Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

27 augusti, 2012

Mindre än 4 miljoner km² havsis kvar i Arktis

Nu visar även analyserna från National Snow and Ice Data Center (öppnas i nytt fönster) att årets sommar blir den isfattigaste som uppmätts i Arktis när det gäller havsisen. Redan den 15 augusti gick universitetet i Bremen med att ett nytt ”all-time-low” hade slagits, vilket jag skrev om i ett tidigare blogginlägg.

26 augusti återstod 4,10 miljoner kvadratkilometer havsis enligt NSIDC. Det tidigare minimirekordet var 4,17 miljoner km² och det sattes 18 september 2007. Med andra ord kan årets smältsäsong mycket väl pågå i ytterligare drygt 3 veckor. Under augusti har utbredningen av is minskat med i genomsnitt ca 75 000 km² per dygn, vilket är nästan dubbelt så snabbt som den normala takten i augusti; 40 000 km². Om nuvarande avsmältningstakt fortsätter en bit in i september kan alltså mycket väl så lite is som storleksordningen 3 miljoner kvadratkilometer återstå.

Idag, 28 augusti, (eller möjligen i morgon) lär med andra ord vara den första dagen som mindre än 4 miljoner km² havsis återstår.

I bilden ovanför, som är tagen från NSDICs analys (öppnas i nytt fönster), ser du isutbredningen i år jämfört med det tidigare rekordåret 2007 samt 1980 som är det år i statistiken som har störst utbredning. Inlagt är även medelvärden för perioderna 1979-2000 och 1981-2010.

Men årets smältsäsong måste inte fortsätta 2-3 veckor in i september, som 2007. Förra sommaren, som är det tidigare näst isfattigaste året i statistiken, nåddes minimat 4,33 km² redan den 9 september.

Du kan även läsa tidigare blogginlägg om Arktis: ”Trösklarna i Arktis” beskriver tre olika självförstärkande återkopplingar. ”Den arktiska dödsspiralen” beskriver hur snabbt även havsisens tjocklek minskar i Arktis.