Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

24 juli, 2012

Olika luftmassor och falska nederbördsekon

På satellitbilden nedan, från idag 24:e juli kl 08 (06 UTC), syns hur en front delar Nordeuropa i två delar. Norr om fronten är luftmassan relativt kylig och instabil med ganska mycket moln och här och var lite nederbörd (radarekon). Söder om fronten finns däremot ett stort högtrycksdominerat område med en varm och stabil luftmassa som är nästintill molnfri. Trots den helt molnfria himlen syns det över södra Östersjön, Skåne, Danmark och Tyskland en del små radarekon. Dessa radarekon är emellertid inte skapade av nederbörd utan är en konsekvens av den stabila luftskiktning som finns i högtrycksområdet. Radarstrålen bryts olika mycket i atmosfären beroende på temperatur och luftfuktighet. I högtryckssituationer med ordentliga temperaturinversioner kan radarstrålen brytas så kraftigt att den ger ekon från markytan. Sådana inversionsekon har under det senaste dygnet synts tydligt på radarbilderna på hemsidan där de framträder som lätt nederbörd. I en situation som denna gäller det alltså att se upp lite och inte bara titta på radarbilderna som annars kan verka lite förvirrande och missvisande. Läs mer om falska nederbördsekon.

Satellitbild med fronter