Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

25 januari, 2013

Maximitemperaturen under 0° i hela landet

Med isdygn menas att dygnets maximitemperatur inte når över 0,0°C. De senaste två dagarna har ingen av SMHIs dagligrapporterande mätstationer observerat en maximitemperatur över 0,0°C, det vill säga det har varit ”nationella” isdygn. Det är sådana jag kommer att redogöra för i det här inlägget.

Några få gånger varje vinter brukar detta inträffa. Sedan 1961 och fram till idag (25/1-2013) har det förekommit ca 270 isdygn i Sverige. De flesta har infallit i februari och står tillsammans med januari för 80% av alla fallen. För mars finns det bara 14 fall, senast i mars 2006, varav 6 inföll i början av mars 1987 och 5 i inledningen av mars 1971. Sedan åtminstone 1961 har inget isdygn observerats i november.

 

Under milda vintrar saknas isdygnen oftast helt vilket var fallet under slaskvintrarna 1988-1993. Under 2000-talet har minst ett isdygn observerats alla år utom 2000 och 2008. På sina håll i södra Sverige blev det år 2008 inte ens blev meteorologisk vinter.

Den längsta konsekutiva följden av isdygn i Sverige under den här perioden inträffade mellan den 11 och 20 februari 1970 vilket även är det år som flest isdygn har observerats, 25 stycken.

Det allra kallaste isdygnet inföll under den extrema köldknäppen den 7-11 januari 1987 då maximitemperaturen i landet var -8,8° den 11 januari.