Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

17 januari, 2013

Rekordvärmen i Australien

Australien har den senaste tiden plågats av en extrem värmebölja med temperaturer som lokalt nått upp till 45-49 grader och flera gamla värmerekord har slagits runtom i landet. Värdena är inte långt från det absoluta värmerekordet på 50,7°C, tillika rekord för södra halvklotet, uppmätt i Oodnadatta den 2 januari 1960. Det preliminärt högsta värdet hittills i Australien är 49,6°C uppmätt vid Moomba flygplats den 12 januari. På ön Tasmanien uppmätte Hobart 41,8°C den 4 januari, den högsta temperatur som observerats där på minst 130 år. I delstaten New South Wales slog Tibooburra den 12 januari sitt gamla värmerekord på 47,6°C från 1973. Det nya rekordet där lyder på 47,9°C. Mätningar i Tibooburra har pågått i 103 år.

 

Extremt utbredd värmebölja

Det som gör den här värmeböljan så extrem är dess stora utbredning. För Australien som helhet var maximimedeltemperaturen 40,33°C den 7 januari. Därmed slogs det gamla rekordet på 40,17°C från den 21 december 1972. Den 8 var detta värde 40,11°C, det tredje högsta värdet. Även dygnsmedeltemperaturen för hela landet den 7-8 januari (32,23°C samt 32,36°C) överträffade det gamla rekordvärdet på 31,86°C från den 21/12-1972. Nedan visas maximitemperaturen för Australien den 7 och 8 januari 2013. Kartorna är hämtade från Australian Bureau of Meteorology.

Maximitemperatur i Australien den 7 januari 2013. Källa: Australian Bureau of Meteorology. Produktkod: IDCKAXDA90

Maximitemperatur i Australien den 8 januari 2013. Källa: Australian Bureau of Meteorology. Produktkod: IDCKAXDA90

 

Rekordlång värmebölja

Värmeböljan har inte bara varit omfattande utan även extremt lång. Maximimedeltemperaturen för hela Australien har sju dagar i följd (2 – 8 januari) legat över 39°C, något som aldrig tidigare observerats. Det tidigare rekordet var på fyra dygn i följd (1973) och bara två gånger (1972 och 2002) har man observerat tre dygn i följd med så här höga maximimedeltemperaturer.

På en del håll i Australien har temperaturen nattetid inte ens sjunkit under 30 grader. Ett par stationer med mer än 100-åriga mätserier, däribland Perth, har noterat nya högsta minimitemperaturer.

 

Klimatförändring ger ökad sannolikhet för värmeböljor

Man kan inte koppla en enskild värmebölja till den globala uppvärmningen. Däremot ökar sannolikheten för att värmeböljorna i framtiden blir längre, mer frekventa och med fler extremt varma dagar.

 

Australiens klimatkommission skriver i en fem sidor lång rapport att det under de senaste 50 åren har skett en ökning i antalet dagar med temperaturer över 35°C. Samtidigt har en fördubbling av antalet rekordvarma dagar kunnat ses. Sedan 1910 har medeltemperaturen för Australien ökat med 0,9°C. En höjd medeltemperatur gör även att det blir mer sannolikt med extremt höga temperaturer.

 

Klimatkommissionen skriver att om klimatförändringen fortsätter i nuvarande fart kan till exempel antalet dagar med över 35°C i Darwin stiga från ca 10 idag till 310 år 2100, dvs 90% av året. Sydney och Melbourne kan få 14 samt 27 sådana dagar mot dagens 3 respektive 9 dygn.

 

Minskad nederbörd de senaste 40 åren

De två åren (2010-2011) var mycket blöta då La Niña rådde men under de senaste 40 åren har det skett en minskning av nederbörden. Det är främst östra, södra och sydvästra Australien som denna nederbördsminskning skett.

En minskning i nederbörden i kombination med mer långvariga och frekventa värmeböljor gör att brandrisken ökar. Dessutom riskerar bränderna att bli mer svårkontrollerade och intensiva.

 

Hög värme medför ökade hälsorisker

Medan man kan skydda sig från sträng kyla är det svårare att undkomma en rejäl värmebölja. I slutet av januari 2009 hade Melbourne tre dygn i följd med minst 43°C samtidigt som man såg en klar ökning i antalet döda, huvudsakligen bland äldre.

I Europa dog minst 15000 människor under den extrema värmevågen sommaren 2003.