Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 juli, 2012

Medelhöga moln

De moln som har en molnbas mellan 2000-ca 7000 m tillhör de medelhöga molnen. Den här gången hade jag tänkt att vi kunde gå igenom de tre huvudtyperna av dessa moln.

  • Altostratus

altostratusmolnSom namnet antyder så liknar dessa moln cirrostratus väldigt mycket men med en specifik skillnad. Altostratus består av vattendroppar. Om molnen är tunna kan man fortfarande skönja solen men utan halofenomen. När en varmfront närmar sig så följs cirrostratusmolnen av just altostratus.

  • Nimbostratus

nimbostratusNär altostratusmolnen tätnat och blivit tjockare så går dem över till att bli nimbostratusmoln. Man kan inte längre se solen genom molnen. Det kan ofta vara svårt att se skillnad på täta altostratus och nimbostratus, men då nederbörd börjar förekomma så är det definitivt nimbostratus. Molnet ger ofta ihållande nederbörd, tex vid en varmfrontspassage. Molnbasen varierar från 2-3000 m, men när nederbörd börjar falla ur molnet så kyls luften under molnet av och kondenseras. På så sätt ”drar” nederbörden med sig molnbasen, ofta ner till 500-1000 m. Ofta bildas även stratusmoln i regnet under nimbostratusmolnen. (se bild till höger)

  • Altocumulus

AltocumulusmolnDessa moln syns oftast som reguljärt ordnade molnelement med begränsad vertikal utsträckning. De kan vara allt från så täta att man nästan inte kan skönja solen igenom dem till att molnelementen är såpass små och glesa att man upplever det som tämligen soligt. (om inga andra moln ligger i vägen vill säga) Om man tidigt på dagen kan se altocumulus som det växer upp små molntoppar på, tyder detta på att atmosfären är instabil och att det troligen blir skurar senare på dagen.

Läs mer om moln här och tidigare inlägg på bloggen om hur molnen är indelade i grupper och om de höga molnen.