26 augusti, 2014

Uppdaterad regntopp för 1-25 augusti

Efter ett par veckors oavbrutet regnande i främst västra Götaland väntas nu några dagars uppehållsväder innan nya regnområden rullar in från väster framåt söndag-måndag, dock ser det i nuläget inte ut att bli några större mängder. Därmed kan vi nu få en god bild av hur mycket regn som kommit. Av de stationer som vi får in dagliga värden från har jag hittat totalt 20 stationer som fram till klockan 8 den 26 augusti fått mer än 200 mm. Av dessa finns är en från Norrland, två från Svealand och resterande 17 från Götaland. Nedan följer den uppdaterade listan och därefter en summering över vilka stationer som slagit sina gamla regnrekord för augusti månad och vilka som fortfarande har en liten chans att överträffa de. Stationer med längre mätserier (minst 70 år) har fetmarkerats. Ett ”R” indikerar nytt rekord för augusti månad. En asterisk markerar att stationens data ej är komplett och kan komma att justeras upp när vi väl fått in journalen efter månadens slut. Två asterisker, som endast Torup fått är för att markera att stationens mätningar inleddes det året men att avbrott i serien förekommit. Se mer info nedan.

Läs mer

25 augusti, 2014

Kraftfull Marie och svag Cristobal

I nuläget finns det globalt sett två aktiva tropiska cykloner. Under söndagen bildades säsongens tredje tropiska storm på Atlanten, namngiven Cristobal, norr om Haiti. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) kan Cristobal komma att växa till en minimal kategori 1 – orkan under onsdag. Cristobal väntas inte utgöra något hot mot några landområden.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Cristobal utfärdad den 25 augusti klockan 14 svensk tid. Källa: NOAA.

 

Kraftfull Marie i östra Stilla havet

I östra Stilla havet långt bort från land befinner sig den mycket kraftfulla orkanen Marie som bildades under fredagen. Orkanen klassades av NHC på måndagen som en kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan. Under söndagen skedde en mycket snabb intensifiering och Marie nådde då kortvarigt Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, men har sedan dess alltså nedgraderats till en fyra. Det är ovanligt att tropiska cykloner på östra Stilla havet når kategori 5. Sedan år 1970 finns bara 13 dokumenterade fall av kategori 5 – orkaner i östra Stilla havet räknat från Nordamerikas västkust till den internationella datumlinjen. Av dessa är det bara två stycken, Ava (juni 1973) och Celia (juni 2010), som nått kategori 5 under ett år som El Niño inte varit närvarande. Just nu råder dock neutrala förhållanden men flera väderinstitut, däribland NOAA bedömer att det finns en klar sannolikhet att El Niño kan komma att utvecklas senare i år.

Prognoserad bana för orkanen Marie utfärdad den 25 augusti kl 11 svensk tid. Källa: NOAA.

22 augusti, 2014

Regntoppen för 1-21 augusti

Det mesta i väderdiskussionerna har den senaste tiden kommit att handla om det myckna regnandet i Götaland samt även lokalt i Värmland. Följande tio stationer som vi får in dagliga värden från har så här långt i augusti fått mest regn. Lokalt har det även satts nya regnrekord för stationer med längre mätserier. Detta gäller Uplo i Västergötland där man som tidigare nämnts slagit sitt gamla augustirekord på 192 mm från 1923. Även Torup i Halland har med marginal slagit sitt tidigare rekordvärde på 244 mm från 1945. Dock saknas värden för åren 1952-1972. För Torups del är detta i nuläget den fjärde regnigaste månaden som observerats. Bara september 1994, oktober 1998 och december 1999 har varit mer nederbördsrika.

 

 1. Torup (Halland) – 254 mm (R) – startår 1945
 2. Ullared (Halland) – 251 mm – startår 1995
 3. Linhult (Västergötland) – 240 mm – startår 1911
 4. Källsjö (Halland) – 232 mm – startår 2009
 5. Skeppshult (Småland) – 230 mm – startår 2006
 6. Eftra (Halland) – 223 mm – startår 2005
 7. Herrljunga (Västergötland) – 216 mm – startår 2007
 8. Hällum (Västergötland) – 214 mm – startår 1996
 9. Gräsås (Värmland) – 207 mm – startår 1988
 10. Hestra (Småland) – 206 mm – startår 1974
 11. Uplo (Västergötland) – 203 mm (R) – startår 1900

Listan ovan redovisar de stationer som fram till den 21 augusti fått minst 200 mm regn. Värdena är dock preliminära och granskas först efter månadens slut. Ett ”R” inom parentes efter mängden regn markerar nytt rekord för augusti månad.

19 augusti, 2014

Ostadigt och höstlikt väder

Söndagen blev extremt blöt i delar av Halland och västra Småland. Vid flera av våra mätstationer rapporterades då en dygnsmängd på minst 50,0 mm. Allra mest regn fick Skeppshult i västra Småland där det totalt föll 91,5 mm vilket även är årets hittills största nederbördsmängd under ett dygn. På andra plats kom Torup i Halland med 82,1 mm. I Torup där vi har en automatstation kan vi se hur nederbörden fördelade sig under den period då mest regn föll.

Figur 1: nederbördens fördelning i Torup timme för timme mellan klockan 13 på söndag den 17 till och med klockan 13 på måndagen den 18. Axeln till vänster indikerar mängden nederbörd som fallit under en timme (blå staplarna) medan axeln till höger visar den ackumulerade mängden under de senaste 24 timmarna (svart linje). I det här fallet föll totalt 96 mm i Torup. Källa: SMHI.

Även måndagen blev en riktigt blöt historia i sydvästra Sverige. Torup fick under måndagen 56 mm. Där har man nu på två dygn fått sammanlagt 138 mm. Skeppshult är inte långt efter med sina 131 mm. Det kraftiga regnet har även orsakat översvämningar på sina håll i Halland och västra Småland och en klass 1 – varning föreligger för höga flöden.

Det ostadiga vädret ser ut att fortsätta i vart fall en vecka till. Detta innebär att vi kommer att ha ett lågtryck som parkerar över landet och matar in områden med regn och skurar, främst över södra Sverige. De största mängderna ser ut att falla över västsidan av Sydsvenska höglandet vilket ofta är fallet när vinden ligger på från väst- och sydväst. Temperaturerna i södra Sverige ser heller inte ut att orka upp i mer än drygt 20° som bäst och många lär nog uppleva vädret som höstlikt.

 

Hur långt kommer hösten att avancera?

Medan regnet ser ut att fortsätta strila ner över södra Sverige är det inte fullt lika ostadigt i landets norra delar. Där är det istället höstlikt väder. De senaste tre dygnen har en stor del av Norrland samt nordvästra Dalarna haft dygnsmedeltemperaturer under 10,0° (se årstidskartan). Lördagen bjöd på den första mer allmänna frosten i vindsvaga dalgångar. Då det kommer att fortsätta vara för årstiden låga temperaturer uppe i norr lär hösten med stor sannolikhet göra ett jätteskutt söderöver den kommande veckan. Detta skulle i så fall innebära att höstens ankomstdatum blir kring den 16 augusti vilket skulle vara drygt 1-2 veckor tidigare än det normala ankomstdatumet. Det krävs dock att dygnsmedeltemperaturen är under 10,0° minst 5 dygn i följd. Vilka områden som kan komma att få meteorologisk höst följs enklast på årstidskartan.

13 augusti, 2014

Ny bottennotering för Kebnekaises Sydtopp

Sveriges högsta berg, Sydtoppen i Kebnekaise är än så länge högre än Nordtoppen (2097 m öh), dock skiljer det nu endast en meter jämfört med Nordtoppen. Den lägsta höjden uppmäts dock i september varför Sydtoppen kan komma att minska ytterligare något innan vintern kopplar sitt grepp. Sydtoppen täcks av en glaciär medan Nordtoppen består av fast berg. Historiskt sett har Nordtoppen tidigare varit högre än Sydtoppen och då täckt av en glaciär. 1922 uppmättes Nordtoppens höjd till 2135 m öh samtidigt som Sydtoppen då var 2123 m öh.

Läs mer

12 augusti, 2014

2 T i Trelleborg

Det var en spännande kvällshimmel som observanta Trelleborgare kunde blicka upp mot igår kväll. En åskcell tornade upp sig och belyst från kvällssolen som var på väg ner i nordväst fångades dessa två tromber på bild. Klicka på bilden för att få den större.

En vacker bild från ett hustak i Trelleborg igår kväll, 11 aug 2014. FOTO: Ann-Sofie Jönsson

 

Läs mer

12 augusti, 2014

Ovanligt många tropiska nätter i Norrland i augusti

Den mycket varma inledningen av augusti i Norrland har tillsammans med den extremt varma julimånaden där gjort att rekordmånga tropiska nätter har observerats i Norrland nu i augusti. Detta gäller för perioden 1951-2013.

 

För Norrlands del har tropiska nätter i augusti endast förekommit under åren 1980, 1994, 1997, 2002, 2003 och 2004. Årets augusti har så här långt bjudit på hela fyra tropiska nätter i Norrland vilka inföll den 4-7 augusti. Vid Skagsudde utanför Örnsköldsvik i Ångermanland hade man tropisk natt samtliga dessa fyra dygn medan Storön (Norrbotten), Rödkallen (Norrbotten) och Holmön (Västerbotten) haft tre vardera. Slutligen har Järnäsklubb i Ångermanland haft två tropiska nätter.

 

Varmast var det den 7 augusti då Storön i Norrbotten hade 21,8° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur som observerats för Norrlands del för augusti månad. Det tidigare rekordet på 21,2° var från den 1 augusti 2003 och även det från Storön.

 

Rekordhöga minimitemperaturer på andra håll

Det är inte bara i Norrland som tropiska nätter observerats nu i augusti. Några stationer längs ostkusten observerade rekordhöga minimitemperaturer under den första veckan i augusti. Den 6 hade Svenska Högarna i Uppland 21,9° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur där oavsett månad. Som Sverker skrev i sitt senaste inlägg uppmättes 23,6° ute på Gotska Sandön den 4 vilket föga förvånande är stationsrekord då det svenska rekordet (23,7° den 10 augusti 1975) är från Kullens fyr.

 

Årets sista tropiska natt?

Svalare och mer ostadigt väder väntas koppla greppet om landet de kommande 10 dygnen. Därmed är det inte alldeles osannolikt att den 7 augusti även var årets sista tropiska natt. Totalt har 21 tropiska nätter observerats hittills under 2014. Sedan 1951 och framåt är det bara åren 1997 och 2002 som haft fler tropiska nätter än 2014. Det är även värt att notera att tropiska nätter förekom någonstans i landet under hela 17 dygn mellan den 22 juli och 7 augusti. Detta är dock långt från rekordet på 27 konsekutiva dygn under 1997 (från den 8 augusti till den 3 september). För Stockholms del noterades tre tropiska nätter den 4-6 augusti. I augusti 1975 och juli 2010 hade man i Stockholm fyra dygn i sträck med tropiska nätter medan tre dygn i följd observerats 1983, 1994 och 2003.

 

Tropiska nätter i Kunskapsbanken

För den som vill läsa mer om tropiska nätter är artikeln ”Tropiska nätter” i Kunskapsbanken informativ. Där kan man bland annat se hur de tropiska nätternas frekvens för olika datum och år varierat under perioden 1961-2013 samt modellberäkningar över hur  antalet tropiska nätter kan komma att förändras i framtiden.

8 augusti, 2014

Ett pärlband med fyra tropiska cykloner på Stilla havet

Det ligger just nu ett band av fyra namngivna tropiska cykloner på Stilla havet.

På satellitbilden från EUMETSAT kan man från vänster till höger se Halong, Genevieve, Iselle och Julio.

De tropiska cyklonerna Halong, Genevieve, Iselle och Julio uppradade på Stilla havet. Satellitbild: EUMETSAT

 

Julio ligger än så länge ute över öppet hav medan Iselle nu under fredagen har nått in över Hawaii. På Hawaii har flera stationer fått över 200 mm regn det senaste dygnet.

 

Genevieve har passerat datumgränsen under sin rörelse västerut och därmed bytt identitet från ”hurricane” till ”typhoon”. Genevieve är i skrivande stund den kraftigaste av de fyra tropiska cyklonerna och har under fredagen varit en femma på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan.

 

Halong är på väg in över sydligaste Japan, där den förmodligen kommer att ge stora regnmängder.

 

4 augusti, 2014

Nya värme- och åskrekord….

 

Efter en kort andhämtningspaus med lite svalare väder fick vi i söndags en ny framstöt av riktigt varm luft. Det var framför allt sydöstra Sverige som berördes, men varmluften sprider sig norrut.

 

Under söndagen den 3 augusti kunde vi inkassera en del nya värmerekord:

Visby satte nytt absolut värmerekord för augustimånad med 32,9°. Det var en rejäl putsning av Visbys gamla värmerekord för augusti som var 31,8° från år 1992. När det gäller sommaren som helhet så blev det dock inget nytt värmerekord för Visby. I juli månad har det nämligen varit varmare med som mest 33,7° den 11 juli 2010.

 

Örebro noterade under söndagen sin varmaste augustidag sedan 1982 med 31,5°.

 

Härsnäs i Östergötland var varmast i landet med 33,9° och tangerade därmed Hökmarksbergets toppnotering från den 26 juli.

 

Temperaturmätaren i Härsnäs i Östergötland

 

 

Nästan nytt rekord för varmaste tropisk natt

På Gotska Sandön sjönk inte temperaturen lägre än 23,6° natten till måndag. Det fattades bara en tiondels grad till det svenska rekordet som är 23,7° vid Kullen i Skåne den 10 augusti 1975.

 

Nytt åskrekord igen

Rekordet med drygt 43 000 blixturladdningar på ett dygn från den 27 juli i år blev inte långlivat. En mycket aktiv kallfront över västra Skandinavien bidrog nämligen till 47 901 blixturladdningar under söndagen. Värst ser det enligt blixtkartan ut att ha varit i trakterna av Karlstad, där det förekom en hel del översvämningar under söndagen. Den största regnmängden vid någon av våra stationer rapporterades från Gustavsfors i mellersta Värmland med 71 mm.

Blixturladdningar den 3 augusti 2014

 

Skogsbränder

Som vi har hört på nyheterna så förekommer det även skogsbränder i det varma sommarvädret. Den skogsbrand som rasar i Västmanland kan visa sig bli en av de mest omfattande vi känner till i Sverige. Rök från branden har spridit sig upp till Dalarna, och det finns uppgifter av att den märkts av ända uppe i Jämtland.

 

Värmen fortsätter…

Det är inte säkert att rekordslakten är slut för den här gången. Även måndagsdygnet kan bjuda på en del rekord, så vi får nog anledning att återkomma….

1 augusti, 2014

Ett väderberoende VM med hittills lynnigt väder

Ett par dagar har gått sedan jag anslöt till det svenska segelflyglandslaget vid världsmästerskapen i segelflyg i polska Leszno. Tillsammans med landslagsmedlemmarna har vi nu under ett par dagar tillsammans utvärderat väderläget och arbetet under en typisk dag kan se ut som nedan.

En vacker sommarkväll ingav hopp om en morgondag med flygning. Men tyvärr hade vädret andra planer under natten.

Läs mer