Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 februari, 2013

Ost- och nordostvindar, igen!

Kombinationen av ett högtryck över norra Skandinavien och ett lågtryck sydost om landet ger i skrivande stund friska och kalla nordostvindar med snöbyar in över Östersjölandskapen.  Denna vädertyp har redan vid ett flertal tillfällen beskrivits här i bloggen. Att detta är ett återkommande ämne beror dels  på att jag personligen tycker att det är en intressant vädertyp. Men vid en närmare analys av hur denna vintern hittills har varit så framgår det också att just ostvindar har varit ovanligt frekventa under denna vintersäsong, något som bland annat gett avtryck i de aktuella snödjupen.


I den första bilden nedan jämförs medelvinden så här långt under denna vinter, 1 december-15 februari, med ett klimatologiskt medelvärde (1981-2010, alltså inte standardperioden 1961-1990) för samma period. De röda pilarna (vektorerna) i bilden nedan visar denna säsongs vindstyrka och vindriktning, medan de blåa pilarna visar ett klimatologiskt medelvärde. Det framgår tydligt att den vanligtvis så förhärskande väst- och sydvästvinden in mot Skandinavien, hittills denna vinter, har varit betydligt mindre förhärskande än normalt. På vissa platser är det till och med så att medelvinden denna säsong är riktad 180 grader mot den klimatologiska vinden. Över till exempel delar av Götaland har medelvinden denna säsong varit nordostlig i jämförelse med den klimatologiska sydvästvinden. Värt att notera är också att vinden över både Bottniska viken och Östersjön har haft en stor komponent in mot den svenska kusten, något som till stor del bidragit till de stora snödjupen som just nu finns på många ställen i de östra delarna av vårt land.

I bilden jämförs....

I bilden jämförs ett medelvärde av vinden 1/12-15/2 under perioden 1981-2010 med medelvinden under samma period denna säsong. Underlaget till bilden är hämtat från NOAA (http://www.esrl.noaa.gov/psd/)

Nästa bild nedan visar tryck- och vindanomalier för samma period som ovan. Det framgår tydligt hur det under denna vintersäsong (1 dec-15 feb), i medel, har varit högre tryck än normalt norr och nordväst om Skandinavien och lägre tryck än normalt i ett band söder om Skandinavien. De resulterande vindanomalierna är ostliga eller nordostliga i ett stort område på våra breddgrader och västliga i ett motsvarande område över sydligaste Europa.

”] Färgerna och konturlinjerna i bilden visar tryckanomalier i hpa (avvikelser från klimatologisk medelvärde 1981-2010) för perioden 20121201-20130215. Pilarna visar vindanomalier för samma period. Underlaget till bilden är hämtat från NOAA (http://www.esrl.noaa.gov/psd/)."]

Färgerna och konturlinjerna i bilden visar tryckanomalier i hpa (avvikelser från klimatologisk medelvärde 1981-2010) för perioden 20121201-20130215. Pilarna visar vindanomalier för samma period. Underlaget till bilden är hämtat från NOAA (http://www.esrl.noaa.gov/psd/)."

Snödjupskartorna antyder vindriktning

En titt på snödjupskartorna skvallrar också om att en ostlig vinkomponent har varit frekvent förekommande i vinter. Ofta har vindar från Östersjön eller Bottniska viken fört in snö och snöbyar mot den svenska ostkusten och våra största snödjup har under stora delar av vintern återfunnits i de östra delarna av landet. Just nu har till exempel många ställen i södra Norrlands kustland mellan 75 och 100 cm snö. Aktuell snödjupskarta hittar ni här och maxsnödjupsvärden finns här.

Prognos för de närmaste dagarna 
Högtrycket som just nu har sitt centrum över mellersta Skandinavien kommer att ligga kvar och dominera det svenska vädret ett tag framöver. För södra Sveriges del innebär det att det blir fortsatt ost-och nordostvindar de närmaste dagarna även om de väntas avta i styrka. Norra Sverige hamnar däremot norr om högtrycket och här blir det efterhand en tilltagande västlig vind. Det gör att det så småningom förs in en allt mildare luftmassa över landets norra del som sedan sprider sig även till den södra halvan av landet. Min kollega Johan kommer att berätta mer om denna utveckling i ett kommande inlägg.