Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

29 november, 2012

Snöfall och snökanon

Vi har haft ett par nedebördsrika dygn över främst nordöstra Götaland och den östra halvan av Svealand. Anledningen till detta är att vi har haft ett par lågtryck som rört sig in över Götaland åt nordost, där det sedan tagit stopp pga att det över Norrland finns en högtrycksrygg med kall luft som håller emot, vilket syns på analyskartorna strax här nedanför. Detta medförde att temperatur- och tryckgradienten över Svealand och nordligaste Götaland skärptes och nederbörden intensifierades. Tex så var tisdagsdygnet det regnrikaste novemberdygnet på över 50 år här i Norrköping, där vi fick hela 39 mm. Klicka på bilden för att få den större.

Analyskartor

Analyskartor från tisdag morgon resp. onsdag eftermiddag

Det kom även ut varningar för snöfall från oss, där vi pratade i storleksordningen 5-10 cm över den östra halvan av Svealand och längs med Roslagskusten ytterligare lite mer där den friska till hårda ost eller nordostliga vinden ligger på. Dessa varningar måste man säga föll väl ut, då nu flera platser från Värmland och vidare ända ut till Roslagskusten nu rapporterar om snödjup på mellan just 5-10 cm eller dryga det till och med.

Läs hela inlägget:

Över östra Värmland, norra Närke och södra Dalarna föll nederbörden mest som snö redan från början men när lågtrycket under gårdagen långsamt förflyttades vidare österut så kunde kalluften i norr sakta avancera söderut, vilket medförde att nederbörden övergick allt mer i rent snöfall ju längre dagen gick igår. Just detta har jag försökt att illustrera med hjälp av nedanstående bilder som visar temperaturen   på ca 1250 meters höjd (850 hPa). Klicka på bilden för att få den större.

Temperatur i höjden (850 hPa)

Temperatur i höjden (850 hPa)

Om nederbörden kommer att falla som regn eller snö beror på en rad olika faktorer, men en enkel tumregel är att om temperaturen på 850 hPa-nivån (1000-1500 m.ö.h.) är -5 grader eller lägre så blir det snöfall vid marken. På bilderna här ovan har jag markerat just -5-gränsen och som vi ser så stämmer den tämligen bra med den takt som nederbörden övergick i snöfall under tisdagen och onsdagen.

Ett populärt uttryck som förekommer ibland så här års även när det gäller vädret är, snökanoner. Och faktiskt så finns det goda chanser/risker för det nu under det närmaste dygnet längs med Östergötlands- och Smålandskusten. Men vad menas då med en snökanon inom meteorologin? Det är helt enkelt ett eller flera smala band med snöbyar som rör sig i vindriktningen. Fenomenet uppstår under tidig vinter om kall luft strömmar ner över det relativt varma havet, oftast i samband med kraftiga vindar mellan ost och nord. Det är just kombinationen av riktigt kall luft och det relativt varma havsvattnet som gör att det uppstår stora vertikala luftrörelser. Detta då luften närmast vattenytan värms upp och tillförs fukt. En tumregel är att luften på 1 500 meters höjd ska vara minst 15 grader kallare än havsvattnet för att riktigt kraftiga snöbyar ska bildas. Dessutom gäller att ju högre vindstyrka och desto längre sträcka över öppet hav med samma vind, desto kraftigare snöbyar.

Kommande dygn råder som sagt ett gynnsamt läger för att detta fenomen kan dyka upp och här nedan ser vi varför. Klicka på bilden för att få den större.

Snökanon

Bra förutsättningar för snökanon

Även våra stora sjöar, Vänern och Vättern, generar egna små snökanoner, vilket tydligt synd på denna radarbild som är från klockan 10:00 idag på förmiddagen.

Radar

Radarbild, tors 10:00