Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

13 juli, 2012

Fjärde varmaste junimånaden globalt

Årets juni fick enligt NASAs Goddard Institute for Space Studies (GISS) i USA ett överskott på 0,56°, vilket är den fjärde varmaste junimånaden som uppmätts. Det finns mätningar sedan 1880 och de tre varmaste junimånaderna under den perioden är från 1998, 2009 och 2005. Senaste gången som en junimånad hade ett temperaturunderskott var 1984, då den globala medeltemperaturen hamnade 0,01°(!) under genomsnittet för perioden 1951-1980.

 

Det är flera olika institut som övervakar och följer den globala temperaturen. De gör dels medelsvärdesbildningar på lite olika sätt och har dessutom lite olika referenser för jämförelserna vilket gör att deras siffror blir lite olika. NASA jämför (av någon anledning som jag inte vet) med medelvärdet för 1951-1980, då den globala årsmedelvärdet låg på 14,0°C. Det vanligaste i klimatsammanhang är annars att jämföra med perioden 1961-1990, eller möjligen med hela förra århundradet (1901-2000).

 

tabellen för alla månader sedan januari 1880 ser man att överskottet för det första halvåret 2012 hamnar på 0,50°C. Det överskottet förväntas öka nu under det andra halvåret, i och med att förra årets utdragna La Niña tog slut i våras och nu under sensommaren eller hösten eventuellt övergår i El Niño. Hur havsströmmarna påverkar klimatet kan du läsa i den här artikeln i kunskapsbanken.