Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

14 januari, 2013

Fortsatt mycket blygsamt isläge i Arktis

Efter den rekordlåga isutbredningen i mitten av september 2012 (3,41 miljoner km²) har isen vuxit till sig men var i början av januari 2013 fortfarande bland de absolut lägsta som observerats. Istillväxten väntas nu pågå fram till slutet av mars eller början av april då det årliga säsongsmaximumet av isutbredningen nås.

Även om den areella utbredningen av isen nu under vintern 2013 inte blir rekordlåg har isvolymen fortsatt att minska. Isutbredningen är ett viktigt mått på läget i Arktis men minst lika viktigt är isvolymen som visar på förändringen av istjockleken. Tunnare is, vilken generellt sett är yngre, är mer sårbar för yttre påverkan (sol, vind och nederbörd) än tjock is. Polar Science Center (PSC) som beräknar isvolymen visar hur isvolymen och istjockleken i Arktis förändrats från 1979 och framåt.

Medan den genomsnittliga istjockleken för Arktis i december 1990 var omkring 2 m år uppgick den vid nyår 2012 till ca 1,2 m. Detta kanske inte låter så mycket men har stor betydelse när smältsäsongen sätter igång då det krävs mindre mängd värme och vind för att bryta upp och smälta bort isen. Därmed kommer kustnära områden i Arktis överlag att bli isfria tidigare samtidigt som havsvattnet får mer tid att värmas upp vilket i sin tur ger senare isläggning, en process som sedan fortsätter längre fram i tiden.

För den som vill följa isläget i Arktis rekommenderas National Snow and Ice Data Center med uppdateringar av förra månadens isläge vilket sker i början av varje månad.

 

Pär Holmgren bloggade i somras om Den arktiska dödsspiralen samt Trösklarna i Arktis.