Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

15 februari, 2013

Orkanen Sandy – en tillbakablick på orkansäsongen 2012

Härom dagen släppte amerikanska National Hurricane Center (NHC) sin slutliga rapport om samtliga tropiska cykloner som bildades på Atlanten under 2012. I rapporten går meteorologerna igenom samtliga data och ibland händer det att den ursprungliga klassificeringen av en tropisk cyklon ändras. Så var exempelvis fallet med orkanen Emily som år 2005 från början klassades som en kategori 4 på den så kallade Saffir-Simpsonskalan. Vid återanalysen efter orkansäsongens slut kom NHC fram till att Emily under en kort period varit en kategori 5 – orkan. Detta medförde att Emily blev den första juliorkanen på Atlanten att nå kategori 5.

Sandy var en kategori 3 när hon nådde Kuba

För orkansäsongen 2012 upptäcktes att Sandy var en major hurricane (kategori 3) vid tiden då den nådde Kuba den 25 oktober. Tillsammans med Michael blev antalet major hurricanes (kategori 3-5) för 2012 två. I samband med Sandys framfart över Karibien i oktober skrev jag att detta varit det lägsta antalet major hurricanes för en så extremt aktiv säsong och att det närmaste jämförbara året var 1887 då två sådana noterades. Vidare slår NHC i rapporten även fast att Sandy hade omvandlats till en mellanbreddscyklon när den nådde land i nordöstra USA den 29 oktober.

 

Små förändringar av övriga tropiska cykloner

Chris blev den mest nordliga juniorkan som observerats. Ernesto uppgraderades från en kategori 1 till en kategori 2 – orkan. Michael, som i termer av den maximala vinden, var lika intensiv som Sandy blev den blott femte tropiska cyklon sedan satelliterans början med ett icke-tropiskt ursprung att utvecklas till en major hurricane. Orkanen Nadine blev den tredje mest långlivade orkanen utifrån antalet dygn då vinden nådde minst tropisk stormstyrka. Bara Ginger 1971 och den så kallade San Ciriaco-orkanen från 1899 var mer långlivade.

 

Orkanen Wilma skulle hetat Alpha

Enstaka år händer det även att man efter säsongens slut upptäcker enstaka tropiska cykloner som undgått meteorologernas skarpa blickar. Detta hände inte för 2012 men ett mycket kuriöst fall hämtas från 2005 då en subtropisk storm hittades efter att orkansäsongen 2005 avslutats. Häri ligger det intressanta för denna tropiska cyklon som uppträdde den 4-5 oktober 2005 skulle i så fall ha namngivits som den subtropiska stormen ”Tammy”. Resultatet av detta hade blivit att Vince som nådde Europa skulle ha hetat Wilma medan den famösa Wilma istället skulle ha dubbats som orkanen ”Alpha”.

 

Som de flesta nog känner till så stryks orkanernas namn på den förbestämda namnlistan i de fall de är alltför destruktiva. Men hur skulle denna tillämpning ha gjorts om orkanen hade varit en grekisk bokstav? Skulle man då ha strukit Alpha och direkt börjat på ”Beta” i framtiden?  Jag har inget bra svar på detta, men det är onekligen en intressant tanke! Frågan är om ens NHC själva vet hur de skulle ha gjort i en sådan situation!