Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

30 november, 2012

Mycket ovanlig tropisk cyklon

En tumregel inom meteorologin är att tropiska cykloner inte bildas närmare ekvatorn än 5°. Men ingen regel utan undantag och ett sådant finns just nu på västra Stilla havet.

Min kollega Misha Lundgren har studerat detta närmare:

Ett tropiskt lågtryck över västra Stilla havet bildades under söndagen och uppgraderades på måndagen den 26 till den tropiska stormen ”Bopha”. Bopha blev idag, fredag den 30 november, uppgraderad till en kategori 1 – orkan på Saffir-Simpsonskalan. Att tropiska cykloner bildas så här sent på året i västra Stilla havet är inget ovanligt utan sker lite då och då. Detta är det enda område där tropiska cykloner kan bildas året runt även om frekvensen är som högst under augusti-oktober.

Det som gör Bopha speciell är att den uppkom så pass nära ekvatorn. Det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center klassade i söndags Bopha som en tropisk storm på en latitud endast omkring 4,5°N. Därefter har cyklonen tillfälligt rört sig ytterligare något längre söderut och under torsdagen befann sig Bopha på 3,8°N enligt JTWC. Den japanska vädertjänsten JMA hade Bopha ännu något längre söderut, på 3,5°N under torsdagen. Därefter har orkanen rört sig på en svagt västnordvästlig bana och på fredagsförmiddagen befann den sig på omkring 4°N.

Normalt sett bildas inte tropiska cykloner inom ±5° latitud. Detta beror på att Corioliskraften som är latitudberoende är alltför svag och därför inte kan initiera en rotation. Sedan någorlunda tillförlitliga mätningar påbörjades från 1945 och framåt i västra Stilla havet har det bildats omkring 1700 tropiska cykloner utifrån beräkningen att det varje år i genomsnitt bildas 26 tropiska cykloner i denna region.

Av dessa finns det knappt 10 kända fall då en tropisk cyklon bildats inom ±5° från ekvatorn. Blott fem av dessa har befunnit sig närmare ekvatorn än Bopha då de klassats som minst en tropisk storm eller cirka 0,3%. Bara två av dessa har uppnått orkanstatus på en lägre latitud än Bopha. Det officiella världsrekordet är från 2001 då den tropiska cyklonen Vamei bildades utanför Borneo på endast 1,5°N latitud och nådde orkanstatus på samma latitud. Det tidigare rekordet hölls av orkanen Sarah som i mars 1956 befann sig 3,3°N om ekvatorn då hon uppgraderades till en tropisk orkan.

Bopha befinner sig just nu över mycket varmt havsvatten (ca 30°C) samt gynnsamma atmosfäriska förhållanden för intensifiering under de kommande dygnen. Cyklonen väntas under helgen nå status som ”major hurricane” vilket innebär att medelvinden under 1 minut är minst 50 m/s. Som synes av nedanstående figur över den prognoserade banan för Bopha pekar modellerna på att Filippinerna är i riskzonen för en direktträff av Bopha. Det största hotet från Bopha är emellertid inte vinden utan det ymniga regnet och den kraftiga stormflod som följer med cyklonen.

Prognoserad bana för den tropiska cyklonen Bopha.

Prognoserad bana för den tropiska cyklonen Bopha.