Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 december, 2012

Årsnederbördsrekord

Det är väl knappast någon som blir förvånad när vi berättar att 2012 ser ut att bli ett riktigt blött år på många håll.

Både Linköping och Skara har i dagsläget cirka 15 mm upp till sina respektive rekord.

Så här mycket nederbörd hade de båda stationerna fått fram till den 12 december:

  • Linköping: 722,4 mm (Rekord: 733,5 mm (2010))
  • Skara: 838,8 mm (Rekord: 854,3 mm (2011))

Som synes så är rekorden inte särskilt gamla och för Skaras del så ligger åren 2007, 2008, 2010-2012 alla på en topp 10 – placering vilket får ses som särskilt anmärkningsvärt. På Skaraslätten har årsnederbörden under åren 1991-2011 ökat med 10-20% jämfört med normalperioden 1961-1990. Vidare har sommarnederbörden i detta område ökat med cirka 30% och för perioden 1961-2012 hamnar alla somrarna 2008-2012 på Skaras sex blötaste somrar. Läs mer om hur Sveriges klimat har blivit varmare och blötare under de senaste 20 åren: http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-klimat-har-blivit-varmare-och-blotare-1.21644?search=yes&month=4&year=2012

Sedan tidigare har det varit klart att Piteå (startår 1860), Fagerheden (1905) och Västerås (1860) slagit sina årsrekord.

Några stationer har cirka 50 mm upp till sina rekord och där är det mindre sannolikt att årsrekorden slås. Detta avgörs under årets sista skälvande veckor. Här ett urval av stationer med långa mätserier (startår 1880):

  • Svenska Högarna: 616 mm (Rekord: 672,0 mm (1960)). Just nu andra plats
  • Landsort: ca 625 mm (Rekord: 678,0 mm (1960)). Just nu andra plats (*)
  • Bjuröklubb: 703 mm (Rekord: 760,0 mm (1967)).  Just nu fjärde plats

 

Blött år men inga rekord i Stockholm eller Uppsala

För Stockholms del så är gapet upp till rekordvärdena från 1794 (828,0mm) och 1960 (800,0 mm) alltför stora men däremot så är chansen stor att det blir det tredje blötaste året i huvudstaden sedan nederbördsmätningar inleddes där 1786. Fram till den 12/12 hade det fallit 738 mm i Stockholm vilket placerar 2012 på en preliminär fjärdeplats. Till tredjeplatsen som innehas av år 1792 är det nämligen bara 10 mm upp.

Inte heller i Uppsala kommer årsrekordet att slås men där finns det en viss chans att 2012 blir det blötaste året sedan 1898. Fram till den sista november hade det kommit 668 mm. Sannolikt kan vi lägga på omkring 25 mm på denna summa för perioden 1-12/12 om vi tittar på grannstationerna Vattholma och Arlanda. Den största nederbördsmängd som fallit i Uppsala efter 1898 är 715 mm vilket skedde år 1981. Det absoluta rekordvärdet från Uppsala är dock från 1866 då det föll 812 mm. Nederbördsmätningar utan avbrott finns för Uppsala från 1835 och framåt. Dock så påbörjades mätning av nederbörden redan 1723 där.

(*) På Landsort finns både en manuell och en automatisk nederbördsmätare. Värdet för december från den manuella stationen kommer dock in först efter årsskiftet. Värdet har därför beräknats utifrån den automatiska mätarens nederbördsvärden för december.