Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

20 juli, 2012

Var finns hög-och lågtrycken den närmaste veckan och vad medför det för vårt väder?

Anna skrev igår ett inlägg om en tendens till en förändring i det storskaliga väderläget under den kommande veckan, en förändring som kan innebära mer högtrycksbetonat väder för Sveriges del. Även i meteorologens kommentar har det skrivits om högtrycksryggar och hopp om stabilare väder. Jag tänkte utveckla och följa upp detta lite.    

Under en längre period har lågtrycken på Atlanten tagit en ganska sydlig bana över Brittiska öarna och in över södra Skandinavien, men under helgen kommer ett omfattande lågtryck på en betydligt nordligare bana att dominera det storskaliga väderläget. Samtidigt som lågtrycket rör sig österut över Island växer det upp ett högtryck över Centraleuropa och varm luft förs upp mot Nordeuropa. Under söndag, måndag och tisdag ligger Sverige inklämt mellan lågtrycket i nordväst och ett högtryck i söder vilket ger tidvis friska sydvästvindar.

Vad medför då detta för vårt väder? Under lördag och söndag kommer större delen av landet förmodligen att märka en viss stabilisering med skurar i mindre omfattning, främst i söder. Framåt måndag/tisdag väntas sedan lågtrycket dominera vädret över norra och mellersta Sverige med ostadigt väder och en del regn, tillhörande lågtryckets frontsystem. I söder är det däremot lite mer osäkert. Fram till tisdag ser Götaland ut att få mest uppehåll, men under tisdag/onsdag kan frontnederbörden tillhörande lågtrycket på Norska havet, i mycket försvagad form, möjligen beröra även Götaland. Om högtrycket däremot håller emot så att frontnederbörden inte når södra Sverige skulle det ge Götaland fortsatt soligt väder med temperaturer som under tisdag/onsdag i så fall kan överstiga 25 grader. 

Senare i veckan ser ett högtryck istället ut att växa upp på Atlanten, vilket skulle innebär att kyligare och instabilare luft åter kan strömma ner över landet. Vi följer utvecklingen med stor spänning!