18 maj, 2015

Regnigaste majdygnet i Stockholm på 27 år

En front låg över Svealand under söndagen och på fronten fanns ett mindre lågtryck som rörde sig österut. När lågtrycket passerat svängde fronten söderut. Det innebar regn större delen av dagen i östra Svealand.

På de flesta håll i Uppland kom det omkring 15 mm, men just över Stockholm var regnet kraftigare. Där uppmättes totalt 32,4 mm från klockan 08 på söndagsmorgonen till klockan 08 på på måndagsmorgonen.

Nederbördsmängder i östra Svealand den 17 maj 2015

Detta är faktiskt den största regnmängden under ett majdygn i Stockholm sedan 1988, då det föll  44,9 mm den 31 maj. Stockholms majrekord är 46,3 mm den 1 maj 1910.

Hittills i maj har Stockholm samlat 80,6 mm, vilket innebär den regnigaste majmånaden sedan åtminstone 1958 i huvudstaden. Nu återstår det två veckor av månaden och det ser inte ut att vara slutregnat än på ett tag. På tredje plats i historien ligger maj 1856 med 91 mm. Det värdet bör inte vara ouppnåeligt i år, men till tvåan och ettan är steget betydligt längre. I maj 1802 föll 132 mm och i maj 1794 hela 180 mm.

Mest nederbörd i landet fram till den 17 maj har Nora i Västmanland fått med 102,2 mm

13 maj, 2015

Tropiska orkanen Dolphin hotar Marianeröarna

Det fortsätter vara hög aktivitet på de tropiska cyklonerna i västra Stilla havet. Stormen Dolphin blev i fredags säsongens sjunde tropiska cyklon. Att säsongens sjunde tropiska cyklon bildas redan den 10 maj är ett nytt rekorddatum enligt den statistik från Japan Meteorological Agency som Digital Typhoon tillhandahåller. Det tidigare rekorddatumet för säsongens sjunde tropiska cyklon var den 19 maj 1971.

Under måndagen växte Dolphin i styrka och under sena tisdagen uppgraderades den till en kategori 1 – orkan av Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Idag, onsdag den 13 maj, var Dolphin fortfarande en etta på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan men har ökat något i styrka. Enligt JTWCs senaste prognos som utfärdades på onsdag förmiddag väntas Dolphin öka i styrka de närmaste dygnen. Det enda landområde som möjligen kan komma att drabbas av Dolphins framfart är det Marianeröarna. De flesta av öarna är obebodda men bofast befolkning finns på fyra av de sydligaste öarna Guam (160. 000 inv), Rota (2. 500 inv), Saipan (48. 000 inv) och Tinian (3. 100 inv).

Schematisk bild över Marianeröarna. Källa: Wikipedia.

I nuläget ser Dolphin ut att kunna göra en direktträff på Guam som en ”major hurricane” av kategori 3 men då öarna är små kan mindre avvikelser från den prognoserade banan innebära att Dolphin missar Guam helt. Tropiska orkaners intensitet är alltid svåra att prognosera då dessa kan förändras snabbt. Speciellt gäller detta ifall orkanen genomgår en snabb intensifiering. Dolphin följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center.

Prognoserad bana och intensitet för orkanen Dolphin utfärdad den 13 maj. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar drygt 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center.

Dolphin bildades ovanligt nära ekvatorn

Noterbart är att Dolphin nådde tropisk stormstyrka ovanligt nära ekvatorn, endast 3,8° norr om ekvatorn. Allmänt gäller att tropiska cykloner inte bildas inom området mellan 5° norr och 5° söder om ekvatorn då Corioliskraften där är alltför svag för att kunna initiera en rotation. Ifall de bildas närmare ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat.

Statistik over tropiska cykloner för perioden 1945-2014 från Joint Typhoon Warning Centers Best Track Data visar att det till dags dato bara finns ett fåtal fall där en tropisk cyklon bevisligen nått tropisk stormstyrka under 4° latitud. Den tropiska cyklon som officiellt bildats allra närmast ekvatorn är Vamei som i december 2001 bildades på 1,5°N. På andra plats kommer orkanen Sarah som 1956 nådde tropisk stormstyrka på 2,2°N.

8 maj, 2015

Subtropiska stormen Ana inleder orkansäsongen på Atlanten

Under fredag morgon, den 8 maj, bildades enligt National Hurricane Center (NHC) den subtropiska stormen Ana på Atlanten strax öster om USAs sydostkust. Därmed är orkansäsongen på Atlanten igång drygt 3½ veckor innan den officiella säsongsstarten den 1 juni. Senaste gången en tropisk cyklon bildats tidigare än den 8 maj var den 20 april 2003 då stormen Ana bildades.

Ana nionde tidigaste stormen sedan 1851

Tittar man på Ana i ett historiskt perspektiv finner man att endast åtta tropiska cykloner (tropiska/subtropiska stormar samt orkaner) bildats före den 8 maj.

Ana har varit med förr!

Den officiella namnlistan över tropiska stormar och orkaner på Atlanten och östra Stilla havet återanvänds vart sjätte år. Namnet ”Ana” dök upp första gången på Atlanten 1979 i samband med att man införde en jämlik namnlista med varannan damernas och som skulle återanvändas vart sjätte år. Sedan dess har namnet Ana återanvänts vart sjätte år, senast 2009 och 2003. De kommande namnen på årets namnlista är Bill, Claudette, Danny och Erika.

Svag Ana kan nå sydöstra USA

Enligt NHC ser Ana ut att röra sig långsamt åt nordväst. Det är inte omöjligt att Ana kommer att transformeras till en ren tropisk storm under det närmaste dygnet. Framåt söndag-måndag ser stormen ut att dra in över delstaten South Carolina. Det är dock ännu oklart ifall Ana då kommer att klassas som en tropisk/subtropisk storm eller ett tropiskt/subtropiskt lågtryck när den väl når USA. Dock kan det falla bortåt 100 mm regn över de östra delarna av South Carolina och North Carolina. Förmodligen lär detta dock inte ställa till med några större bekymmer.

Prognoserad bana för den subtropiska stormen Ana. Källa: National Hurricane Center.

Ovanligt att stormar når USA före den 1 juni

Att tropiska stormar når USA är inget ovanligt. Däremot är det mycket sällan som de drar in över amerikanska fastlandet före den 1 juni. Sedan statistik över tropiska cykloner på Atlanten började föras 1851 finns det bara ett känt fall där en tropisk eller subtropisk storm dragit in över USA före den 10 maj. Detta inträffade 1952 då ”Groundhog Day storm” drog in över Florida den 3 februari.

7 maj, 2015

Orkanen Noul hotar norra Filippinerna

I söndags den 3 maj bildades säsongens sjätte tropiska storm, namngiven Noul, i västra Stilla havet. Sedan dess har Noul rört sig långsamt västerut under stadig intensifiering. Under tisdagen uppgraderade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) Noul till en kategori 1 – orkan. Samtidigt passerade Noul bland annat över den mikronesiska ön Yap där drygt 250 mm regn föll på 24 timmar under tisdag-onsdag.

Under torsdagens eftermiddag klassades Noul som en kategori 3 – orkan av JTWC. Prognosen för Noul är fortsatt intensifiering till kategori 4 fram tills dess att den når land över norra Filippinerna framåt söndagen den 10 maj. I samband med att Noul når land väntas stora regnmängder falla. Regionen är relativt bergig vilket kan öka risken för farliga översvämningar och jordskred.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Noul. Vinden anges i knop där 1 knop motsvarar ca 0,5 m/s.Klicka på bilden för förstoring. Källa: JTWC.

Vad som sker efter att orkanen passerat de norra delarna av Filippinerna är än så länge osäkert enligt JTWC. I nuläget förefaller det troligt att Noul böjer av norrut vilket kan komma att påverka både Taiwan och den japanska ögruppen Yaeyama Islands.

”TD-7” nästa tropiska orkan?

Långt ute över västra Stilla havet finns ytterligare en tropisk cyklon som nu hämtar kraft från det mycket varma havsvattnet (ca 30°). I nuläget klassas denna som ett tropiskt lågtryck men väntas under de närmaste 24 timmarna uppgraderas till tropisk storm av JTWC. Så dags kommer den att namnges ”Dolphin”. Enligt JTWC väntas därefter stadig intensifiering. Framåt söndag prognoserar JTWC att ”TD-7” kommer att nå orkanstyrka samtidigt som den då passerar den mikronesiska ön Pohnpei. Därefter tros ”TD-7” fortsätta samla kraft över vattnet.

Prognoserad bana och intensitet för det tropiska lågtrycket "TD-7". Vinden anges här i knop där 1 knop motsvarar ca 0,5 m/s. Klicka på bilden för förstoring. Källa: JTWC.

”TD-7″ mycket nära ekvatorn 

Värt att notera är att ”TD-7” befinner sig bara 3,5° norr om ekvatorn. JTWC prognoserar att ”TD-7” når tropisk stormstyrka innan den nått 4° latitud. Allmänt gäller att tropiska cykloner inte bildas inom området mellan 5° norr och 5° söder om ekvatorn då Corioliskraften där är alltför svag för att kunna initiera en rotation. Ifall de bildas närmare ekvatorn beror det på att andra gynnsamma faktorer samverkat.

Statistik over tropiska cykloner för perioden 1945-2014 från Joint Typhoon Warning Centers Best Track Data visar att det till dags dato bara finns ett fåtal fall där en tropisk cyklon bevisligen nått tropisk stormstyrka under 4° latitud. Den tropiska cyklon som officiellt bildats allra närmast ekvatorn är Vamei som i december 2001 bildades på 1,5°N. På andra plats kommer orkanen Sarah som 1956 nådde tropisk stormstyrka på 2,2°N.

Extremt aktiv inledning av orkansäsongen i västra Stilla havet

Inledningen på orkansäsongen i västra Stilla havet har varit extremt aktiv. I slutet av mars nådde Maysak Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Med bildningen av Noul har sex namngivna tropiska cykloner bildats (tropiska stormar och orkaner) i västra Stilla havet. Enligt JMAs (Japan Meteorology Agency) statistik för tropiska cykloner i västra Stilla havet som tillhandahålls av Digital Typhoon är det bara säsongen 1971 som säsongens sjätte tropiska cyklon bildats tidigare. Den gången skedde det endast 6 timmar före Noul.

Med största sannolikt lär ”TD-7” uppgraderas till den tropiska stormen ”Dolphin” antingen idag eller imorgon och därmed bli säsongens sjunde namngivna tropiska cyklon. I så fall är detta ett rekordtidigt datum för säsongens sjunde namngivna tropiska cyklon. Rekordet hålls än så länge av 1971 då den sjunde tropiska cyklonen bildades den 19 maj.

Det mest aktiva halvåret i västra Stilla havet är 1971 då 11 tropiska cykloner hade hunnit bildas före midnatt den 1 juli. JMAs statistik över tropiska cykloner i västra Stilla havet sträcker sig från 1951 och framåt.

4 maj, 2015

Maj inleddes med snöfall på Sydsvenska höglandet – vad hände?

På lördagsmorgonen fick en del smålänningar, västgötar och östgötar ett oväntat kallt uppvaknande då blötsnö täckte marken i höglänt terräng i området kring Vättern. I Malmbäck uppmättes hela 8 cm vilket är det största snödjupet i Götaland i maj sedan 1999. Majsnö i södra Sverige är inte helt ovanligt, men trots det är det lätt att förvånas och häpnas över det sena snöfallet och det lynninga vårvädret. Hur är det egentligen möjligt att det ena stunden kan vara sol och vårvärme för att nästa stund vara snöfall och nära nollgradigt? Det variationsrika vädret som ofta karaktäriserar april och inledningen av maj är i första hand en effekt av att det fortfarande finns kvarlevor av kalla vinterluftmassor och att solen nu värmer ordentligt. Men vad kan det finnas för anledningar till att temperaturen i ett nederbördsområde plötsligt sjunker flera grader och att nederbörd som börjar i form av regn ibland övergår i snöfall?

Läs mer

27 april, 2015

Engelbrektsnatten – Årets första ”ljusa” natt i Norrköping

Natten mot den 27 april (Engelbrektsdagen) var den första för i år då solen inte sjönk lägre än 18° under horisonten i Norrköping. Då brukar man anse att det inte blir riktigt mörkt, även om det i ärlighetens namn kan vara svårt att med blotta ögat uppfatta något ljus vid den norra horisonten om solen står lägre än 14-15° under horisonten.

Våra kollegor på den danska vädertjänsten brukar varje år uppmärksamma detta fenomen ”De lyse nætter” när solen med början i Skagen på nordligaste Jylland från och med den 29 april inte sjunker lägre än 18° under horisonten.

I Sverige börjar de ”ljusa nätternas” segertåg ner över landet den 29 mars vid Treriksröset och har nått ner till Smygehuk i sydligaste Skåne den 7 maj.

Datumen kan variera +/- 1 dygn beroende på vilket år det är i skottårscykeln.

De långa skuggornas tid är förbi

Här i Norrköping inträffar en annan sak den 27 april. Detta är nämligen den första dagen för året då solen mitt på dagen når 45° över horisonten. Då blir skuggan lika lång eller kortare än kroppslängden, och det brukar användas som tumregel för när det är dags att börja tänka på att inte överexponera sig för solljuset (sola säkert).

I sydligaste Skåne nådde solen 45° över horisonten redan den 17 april medan det dröjer till den 9 juni i Kiruna. I våra nordligaste bosättningar norr om Karesuando når inte solen över 45° mitt på dagen ens vid midsommartid.

Astronomiskt sammanträffande

Det är inte alls någon generell regel att den första ljusa natten föregås eller följs av den första dagen med solhöjd över 45°. Det gäller endast i Norrköping och andra orter inom ett rätt smalt band runt latitud 58,5°.

24 april, 2015

Västerås tidigaste sommar på 51 år

I torsdags kväll stod det klart att fem stationer, Göteborg, Torpabron (Västergötland), Örebro, Eskilstuna och Västerås, fick meteorologisk sommar från den 19 april. SMHIs definition på meteorologisk sommar är att dygnsmedeltemperaturen skall vara 10,0° eller mer under fem konsekutiva dygn i följd vilket de nämnda stationerna haft den 19-23 april. Sommarens ankomstdatum räknas som det första av de fem dygnen vilket i det här fallet var den 19 april. Enligt den senaste prognosen väntas april avslutas med kyligt väder . Detta ändrar inte faktumet att sommaren har kommit för att stanna i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron. När en årstid väl uppfyllt gängse definition återtas den inte även om det därefter blir kallare eller varmare.

Västerås tidigaste sommar på 51 år

I både Göteborg och Örebro räcker det med att gå tillbaka till 2011 för att finna ett tidigare ankomstdatum för sommaren. I Västerås däremot får man gå tillbaka till 1964 för att finna ett tidigare ankomstdatum för sommaren. Den gången kom sommaren där den 17 april. I Eskilstuna har mätningarna haft avbrott varför det inte går att säga något definitivt hur årets ankomstdatum den 19 april står sig i ett historiskt perspektiv.

Just nu har vi tre årstider i landet. Vinter i Norrlandsfjällen, sommar på fem stationer och vår i resten av landet. Klicka på figuren för större bild. Källa: SMHI.

Tre årstider i landet nu

Samtidigt som den meteorologiska sommaren nu anlänt har vi fortfarande vinter i Norrlandsfjällen medan övriga delen av landet har vår. Med tanke på att prognosen pekar på kyligt och ostadigt väder den närmaste veckan kan det nog dröja innan både vintern retirerar och sommaren avancerar. Det är dock fullt normalt att våren anländer till fjällvärlden i början på maj. Vintern, våren och sommaren följer ni på årstidskartan!

Trevlig helg alla läsare!:)

23 april, 2015

Sommar i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron!

Uppdatering kl 21.00: när vi nu fått in samtliga data för torsdagen står det klart att den meteorologiska sommaren anlände den 19 april till Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron!

De senaste fyra dygnen har bjudit på sommartemperaturer i delar av främst södra Sverige (se årstidskartan). I måndags noterades årets preliminärt högsta temperatur i värmländska Arvika med 22,0°. I Göteborg, Torpabron (Västergötland), Västerås, Örebro och Eskilstuna har dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dagarna varit minst 10,0°. För att meteorologisk sommar skall kunna proklameras enligt SMHIs definition (dygnsmedeltemperatur på minst 10,0° under fem dygn i följd) krävs det att även torsdagen bjuder på sommartemperaturer. Kyligare luft har nu börjat leta sig ner över landet och det är därför osäkert huruvida någon av de fem stationerna kommer att kunna få meteorologisk sommar. Det kommer att röra sig om tiondelar och det kan mycket väl sluta med att ingen av de nämnda stationerna får sommar. Då sommarens ankomst räknas från det första dygnet av fem är det i så fall från och med den 19 april som kommer att räknas som det datum då sommaren anlände. Skulle så bli fallet så är detta drygt 3½ veckor tidigare än normalt. Kuriöst nog så anlände den meteorologiska sommaren på påskafton den 19 april förra året.

Blogguppdatering torsdag kväll kring 21.00! 

En kort uppdatering av sommarens vara eller icke vara kommer att ske omkring klockan 21 på torsdag kväll då samtliga data bör ha inkommit. Uppdateringen kommer då att vara markerad med fetstil text!

20 april, 2015

Full orkan i fjällen

I samband med ett djupt lågtryck på Ishavet så blåste det upp ordentligt i fjällen i går den 19 april.

Väderanalys från klockan 02 söndagen den 19 april

Vid Stora Sjöfallet rådde full orkan med 35,0 m/s i medelvind som mest.

Orkanvindar vid stationer uppe på fjälltoppar (som exempelvis Stekenjokk) är inte direkt ovanliga. Mer sällsynt är att orkanvindarna letar sig ner till fjälldalarna, som i det här fallet Stora Sjöfallet.

Nu har det i och för sig hänt en del gånger tidigare vid Stora Sjöfallet, där dalen genom sin topografi blir extra utsatt för kraftiga vindar. Dalgången smalnar av där stationen är belägen, vilket bidrar till förstärkt vind. Det gäller i synnerhet som i det här aktuella fallet med nordvästliga vindar i dalens längdriktning.

Tidigare när det blåst full orkan vid Stora Sjöfallet så har det vanligtvis rört sig om höst- eller vintermånader. I april månad har det dock inte tidigare noterats full orkan vid Stora Sjöfallet.

När det gäller stationer på fjälltoppar så är rekordet 41 m/s i medelvind vid Stekenjokk den 4 april 2007. Från svenska kuststationer finns bara ett exempel på orkanvindar i april månad. Det var 33 m/s vid Söderarm den 14 april 1981. Läs mer om svenska vindrekord.

Automatstationen i Stora Sjöfallet en septemberdag 2014 då det rådde betydligt lugnare väder.

 

16 april, 2015

Lugn eller mycket lugn orkansäsong väntas på Atlanten

Årets orkansäsong på Atlanten förväntas bli lugn eller mycket lugn. Detta till följd av att det bland annat tycks sannolikt att El Niño fortsätter att utvecklas under andra halvan av året. Detta enligt Colorado State University (CSU) som släppte sin säsongsprognos för årets orkansäsong torsdagen den 9 april. Även brittiska Tropical Storm Risk (TSR) gör bedömningen att årets säsong på Atlanten blir mindre aktiv än vanligt i sin senaste prognos som också den släpptes den 9 april. Den officiella orkansäsongen på Atlanten löper från den 1 juni till den 30 november.

Läs mer