Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

8 februari, 2013

”Vårtecken”?

Så här års börjar många leta vårtecken. Ett säkert tecken på att våren närmar sig, i alla fall i södra Sverige, är att dygnsmedeltemperaturerna inom kort långsamt börjar vända uppåt igen. Februari är i södra Sverige den statistiskt sett kallaste månaden medan det i norra Sverige istället är januari som abonnerar på denna titel. I Stockholm infaller den statistiskt sett lägsta dygnsmedeltemperaturen den 13 februari då medeltemperaturen för perioden 1756-2012 varit -3,56°. Därefter börjar den normala dygnsmedeltemperaturen så sakteliga stiga och är vid månadsskiftet februari-mars ”bara” -2,5°. Vinter råder just nu i hela landet och i Falsterbo i Skåne väntas den meteorologiska våren normalt sett anlända den 15 februari vilket även är det tidigaste datumet våren kan komma. Längre norrut får man vänta längre på våren. Till Stockholm väntas våren först omkring den 16 mars.  För den som vill läsa mer om våren kan göra det här.

 

Prognosen pekar på fortsatt kallt vinterväder

Den som hoppas på att den meteorologiska våren skall göra en snabb entré med dygnsmedeltemperaturer över 0°C sju dygn i följd framåt den 15-21 februari lär bli besviken. Vädermodellerna är i nuläget ganska eniga om att vinterkylan väntas bestå ett bra tag framöver som, för att undvika vantolkningar, i dessa sammanhang innebär de kommande 10-14 dygnen. Från och med den 16 februari och framåt kommer vårens kamp upp över landet att kunna följas på SMHIs årstidskarta.

 

Dagens vårar en västanfläkt jämfört med vårarna på 1800-talet

För den som undrar varför våren inte kommit eller varför det är så ”kallt” kan en tröst vara att sannolikheten för en varm vår är betydligt högre idag jämfört med hur det var under 1800-talet. Som följande graf tydligt visar så har bara fyra av de senaste 25 årens vårar varit kyligare än normalt jämfört med normalvärdet 1961-1990. Annat var det under åren 1860-1900 då endast fem vårar var varmare än normalt. Där var även vårarna 1867, 1877, 1881 och 1888 drygt 4-5 grader kallare än i dagens klimat!