Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

31 augusti, 2012

Reflektion kring dagens prognos på längre sikt

Prognoser på lång sikt är alltid mer eller mindre osäkra, men ganska ofta är prognosmodellerna någorlunda bra på att fånga den storskaliga atmosfäriska strukturen med högtrycks-och lågtrycksområden ett flertal dygn framåt. Just idag var det väldigt påtagliga och intressanta skillnader mellan utvecklingen i den Amerikanska prognosmodellen (GFS) och utvecklingen i det Europeiska centrets (ECMWF) prognosmodell från och med mitten av nästa vecka.

Ett djupt lågtryck utvecklas i början av nästa vecka på Atlanten och rör sig sen vidare över Norska havet för att på onsdag dra in över norra Sverige, det medför några ganska ostadiga och blåsiga dygn i större del av landet, även om södra Sverige inte ser ut att få så mycket regn. Så långt är prognosen relativt säker, utvecklingen därefter är dock mycket osäker och intressant. Frågan är hur nästa lågtryck på Atlanten utvecklas. Läs hela artikeln:

I prognosen från GFS går nästa lågtryck ute på Atlanten ganska snabbt på nästan samma östliga bana in över norra Sverige som föregående lågtryck varpå det växer upp en rygg över norska havet. Prognosen från ECMWF får ett stort och dominerande, djupt lågtryck ute på Atlanten som går på en nordligare bana, rör sig betydligt långsammare och inte går in över Skandinavien. Konsekvenserna för det svenska vädret till nästa helg blir väldigt stora. Prognosen från ECMWF innebär att sydvästvindar drar upp riktigt varm luft över hela landet och i söder växer det dessutom in ett högtryck vilket skulle ge några riktigt sköna sensommardagar med temperaturer i söder en bra bit över 20 grader. Prognosen från GFS däremot medför nord eller nordvästvindar till nästa helg vilket skulle ge riktigt kyligt väder med frostiga morgnar.

För att bedöma hur sannolik en prognos är används ofta ensembleprognoser. En ensembleprognos bygger på att man kör en prognosmodell ett stort antal gånger, varje gång med små skillnader i initialvärdena. Genom att titta på spridningen i prognosresultat kan man få en bild av hur osäkerheten ser ut. Det visade sig att dagens deterministiska prognoser, det vill säga huvudkörningarna, från både ECMWF och GFS stack ut ordentligt från övriga körningar i Ensemblematerialet (för Sverige), den ena som extremt varm och den andra som kallare än medelvärdet i ensemblen. Dessa två prognoser sticker alltså ut åt varsitt håll.

Tryckfält från ECMWF för nästa lördag

Prognos för marktrycket från ECMWF (31/8 00z) gällande lördag 8:e september kl 14, en situation som skulle ge stora delar av Sverige en riktigt varm och solig helg.

 Prognosfält från GFS för marktrycket nästa lördag, en situation med kall luft över Sverige