Väderleken - En blogg om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

28 juni, 2012

Ovanligt ovanligt i juni.

Årets juni lär gå till historien som en av få månader under senare år med en månadsmedeltemperatur som hamnar under det normala i hela landet. I större delen av landet hamnar underskottet på 1-2 grader under genomsnittet för normalperioden 1961-1990. Underskotten blir lite mindre längs delar av kusten och något större främst i ett område från norra Dalarna upp mot  södra Jämtland.

SMHI uppdaterar dagligen så kallade ”avvikelsekartor” för temperatur och nederbörd. På de sidorna hittar du även massor av annan statistik. Senaste månaden som hela landet fick månadsmedeltemperatur under det normala var december 2010 och precis innan det även  november 2010, annars är det bara februari 2010oktober 2009 och mars 2006 i den detaljerade statistiken från 2004 och framåt som det har inträffat. Årets juni blir i så fall den sjätte månaden med underskott i hela landet. Det kan jämföras med att 37 av totalt 102 månader (sedan januari 2004) har haft överskott i hela landet. Den obalansen 37 – 6 är ett slags mått på klimatförändringen i Sverige.

Men även i framtiden kommer vi då och då uppleva månader med medeltemperaturer under det normala i hela landet. Och OM det teoretiskt inte skulle hända igen under det här årtiondet lär det med mycket stor sannolikhet hända under nästa årtionde, eftersom vi fr o m år 2021 ändrar ”normalperiod” och då i stället för att jämföra med 1961-1990 räknar all statistik utifrån perioden 1991-2020.