Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

12 juli, 2012

Svåra prognoser och mer regn

Efter den senaste tidens regnande är vi nog många som väntar på högtryck i prognoserna, men just nu syns inga sådana tendenser över Skandinavien även om det tillfälligt kan bli lite stabilare väder i början på nästa vecka.

Ett högtryck sträcker sig istället upp över Island och Grönland vilket gör att det drar ner relativ kylig och instabil luft över Skandinavien som hamnar i ett stort lågtrycksområde. Prognoser på lång sikt är alltid mer eller mindre osäkra, men ganska ofta kan man se tendenser till eventuella förändringar i det storskaliga väderläget relativt många dagar i förväg. Några sådana tendenser till förändring syns inte i nuläget. Även om prognosmodellerna ofta är bra på att fånga den storskaliga atmosfäriska strukturen med stora högtryck-och lågtrycksområden betyder det inte alltid att väderprognoserna blir bra. Det som är svårt att prognostisera är det som händer på mindre skala, till exempel att bestämma var tyngpunkten på ett litet område med regn eller regnskurar ska hamna och hur stora nederbördsmängderna ska bli. Sommarväder handlar ofta om regnskurar och väderfenomen på liten skala, till skillnad från vintervädret som ofta styrs av större och tydligare vädersystem. Det gör att det på sommaren ofta är svårare än på vintern att göra riktigt bra väderprognoser. Som meteorolog gäller det i sådana situationer att i första hand försöka identifiera områden där det finns störst förutsättningar för regn och regnskurar.

I den situation vi befinner oss nu tar lågtrycken dessutom ofta en knepig lågtrycksbana då de bildas söder om oss och vandrar i en nästan rakt nordlig bana på gränsen till den varmare luften i öster, se tidigare inlägg av Pär. Ett sådant lågtryck väntas det närmaste dygnet att rör sig upp över Finland för att under fredag kväll och natt mot lördag svänga in över norra Sverige. Prognoserna för detta lågtryck är väldigt osäkra trots att det ligger så nära i tiden, men mycket tyder på att det lokalt kan bli väldigt intensivt regn över norra Norrland i samband med detta. Följ varningsläget här.