Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 januari, 2013

Det svänger om det svenska vintervädret

Det svenska decembervädret 2012 dominerades länge av sydliga lågtrycksbanor och kallt vinterväder i hela landet, men i slutet av månaden fick vi en ordentlig omläggning i väderläget och året avslutades milt och blött. Likaså har de första dygnen under 2013 varit mycket milda för årstiden, se här. Jag har tittat lite närmare på prognosen för de kommande tio dygnen och det ser inledningsvis väldigt milt ut, men i slutet av prognosperioden finns tydliga tendenser till en återgång mot kallare vinterväder.

Mild helg med nordliga lågtrycksbanor på Atlanten

Under helgen utvecklas flera lågtryck strax öster om Newfoundland för att sedan röra sig på en bana åt nordost på Atlanten, via Island och upp mot Spetsbergen. Lågtrycken håller sig alltså väster om Skandinavien. Över Nordeuropa för en sydvästlig luftström upp mild luft och vi hamnar under inflytande av en högtrycksrygg. Under helgen väntas därför, med fjällen som undantag, mest uppehållsväder eller bara små nederbördsmängder trots någon svag frontpassage. Även om luftmassan över oss är mild eller efterhand mycket mild så är temperaturerna en aning luriga. Då det tidvis väntas klart väder med svaga vindar kan temperaturen sjunka en hel del och i de lugna och stabila förhållanden som sedan väntas i högtrycksryggen kan temperaturen få svårt att stiga. Prognoskartorna nedan som gäller för lördag/söndag 00z visar hur en jetström, som hänger ihop med temperaturgradienten i polarfronten går upp på en väldigt nordlig bana över Atlanten för att sedan svänga ner över Europa strax öster om Sverige. På söndag ligger hela Sverige under en högtrycksrygg på den varma sidan av polarfrontsjeten.

 

En prognos från ECWMF gällande lördag respektive söndag 00z som visar jetvindar och geopotential på 300hpa.

En prognos från ECWMF gällande lördag respektive söndag 00z som visar jetvindar och geopotentiell höjd av 300hpa-ytan.

Troligtvis kallare i slutet av nästa vecka

I mitten av nästa vecka ser ett lågtryck ut att passera ner åt sydost och sen dra bort öster om landet, en högtrycksrygg byggs samtidigt upp väster om oss, över Nordatlanten. Detta ger förutsättningar för kallare luft att strömma ner över landet norrifrån. Det eventuella omslaget ligger fortfarande relativt långt fram i prognoserna (ca 1 vecka), men det är ett omslag på stor skala och sådana tendenser brukar vara relativt välprognostiserade även på en tidsskala av 7-10 dygn. Prognoserna är ganska eniga och det mesta just nu tyder på att det under nästa helg råder mer vinterlika förhållanden i hela landet.