa.

Facit så här långt?

Under natten har ett lågtryck under fördjupning mycket riktigt rört sig norrut upp mot Polen. Den exakta utvecklingen på lågtrycket blev dock inte riktigt som prognosen tidigare antytt. I mitt tidigare inlägg syns hur lågtrycket tidigare väntades röra sig västerut mot Danmark då det nått upp mot Polen. I verkligheten blev lågtrycket lite mindre välutvecklat och viker aldrig av västerut utan går på en ostligare bana mot Ukraina och Vitryssland. Konsekvensen så här långt har framför allt blivit att den intensivaste nederbörden inte riktigt nått upp över Sverige utan hållit sig söder om landet. Det handlar om ganska små marginaler och över södra Östersjön och Bornholm har det varit kraftiga radarekon hela dagen. Vad det gäller vindarna har de under förmiddagen varit ungefär i paritet med gårdagens prognos. Kuststationerna har haft medelvindar upp mot 20 m/s och även på stationer som Rynge (i medel 12m/s klockan 12) och Karlskrona (i medel 15 m/s klockan 12)  har vinden med råge överstigit frisk vind (8 m/s).

Inte över ännu

Avslutningsvis kan det vara värt att påpeka att det faktiskt inte är riktigt över ännu. En klass 1 varning ligger fortfarande ute för Skåne. Ett område med ganska kraftigt snöfall finns kvar över södra Östersjön och en del av detta intensivare snöfall har även tagit sig in över framför allt Österlen. Enligt prognosen ska det tidvis fortsätta snöa över södra Skåne även en bra bit in på onsdagen. Efterhand kommer dock vinden att avta. Innan vi helt sammanfattar ovädret bör vi nog avvakta utvecklingen under det kommande dygnet.

Snöbyar över ostkusten

En kort notis kan också göras om prognosen för de snöbyar som under dagen har dragit in över nordöstra Götaland, östra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. I samband med att ostvindar har fört riktigt kall luft över Finska viken och in mot svenska ostkusten så har det bildats en del kraftigare snöbyar under dagen. Dessa är ofta svårprognostiserade och Johan har tagit upp detta ämne i ett par tidigare blogginlägg, se här och här. Även denna gång har modellerna underskattat dessa snöbyar och denna gång kan den något osäkra isutbredning på Finska viken och norra Östersjön möjligen ha gjort prognoserna extra kluriga. Dessa snöbyar kan förmodligen fortsätta beröra ungefär samma områden även något dygn framöver då vindriktningen inte ändras nämnvärt.