Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

5 februari, 2013

En lång färd över Atlanten

Snabba väderväxlingar med ständiga byten av luftmassa är något som karaktäriserar vädret på mellanbreddgraderna, där vi befinner oss. Senaste tiden har temperaturen pendlat likt en jojo, framför allt i södra Sverige där det har varit plusgrader den ena dagen och minusgrader nästa. Luftmassans ursprung, om det är en polarluftsmassa eller en tropikluftsmassa, är till stor del avgörande för vårt väder och våra temperaturer. Avgörande för luftmassans karaktär är också vilken väg den har färdats innan den når oss, något som vi ser ett bra exempel på just idag.     

Maritim och kontinental polarluft

Mitt på dagen idag delade en frontzon landet i två vädermässigt skilda halvor. Norr om fronten rådde ostliga vindar och minusgrader. Söder om fronten var det istället västliga vindar och plusgrader. Trots de temperaturmässigt markanta skillnaderna i marknivå så är det faktiskt polarluft som täcker hela landet, med den skillnaden att luften söder om fronten är maritimt präglad medan luften i norr är av mer kontinental karaktär. Bara en liten bit upp i atmosfären, ovanför gränsskiktet, på 850 hpa-nivån (ca 1000-1500 meter upp i atmosfären) är luftmassan som täcker södra Sverige relativt kall med 5-7 minusgrader. Ännu högre upp i atmosfären, på 500 hpa-nivån (ca 5 km), är luften i söder, med 35-40 minusgrader, faktiskt kallare än luften på samma höjd över norra Sverige.

En prognos för den geopotentiella höjden och temperaturen på 500-hpa gällande måndag klockan 12z. Lägg märke till den kalla luften som förs ner från nordligaste Kanada och vidare över Atlanten, in mot Västeuropa.

En prognos för den geopotentiella höjden och temperaturen på 500-hpa gällande måndag klockan 12z. Lägg märke till den kalla luften som förs ner från nordligaste Kanada och vidare över Atlanten, in mot Västeuropa.

 

En prognos för den geopotentiella höjden och temperaturen på 500-hpa gällande tisdag klockan 12z. Lägg märke till den avskurna kalluftsbubblan som sträcker sig från nordligaste Frankrike, upp mot sydligaste Skandinavien och Baltikum.

En prognos för den geopotentiella höjden och temperaturen på 500-hpa gällande tisdag klockan 12z. Lägg märke till den avskurna kalluftsbubblan som sträcker sig från nordligaste Frankrike, upp mot sydligaste Skandinavien och Baltikum. Det kan också vara intressant att notera hur riktigt varm luft strömmar upp mot Grönland och hur en högtrycksrygg börjar att byggas upp. Ryggen på Nordatlanten ger förutsättningar för att vi i Sverige ska få en kall avslutning på veckan.

Den avgörande skillnaden mellan de två olika luftsmassorna som täcker landet är att luftmassan i söder har färdats en lång väg över Atlanten innan den kommit hit. Ett djupt och omfattande lågtryck har på några dagar fört luften hela vägen från nordöstra Kanada till oss i södra Skandinavien.

En beräknad trajektorie för luftmassan som nu befinner sig över södra Sverige. På bara några dagar har den tagit sig från nordöstra Kanada, korsat Atlanten och sedan in över södra Skandinavien.

En beräknad trajektorie för luftmassan som nu befinner sig över södra Sverige. På bara några dagar har den tagit sig från nordöstra Kanada, korsat Atlanten och sedan in över södra Skandinavien.

Resan över Atlanten har satt sin prägel på luftmassan som från början var ordentligt kall och torr, men sedan tillförts både värme och fukt, underifrån, av det varma vattnet. Då kall luft förs ut över ett varmt underlag blir den instabil och det uppstår konvektion, något som syns tydligt på den prickiga satellitbilden nedan. Under natten och morgonen har det drivit in en hel del byar av regn och snö mot Danmark och södra Sverige. I dessa har det också förekommit en hel del åska, något som tyder på riktigt kraftig konvektion och det vittnar om den kalla höjdluften (se tidigare inlägg: prickiga satellitbilder…).

Satellitbild, med överlagt tryckfält, från i måndags klockan 12z. Denna typ av satellitbild är bra för att framhäva olika luftmassor, bland annat är den gröna färgen en inikator på hög tropopaushöjd (låg ozonkoncentration) och därför framsår tropikluftmassor som gröna.

Satellitbild, med överlagt tryckfält, från i måndags klockan 12z. Denna typ av satellitbild är bra för att framhäva olika luftmassor, bland annat är den gröna färgen en inikator på hög tropopaushöjd (låg ozonkoncentration) och därför framsår tropikluftmassor som gröna. Notera hur en polarluftsmassa med kovektiva celler sveper ner över Atlanten och senare in mot Västeuropa

Nordliga vindar och kallare

De närmaste dagarna växer en högtrycksrygg upp på Atlanten och den västliga luftströmmen in mot södra Skandinavien avtar. Den maritima och instabila polarluften i söder kommer efterhand att förbytas mot en mer kontinental och stabil polarluftsmassa vilket medför att det blir betydligt kallare i hela landet.