Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

22 december, 2012

Decembervädret i världen så här långt

Vi har haft övervägande negativt NAO-index nu i december, dock inte extremt negativt. Med detta har följt ett rätt fastlåst väderläge med en meridional strömning i atmosfären. Det vill säga på en del håll har kall luft strömmat långt söderut och på andra håll har varm luft utbrett sig norrut.

Det har resulterat i stora temperaturkontraster med temperaturer mycket över de normala på en del håll, och mycket under de normala på andra ställen.

Lågtrycken har rört sig ner på en sydlig bana över Europa, och de mellersta och norra delarna har då hamnat på den kalla sidan. Hårdast har kylan slagit i Osteuropa och Ryssland, där nästan 200 personer frusit ihjäl. Men det har ändå inte varit tillnärmelsevis så bister kyla över Europa som den som rådde i början februari.

På Iberiska halvön och kring Svarta havet har det varit varmare än normalt. I början av månaden strömmade mycket varm luft upp över södra Ryssland. Den 3 december hade arrangören av nästa vinter-OS, den ryska vintersportorten Sochi, hela 23 grader varmt.

Temperaturanomali i Europa december 2012

Medeltemperaturen för perioden 1-20 december 2012 jämfört med referensperioden 1961-90 (färgskalan visar temperaturavvikelsen för varje grad). Det har i allmänhet inte varit några extrema avvikelser från det normala. Men i södra delen av Skandinaviska fjällkedjan har december lokalt varit cirka 7 grader kallare än normalt. Likande temperaturunderskott har det även varit i Ryssland kring Uralbergen.

 

Praktiskt taget hela USA har haft mycket varmare än normalt i december. Det gäller inte minst i början av månaden när åtskilliga värmerekord föll i framför allt Mellanvästern. Som exempel kan nämnas Kansas City, Missouri där det var 23,3° varmt den 3 december, vilket tangerade stadens värmerekord för december som stått sig sedan 1939.

Västra Kanada och Alaska har däremot berörts av kallare luftmassor.

Avvikelse från normal medeltemperatur i Nordamerika i december 2012

Från Klippiga bergen och österut har perioden 1-20 december 2012 ganska allmänt varit minst 5 grader varmare än det normala för referensperioden 1961-90, lokalt upp till 8 grader varmare. I gränsområdena mellan Kanada och Alaska har det däremot varit 6-8 grader kallare än normalt.

Kallare än normalt har det även varit i västra Sibirien med temperaturunderskott på 10-13 grader på sina håll.

 

Arktis har däremot haft mycket stora temperaturöverskott, vilket nästan börjar kännas tjatigt att konstatera månad efter månad. I de västra delarna av ryska Arktis, där det fortfarande finns stora isfria områden, har december hittills varit cirka 12 grader varmare än normalt.

 

På sydligare latituder är det ett par tropiska cykloner som tilldragit sig störst uppmärksamhet. Framför allt Bopha som passerade södra Filippinerna i början av december med drygt 1 000 dödsoffer. Även i december förra året krävde en tropisk cyklon drygt 1 000 människoliv på södra Filippinerna. I mitten av december passerade den tropiska cyklonen ‘Evan’ över Samoa och Fiji som en av de kraftigaste tropiska cykloner som berört dessa ögrupper.