Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

12 februari, 2013

Fortsatt minskad istjocklek i Arktis

Efter den rekordlåga isutbredningen i september 2012 växte isen i Arktis till sig och har i början av 2013 varit högre än de allra lägsta nivåerna.  Betyder detta då att isen i Arktis har börjat återhämta sig? Ingalunda, ett annat viktigt mått på isen i Arktis är medelistjockleken. Denna är dock svår att uppskatta och är därför behäftad med en högre grad av osäkerhet. Trots detta visar följande graf från Polar Science Center tydligt hur medelistjockleken i Arktis fortsätter att minska. En minskad medelistjocklek medför att när väl avsmältningen i Arktis kommer igång behövs det inte lika stor mängd värme för att smälta bort isen jämfört med tidigare år.

 

Snart lägre maxistjocklek än ministjocklek än för 20 år sedan

Tittar man på grafen från Polar Science Center finner man att år 1995 var den minsta beräknade medelistjockleken i Arktis omkring 1,6 m. Detta kan jämföras med år 2012 då den största medelistjockleken i Arktis istället var runt 1,7 m. Från grafen kan man även se att det skett en tidsmässig förskjutning för när den beräknade medelistjocklekens maximum inträffat på våren. Från att på 1980- och 1990-talet ha infallit i maj så sker detta numera i april.