Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

10 januari, 2013

Det svänger om vädret, del 2

Sedan en tid tillbaka har det i prognoserna talats om en omläggning till kallare vinterväder i hela landet, se tidigare inlägg här. I skrivande stund sveper friska nord-och nordostvindar ner kall luft över oss och det råder nu minusgrader i så gott som hela Sverige. Under vår prognosperiod på tio dygn tyder mycket på att det kalla vintervädret med minusgrader kommer att bestå.

Under de senaste dagarna har det visserligen funnits enstaka prognoser som i nästa vecka har antytt lite mer västlig och mild komponent på luftströmmen in över Skandinavien. Men i de allra flesta prognoserna, till viss del även i de (sällsynta) mildare varianterna, har ett starkt och återkommande budskap varit någon form av högtrycksblockering. Lågtrycken har, i prognoserna, därmed hållits på visst avstånd från Sverige. De lågtryck som i nästa vecka bildas på Atlanten ser antingen ut att gå på riktigt sydliga banor ner över Europa eller fastna strax öster om Nordamerika, alternativt tryckas upp på en nordlig bana mellan Newfoundland och Grönland. Dessa lågtrycksbanor medför att den kalla luften över Skandinavien ser ut att ligga kvar utan att rubbas. Djupa lågtryck som stannar upp på västra Atlanten medför en sydlig och mild luftström på Nordatlanten vilket dessutom ger positiv feedback till högtrycksryggen väster om Skandinavien.

I figur 1, en prognoskarta från ECMWF gällande kommande natt (fredag kl 00z), syns ett mäktigt högtryck eller en högtrycksrygg som sträcker sig långt upp på Nordatlanten och en strömning som på västra Atlanten splittras i två. En del går upp mot Grönland och Spetsbergen och en annan går väldigt sydligt på Atlanten och in över Sydeuropa.

Figur 1. Prognos från ECMWF som visar jetvindar och geopotentiella höjden av 300 hpa-ytan.

Figur 1. Prognos från ECMWF som visar jetvindar och geopotentiella höjden av 300 hpa-ytan.

Det meridionala och rubbade strömningsmönstret hänger också ihop med stora förflyttningar av luftmassor. En kall luftmassa drar nu alltså ner över oss, samtidigt förskjuts en mycket mild luftmassa upp på Nordatlanten. Under dagen idag har det till exempel varit en plusgrad på ett par stationer på Svalbard. Figur 2 nedan visar marktrycket (MSLP) och temperaturfördelning på 850 hpa. En tydlig varmluftsbubbla syns på Nordatlanten och Norska havet samtidigt som kall luft drar ner över Skandinavien.

Prognos från ECMWF, gällande 11 januari klockan 00z, för marktryck samt temperaturen på 850 hpa.

Prognos från ECMWF, gällande 11 januari klockan 00z, för marktryck samt temperaturen på 850 hpa.

 

Den tredje och sista figuren nedan visar en prognos från ECMWF gällande onsdag nästa vecka. Även här syns ett liknande cirkulationsmönster med ett mäktigt högtryck på Nordatlanten och en huvudsaklig jetström som går på en väldigt sydlig bana över Atlanten och in över Sydeuropa.

 

Prognos från ECMWF, gällande onsdag 16 januari klockan 00z, som visar jetvindar och den geopotentiella höjden av 300 hpa-ytan.

Prognos från ECMWF, gällande onsdag 16 januari klockan 12z, som visar jetvindar och den geopotentiella höjden av 300 hpa-ytan.