Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

WMO: Ökad sannolikhet för La Niña senare i år

Tropiska stormen Roanu mot Bangladesh

Ovanligt många stoftvirvlar i det soliga försommarvädret

Det har rapporterats ovanligt många stoftvirvlar under den senaste veckans soliga och varma försommarväder.

Sommarexplosion!

Tidig sommar i Stockholm ackompanjerad av rekordlåg luftfuktighet

Blir Stockholm först ut att få meteorologisk sommar?!

Varm luft har nu etablerat sig över stora delar av landet. Under tisdagen noterades nytt årshögsta med 21,2° i Örebro. Under de kommande dagarna väntas temperaturerna stiga ytterligare och framåt söndag-måndag kan man i Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland räkna med temperaturer på drygt 20° på dagen. Emellertid innebär detta även att den meteorologiska sommaren nu kommer att göra sitt intåg i landet. För att så skall ske krävs dock att dygnsmedeltemperaturen håller sig på minst 10,0° under fem på varandra följande dygn. Sommarens ankomstdatum räknas därefter som det första av de fem dygnen.

Högtryck och försommarvärme

. Under veckoslutet växer ett högtryck in söderifrån och temperaturerna stiger ytterligare. På många håll väntas temperaturen i helgen nå en bit över 20 grader och vi får en ordentlig försmak av sommaren.

NASA GISS: Mycket hög sannolikhet för rekordvarmt 2016

I mitten av april rapporterade NASA att den globalt sett exceptionellt varma februarimånaden följdes av en nästan lika varm marsmånad. Senare i månaden meddelade NASA GISS (Goddard Institute for Space Studies) högste chef Gavin Schmidt via ​​​​​​​twitter​​​​​​​ att sannolikheten för att 2016 blir det varmaste året hittills är minst 99%. Detta baserat enbart utifrån månaderna januari till mars. Figuren nedan visar sambandet mellan temperaturen under månaderna januari till mars och medeltemperaturen för hela året. Skalan är angiven i grader Celsius och alla värden är jämfört med ”förindustriell tid” vilket här definieras som 1880-1899.

Kylig valborg? Då skulle ni ha varit med för 130 år sedan!

Det är nog många som tycker att årets april inte bjudit på så värst mycket till vårväder. Men det har varit värre... mycket värre!

Preliminärt nytt aprilrekord för Grönland

Medan vi här hemma i Sverige just nu har ganska kyligt väder är det desto mer behagligt på sydvästra Grönland.