Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 februari, 2013

Värmen i öster gick vilse i dimman i väster

De senaste dagarna har riktigt varm luft strömmat in över norra Sverige och nu är Torpshammar, Gubbängen och Mattmar uppe i sex dygn med dygnsmedeltemperatur över noll grader. Kallare luft är på väg ner över landet, men troligen kommer medeltemperaturen att hålla sig över nollan även detta dygn och i så fall har våren alltså redan anlänt till dessa tre norrländska orter, se tidigare inlägg av Johan här.  Rakt över södra Sverige låg länge ett högtryck som dels hindrade den allra varmaste luften att ta sig dit, dels gav stabila förhållanden med en svag ostlig vind och ett kallt bottenskikt närmast marken. Under måndagen försköts dock högtryckscentrum en aning västerut. Det gjorde att vinden i Götaland och Svealand kunde vrida till väst eller nordväst och med hjälp av solen fick den milda luften igår ordentligt genomslag på temperaturerna även i söder. På dagen igår steg temperaturen till drygt tio grader på flera ställen i både Götaland och Svealand, allra högst nådde Brovallen (sydligaste Dalarna) med 11.9 grader.

Väderöarna tredje kallast i landet

För västkustens del så var det dock inga vårtemperaturer igår. När högtrycket försköts västerut så fick västkusten en svag pålandsvind. Ett stabilt skikt med mycket fukt, låga moln och dimma bildades under natten till tisdagen. Fram på tisdagen fortsatte vinden vid västkusten att vara svag in mot land och solen fick aldrig någon chans att förstöra det kalla, stabila bottenskiktet som låg kvar under hela dagen. Bilden nedan visar temperaobservationer från igår klockan 14. Då hade Kosta och Mållilla i östra Småland 11 grader, temperaturen på västkusten låg däremot fortfarande allmänt runt nollan, Ängelholm hade till exempel -0.7 grader. På Väderöarna var det ännu kallare, klockan 15 observerades här -1,9 grader, vilket vid den tiden var landets just då tredje lägsta temperatur efter Blåhammaren med -2.7 och Tarfala med -2.0 grader.

En satellitbild med temperatur- och vindobservationer från klockan 14 igår. Observera att siffrorna i bilden är förskjutna några mil åt nordväst från observationsplatsen. Orangea konturlinjer markerar områden med dålig sikt. Det vita sträcket markerar sträckan för det vertikala tvärsnittet som syns i nästa bild.

En satellitbild med temperatur- och vindobservationer från klockan 14 igår. Observera att siffrorna i bilden är förskjutna några mil åt nordväst från observationsplatsen. Orangea konturlinjer markerar områden med dålig sikt. Det vita sträcket markerar sträckan för det vertikala tvärsnittet som syns i nästa bild.

 

Samma luftmassa

I bilden nedan visas ett vertikalt tvärsnitt från Kullaberg till nordligaste Öland och här syns hur temperaturen (i modellen) varierar både horisontellt och i höjden. Notera hur de stora horisontella temperaturvariationerna är begränsade till de lägsta hundra meterna.  Bara 600-700m upp i luften, på 950 hpa, ligger temperaturen på 7-8 plusgrader hela vägen från Kullaberg till norra Öland. Det är samma luftmassa som täcker södra Sverige, men den varma luften ovanför den kallare marktemperaturen ger en stabil skiktning, en botteninversion som i inre och östra Götaland delvis har lösts upp av solen.

Ett vertikalt tvärsnitt som visar modellens beräknade temperaturvariationer, horisontellt och vertikalt.

Ett vertikalt tvärsnitt (med koordinaterna på x-axeln och höjden, angivet i tryck, på y-axeln) som visar modellens beräknade temperaturvariationer, horisontellt och vertikalt, från Kullaberg till norra Öland.