Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

4 december, 2012

Snövarningar och kommentarer kring det aktuella väderläget

Vi är inne i en period med kallt väder och nästan hela landet är snötäckt, se senaste snödjupskarta här. I söder späds nu snötäcket på ordentligt. På sina håll i nordöstra Götaland och ostligaste Svealand väntas, fram till onsdag kväll, ca 30 cm nysnö. I Stockholms län väntas det tidvis kraftiga snöfallet, från i natt, dessutom kombineras med frisk eller närmast kusten hård vind vilket ger risk för drivbildning. På grund av detta har vi nu en klass 2 varning utfärdad för Stockholms län. Vi har även ett stort antal klass 1 varningar utfärdade för Götaland och Svealand. Följ varningsläget här och se våra varningskriterier här. Läs hela inlägget:

 

Lågtrycken trycks ner på sydliga banor

Om man tittar på det aktuella läget på lite större skala och en bit upp i atmosfären (500 hpa-nivån) så finns nu en högtrycksrygg upp över ostligaste Grönland, det ger en nordlig luftström ner över Norska havet (se bild nedan). Söder om högtrycket har det utvecklats och kommer det att utvecklas lågtryck på Atlanten. Dessa förskjuts sedan åt sydost ned mot Nordsjön och sydligaste Skandinavien.

Bilden är ett prognosfält av geopotentialen på 500 hpa (svarta konturlinjer) samt temperaturen på samma nivå ((färger samt konturlinjer i orange) gällande för idag tisdag kl 07.

Bilden är ett prognosfält av geopotentialen på 500 hpa (svarta konturlinjer) samt temperaturen på samma nivå (färger samt konturlinjer i orange) gällande för idag tisdag kl 07. Lägg märke till högtrycket över Grönland och uppe över Arktis samt de nordvästliga vindarna kring Storbritannien och på Atlanten väster om Storbritannien.

Ett första sådant lågtryck återfanns mitt på tisdagen över södra Östersjön och ska under det närmaste dygnet svänga upp längs Götalands ostkust (se kommande stycke). Nästa lågtryck väntas framåt fredag nå Nordsjön för att sedan passera på en sydligare bana, med nederbörd främst söder om landet. Ytterligare ett lågtryck på en liknande, men ännu ganska osäker, bana väntas i slutet av helgen/början av nästa vecka. Dessa lågtrycksbanor gör att den milda luften under de närmaste dagarna stryker förbi Sverige och förmodligen bara göra något tillfälligt besök längs kusterna. Däremot får vi del av tillhörande nederbörd och i samband med lågtrycket som nu ligger över Östersjön väntas alltså ordentligt snöigt och blåsigt väder.

Besvärligt med snö och blåst under det närmaste dygnet

Det aktuella lågtrycket har nu passerat söder om Skåne och ska nu svänga upp längs Götalands ostkust (se prognoskartor nedan). Det medför att större delen av Sverige, bortsett från Öland och Gotland hamnar på den kalla sidan av lågtrycket. Närmast ostkusten kan lågtrycket visserligen föra med sig lite av den mildare luften, som finns över Östersjön, in över land så att temperaturen tillfälligt hamnar runt nollan, men trots det så väntas nästan all nederbörd över fastlandet att falla som snö. Det varma vattnet och den förhållandevis kalla höjdluften kan också bidra till en fördjupning av lågtrycket och en förstärkning av tillhörande nederbörd in mot kusttrakterna, se tidigare inlägg av Johan här.

 

En prognos på lågtryckets placering och 12 timmars ackumelerad nederbörd, onsdag 5/12 klockan 13. Notera den friska nordostvinden över östra Svealand och hur tätt det här är mellan isobarerna.

En prognos på lågtryckets placering och 12 timmars ackumelerad nederbörd, onsdag 5/12 klockan 13. Notera den friska nordostvinden över östra Svealand och hur tätt det här är mellan isobarerna.

Prognos över lågtryckets placering och 12 timmars ackumumelerad nederbörd gällande för torsdag 6/12 kl 00z.

Prognos över lågtryckets placering och 12 timmars ackumumelerad nederbörd gällande för torsdag 6/12 kl 00z. Lågtrycket har vid denna tidpunkt börjat fyllas ut. Notera även det lilla lågtrycket med centrum över norra Tyskland.

 

Intensivt lågtryck kan ge besvärligt väder även i Danmark och Nordtyskland

Angående kall luft över varmt vatten, kraftig konvektion och dess bidrag till fördjupning av lågtryck så kan det vara intressant att notera att ett litet intensivt lågtryck i natt svänger runt Norska huvudet och intensifieras snabbt för att imorgon dra in över sydligaste Jylland/nordligaste Tyskland. Detta lågtryck är förmodligen till största delen drivet av den instabilitet och kraftiga konvektion som uppstår när kall höjdluft förs ner över relativt varmt vatten. Lufttemperaturen på 500 hpa, strax väster om Jylland, väntas imorgon eftermiddag vara ca -40 grader och det finns därmed förutsättningar för att ett riktigt intensivt lågtryck ska kunna utvecklas. Eventuellt kan då kraftiga snöbyar nå in över Jylland. I samband med detta lågtryck ser det dessutom ut att kunna bli rejält blåsigt på Tyska bukten, vissa prognoser har antytt att medelvinden under onsdagen lokalt kan nå upp i stormstyrka.