Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

15 mars, 2013

Risk för snöoväder till vårdagjämningen

Det för årstiden mycket kalla vintervädret över Sverige består och den storskaliga cirkulationen över norra hemisfären fortsätter att vara präglad av mäktiga högtrycksblockeringar med stora meridionala förskjutningar av varma och kalla luftmassor (läs mer här). Tidigare i veckan rapporterades snöfall från södra Frankrike och nu strömmar rejält mild luft norrut över Grönland, idag har bland annat flera stationer på södra Grönland observerat regn och 4-5 plusgrader. För Sveriges del finns ingen riktig mildluft i sikte utan det är snarare stor risk att ett ordentligt snöoväder kan beröra södra Sverige under tisdag och onsdag i nästa vecka, alltså lagom till vårdagjämningen.

Om vi direkt hoppar fram några dagar i väderutvecklingen så är det på måndag riktigt mild luft som strömmar upp över medelhavet, Italien och vidare upp mot Österrike och Ungern. I gränsen till lite kallare luft som finns längre västerut över Frankrike och Tyskland utvecklas ett lågtryck. Det är detta lågtryck som väntas ge riktigt besvärligt väder i södra Sverige då det under fördjupning, natten till tisdag, snabbt drar upp över Polen och norra Tyskland. Bilderna nedan är baserade på den senaste prognosen från ECMWF.

En prognos gällande tisdag klockan 12z som visar lufttryck och 12 timmars ackumulerad nederbörd (de blåa siffrorna är centimeter snö).
En prognos gällande tisdag 19:e mars klockan 12z för lufttryck och 12 timmars ackumulerad nederbörd (de blå siffrorna anger prognosens snömängd i centimeter). Notera hur tätt det är mellan isobarerna över södra Sverige.
En prognos gällande onsdag den 20:e mars klockan 00z för lufttryck och 12 timmars ackumulerad nederbörd (de blåa siffrorna är centimeter snö).

En prognos gällande onsdag den 20:e mars klockan 00z för lufttryck och 12 timmars ackumulerad nederbörd (de blå siffrorna anger prognosens snömängd i centimeter).

 

 

En prognos gällande onsdag den 20:e mars klockan 12z för lufttryck och 12 timmars ackumulerad nederbörd (de blå siffrorna anger prognosens snömängd i centimeter).

En prognos gällande onsdag den 20:e mars klockan 12z för lufttryck och 12 timmars ackumulerad nederbörd (de blå siffrorna anger prognosens snömängd i centimeter).

Osäkert kring detaljerna

Prognosen tyder alltså på ganska stora snömängder i Götaland under tisdag och onsdag. Dessutom blir det ordentligt blåsigt då kall luft drar in över landet med en frisk eller hård ostlig vind. Prognoserna är relativt samstämmiga när det gäller de stora dragen i denna utveckling och mycket tyder på att det blir ett besvärligt väderläge i södra Sverige. Ännu råder det dock vissa osäkerheter kring detaljerna i utvecklingen och det handlar då till exempel om hur långt norrut snöfallet når och var de största mängderna hamnar. Som vi diskuterat i tidigare inlägg kan man vid ostlig vind få en förstärkande effekt av nederbördsintensiteten vid ostkusten. I nuläget är det dock faktiskt så att de kalla nätterna har fått isen att börja lägga sig även nere i delar av Östersjön (se aktuell iskarta här) och detta skulle kanske också kunna bidra till en viss, extra osäkerhet i prognosen för snömängderna i Östersjölandskapen.

Mäktigt högtrycksområde över Arktis

I prognoskartorna ovan syns tydligt att det är ganska kraftiga ostvindar som råder över hela landet i mitten av nästa vecka och det är ganska intressant att studera den aktuella temperatur- och tryckfördelningen på lite större skala. Bilden nedan är en prognos för natten till onsdag i nästa vecka och visar geopotentiella höjden (röda konturlinjer) och vinden på 500 hPa-ytan samt temperaturen på 850 hPa (färger och svarta konturlinjer). Med centrum över Arktis finns ett område med rejält mild luft och ett mäktigt högtrycksområde som luften rotera medurs kring. Det ger alltså en starkt ostlig komponent på vinden, inte bara hos oss, utan i princip allmänt på de nordliga breddgraderna runt Arktis.

En prognos, gällande onsdag den 20:e mars, för den geopotentiella höjden och vinden på 500 hPa-ytan samt temperaturen på 850 hpa.
En prognos, gällande onsdag den 20:e mars, för den geopotentiella höjden och vinden på 500 hPa-ytan samt temperaturen på 850 hpa.