Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

22 februari, 2013

Föhnvindar i håret nästa vecka

Just nu finns ett högtrycksområde med centrum från västra Ryssland, via Sydnorge och ut mot Brittiska öarna. Bilden nedan visar det prognostiserade marktrycket och temperaturen på 2 meters höjd ovanför marken kl. 07 idag, fredag morgon. (Klicka på bilden för att förstora)

trycktemp

Marktryck och temperaturen på 2 meters höjd ovanför marken kl 07 idag, fredag.

Detta utbredda högtrycksområde har sedan några dagar styrt vädret över norra Europa och kommer så fortsätta göra även i början av nästa vecka. För Sveriges del medför detta att vi över landets södra del har ostliga eller nordostliga vindar och till en början låga temperaturer. Högtrycket tvingar lågtrycken på Atlanten att ta en nordligare bana upp mot Spetsbergen och drar då med sig varm luft norrut som nu sveper in över norra Sverige med västvindar. Igår hade t.ex. Kvikkjokk, i mellersta Lapplandsfjällen, +4 grader på eftermiddagen.

Läs hela artikeln:

Mildluften gjorde sin entré över norra fjällen under natten till onsdagen, vilket syns oerhört tydligt om man tittar på de rapporterade temperaturerna från Nikkaluokta från tisdag kväll till onsdag middag då temperaturen steg med nästan 30 grader. Notera också den kraftiga temperaturstigningen under den sista timman. (klicka på bilden för att förstora)

temp i Nikkaluokta

Rapporterad temperatur från Nikkaluokta, i grader celcius.

Över våra sydliga farvatten blåste igår en frisk nordostlig vind som genererade en hel del snöbyar i den kalla luftmassan som finns där. Värst drabbades Bornholm som under en stor del av torsdagen berördes av ett smalt stråk med ganska kraftiga snöbyar, en så kallad snökanon. Se radarbilden nedan. (klicka på bilden för att förstora)

Radarbild från kl 10:15 igår, torsdag.

Som jag skrev i början av detta inlägg så kommer högtrycket att ligga kvar och styra vädret över norra Europa även i början av nästa vecka, vilket syns på nedanstående bild. (klicka på bilden för att förstora)

Det prognostiserade trycket vid markytan och temperaturen på 2 meters höjd ovanför marken för måndag 25/2 kl 07 resp. onsdag 27/2 kl 13.

Som vi ser så fortsätter högtrycket att styra upp mild luft norrut över Atlanten och upp mot norra Skandinavien under måndagen. (vänstra kartan på bilden)  Notera att den tjockare röda linjen, som visar vart temperaturen förväntas vara 0 grader, ligger utmed Norges västkust. Under tisdagen börjar ett lågtryck att fördjupas och återfinns sydväst om Spetsbergen på onsdagen. (högra kartan på bilden) Den västliga vinden in mot de norska och svenska fjällen tilltar därmed, vilket troligen kommer leda till att vi strax öster om fjällen får ta del av en föhneffekt under dessa dagar.

Enkelt beskrivet kan man säga att den milda och fuktiga luften från Atlanten tvingas stiga när den möter fjällkedjan och kyls då av och kondenserar. Molnen orkar sedan inte längre hålla kvar vattendropparna/snöflingorna och nederbörd faller på bergskedjans västra sluttningar. När nederbörden faller så torkar luften ur och öster om fjällen sjunker nu en relativt torr luft ner längs sluttningarna med klart väder som följd. Då fuktig luft avkyls mindre när den stiger, än vad torr luft värms upp när den sjunker, medför detta att temperaturen på läsidan av fjällen (i detta fall öster om fjällen) får en temperaturökning. En mer detaljerad beskrivning av föhn hittar du här.

Då luften redan är mild när den når norska kusten, betyder detta att temperaturen kommer att stiga till åtskilliga plusgrader öster om fjällen under tisdagen och även onsdagen. Notera dock att högtrycket, på onsdagen, har försvagats såpass att mildluften nu fått möjlighet att på bredare front strömma in över hela landet.