Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

6 december, 2012

Stora snödjup och imponerande satellitbilder

Lågtrycket som igår rörde sig upp längs Götalands ostkust och tillhörande snöfall har på många håll gett besvärligt väder med lokalt stora snömängder. Idag på morgonen rapporterade till exempel Stockholm om ett snödjup på 37 cm. Under perioden 1961-2011 har det bara vid tre tillfällen tidigare uppmätts större snödjup, dessa tillfällen inträffade år 1976 (44 cm ), år 1981(43 cm) samt år 2010 (38 cm). Stockholms största snödjup i december, hela 71 cm, uppmättes år 1915. Även Skara har just nu ovanligt mycket snö, morgonens uppmätta snödjup på 59 cm är tangerat decemberrekord sedan mätningarna startade här år 1905. Aktuell snödjupskarta för hela landet finns här. Läs hela inlägget:

Radarbilden nedan visar utbredningen av snöfallet igår klockan 14. I tidigare inlägg har vi beskrivit de gynnsamma förutsättningar för kraftig nederbörd som fås av kall luft över relativt varmt vatten. Intressant att notera i radarbilden nedan är de röda korsen som representerar registrerade blixtnedslag, dessa är ett tecken på att kraftiga vertikala luftrörelser och stråk med ymnigt snöfall.

En radarbild som visar snöfallets utbredning igår klockan 14. Lägg märke till stråket med extra kraftig nederbörd som sträcker sig in mot Norrtälje och de röda korsen som representeraer registrerade blixtar.

En radarbild som visar snöfallets utbredning igår klockan 14. Lägg märke till stråket med extra kraftig nederbörd som sträcker sig in mot Norrtälje och de röda korsen som representeraer registrerade blixtar.

Oväder på Nordsjön sett från ovan

Som avslutning i mitt föregående inlägg nämnde jag också att det fanns förutsättningar för utveckling av ett litet intensivit lågtryck på Nordsjön, ett så kallat polarlågtryck. Detta är en typ av lågtryck som förekommer under vinterhalvåret i riktigt kalla luftmassor över relativt varmt vatten. Dessa små, intensiva lågtryck livnär sig till stor del på energin från det varma vattnet och energifrigörelsen som fås av kraftig konvektion. Ofta är de dessutom svårprognostiserade och kan medföra kraftiga snöbyar och blåst över begränsade områden.

Under gårdagen sträckte sig ett höjdtråg, med riktigt kall höjdluft, ner över Nordsjön. På 500 hpa-nivån(ungefär drygt 5 kilometers höjd) låg temperaturen på ca 40 minusgrader. Under eftermiddagen utvecklades snabbt ett litet, men intensivt lågtryck som under kvällen drog in med kraftiga snöbyar över sydligaste Jylland och Nordtyskland. I samband med lågtrycket var det också ordentligt blåsigt med medelvindar på ca 20 m/s observerade på flera ställen, klockan 22 kom till och med en stormobservation från en kuststation i Holland. När lågtrycket gick in över land så förlorade det kontakten med det varma vattnet, konvektionen avtog och lågtrycket började snabbt fyllas ut för att så småningom helt dö. Satellitbilderna nedan visar en del av den snabba utvecklingen.

Polär satellitbild från NOAA som visar det polära lågtrycket igår klockan 12.54. I samma bild syns lågtrycket som gett stora mängder till delar av Sverige.

Polär satellitbild från NOAA som visar det polära lågtrycket igår klockan 12.54. I samma bild syns även lågtrycket som gett stora snömängder till delar av Sverige.

En satellitbild i IR tagen av en polär satellitbild igår kl 15.12.

En satellitbild i IR tagen av en polär satellitbild igår kl 15.12 ger en imponerande bild av polarlågtrycket.

 

 

När lågtrycket kom in över land började det snabbt att fyllas ut och avta i intensitet. I denna satellitbild från i natt klockan 02.48 syns inte mycket av den tidigare så väldefinierade lågtrycksstrukturen.

När lågtrycket kom in över land började det snabbt att fyllas ut och avta i intensitet. I denna satellitbild från i natt klockan 02.48 syns inte mycket av den tidigare så väldefinierade lågtrycksstrukturen.