Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

30 januari, 2013

Kan medelvinden vara högre än byvinden?

Ett intensivt lågtryck kommer att ge mycket blåsigt väder i Sydsverige det närmaste dygnet. I och för sig ser det inte ut att bli riktigt så kraftiga vindar som vi tidigare befarade, men i Skåne och Halland är det ändå risk för stormbyar under torsdagen.

Många som läser den här bloggen brukar nog också följa upp det senaste dygnets  högsta vindhastigheter. Där presenteras både de högsta medelvindhastigheterna och byvindhastigheterna.

Någon gång kan det hända att en station har haft högre medelvind än byvind, och vi får då frågor om detta verkligen kan vara riktigt.

Medelvinden bildas genom ett medelvärde under tio minuter och byvinden under två sekunder. Teoretiskt kan medelvinden vara lika hög som byvinden om vinden är helt konstant. Men rent fysikaliskt kan den inte vara högre.

Men det som presenteras är de observerade högsta värdena. Det kan enstaka gånger inträffa att det på grund av bortfall av data eller andra tekniska orsaker inte går att beräkna högsta byvindhastighet under någon period, och av den anledningen kan det bli ett högre värde på medelvinden.

Dessutom finns det en del stationer som inte rapporterar byvind utan bara medelvind.