Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 mars, 2013

Fortsatt bistert vinterväder

Årets påskhelg infaller redan i slutet av mars. Det är dock två veckor dit och mycket kan hända på den tiden. Dagens modellkörning sträcker sig fram till nästa helg. En ”bra” prognos håller som bäst omkring 8 dygn idag. Ibland är det dock svårt att göra en god prognos 1-2 dagar framåt i de fall då väderläget är särskilt svårbedömt. Modellerna är i nuläget eniga om att det kalla vintervädret väntas bestå minst en vecka framåt. Mildare luft från kontinenten kommer att försöka sig på en attack i nästa vecka men i nuläget ser det ut som att ett mycket mäktigt högtryck över norra Ishavet orkar hålla emot och putta undan den mildare luften. De riktigt långa prognoserna indikerar dessutom att kylan kan hålla i sig ända fram till påskhelgen men så långa prognoser är behäftade med en hög grad av osäkerhet.

Sen isläggning

Isläget i Östersjön var under den egentliga vintern förhållandevis måttligt men ändå normalt. Det såg länge ut som att den dittills största isutbredningen på 149 000 km² från den 26 januari även skulle bli säsongens största vilket hade inneburit ett rekordtidigt ismaximum under de drygt 50 år som vi har digitaliserade isdata. Det kalla vädret i mars har dock satt fart på istillväxten igen vilket särskilt gäller Bottenhavet och under onsdagen kunde SMHIs oceanografer notera en ny största isutbredning på 153 000 km². Isen väntas nu växa till sig under resten av denna vecka då kylan håller i sig samtidigt som vindarna förväntas bli svaga.

Läs mer om hur ismaximumet i Östersjön varierat sedan 1957.

105 dygn med snötäcke i Stockholm  

I den preliminära sammanfattningen om vintern 2012/2013 framgick det att Stockholm varit snötäckt sedan den 29 november 2012. Fram till idag den 13 mars har således huvudstaden täckts av vitt puder i 105 dygn, en svit som nu väntas fortsätta då det kalla vädret kommer att hålla i sig minst en vecka framöver. Sedan 1961 och framåt finns det fem vintrar med ett betydligt längre sammanhängande snötäcke. Dessa är i kronologisk ordning: 1962/63, 1965/66, 1969/70, 1978/79 samt 2010/11.

Vintrarna 1965/66 och 1969/70 står i en klass för sig då snön låg i mer än 145 respektive 150 dygn. Båda gångerna lade sig snön i november och låg sedan kvar en bit in i april. 1966 lade sig snön den 13 november medan den vintern 1970 låg kvar ända till den 20 april. Med tanke på det kalla väderläge vi har just nu och att påspädning av snötäcket kan komma att ske nästa vecka är det ingen omöjlighet att snön ligger kvar in i april och att Stockholm i så fall överträffar vintrarna 1962/63, 1978/79 samt 2010/11 som i tur och ordning hade 124, 123 samt 123 dygn långt snötäcke. De andra två vintrarna känns alltför orealistiska att årets vinter lyckas rå på. Då skulle snön behöva ligga fram till den 27 april vilket är en föga angenäm tanke.

Mars 2013 generellt sett en västanfläkt jämfört med 1888

Många upplever nog årets marsmånad som riktigt kall, men faktum är att temperaturavvikelserna i södra Sverige varit ganska blygsamma beroende på den milda inledningen av månaden. I västra Svealand är det just nu till och med ett litet överskott som dock väntas övergå till ett underskott då kylan håller i sig. I norra Norrland drog kallare luft ner redan vid månadens början och där har mars så här långt varit riktigt bister med 3-5 grader under det normala. I norra Norrland är både Karesuandos och Jokkmokks medeltemperatur så här långt i paritet med de allra kallaste marsmånaderna, däribland 1888 men vi går snart in i den statistiskt sett varmaste halvan av mars så underskotten lär sannolikt inte bli fullt lika stora.