31 oktober, 2014

Sommaren håller i sig när extremt mild inledning av november väntas i Sydsverige

Under tisdagen noterades för årstiden extremt höga temperaturer i den södra halvan av landet. På flera håll rapporterades temperaturer på 16-17 grader, exempelvis i Stockholm, Hudiksvall, Sundsvall, Linköping och Norrköping. I främst södra Norrland har det med största sannolikt inte varit lika varmt så pass sent i oktober sedan regelbundna temperaturmätningar inleddes där under andra halvan av 1800-talet. Hade värmen anlänt några dagar senare hade det blivit nya novemberrekord på många håll för stationer med mer än 100-åriga mätserier. En ny portion med rejält mild luft väntas till helgen och början av nästa vecka och det kära läsare är bland annat vad dagens blogginlägg handlar om! Dessutom diskuteras den meteorologiska sommarens fortsatta öde i Sydsverige.

Läs mer

29 oktober, 2014

2014 kan bli rekordvarmt år både globalt och lokalt i södra Sverige

Enligt NASA, NOAA (National Oceanographic Atmospheric Agency) och japanska JMA (Japanese Meteorological Agency) blev september 2014 globalt sett rekordvarm. Därmed finns en reell möjlighet att 2014 på global nivå blir det varmaste året som observerats sedan slutet av 1800-talet. Allt hänger på hur varma årets avslutande månader blir. Figuren nedan visar att sannolikheten är stor att 2014 antingen blir det varmaste eller näst varmaste året som observerats.

NOAAs prognos för hur varmt 2014 blir globalt beroende på hur varma de avslutande månaderna oktober-december blir. Källa: NOAA.

2014 – rekordvarmt år på sina håll i södra Sverige?

Som blogginläggets rubrik antyder så finns en realistisk chans att det även här hemma i södra Sverige för några stationer med långa mätserier kan bli fråga om att 2014 blir det varmaste året som observerats. Utfallet av detta beror självklart på hur pass varmt det blir i november och december. Oktober har hittills (1-27/10) i allmänhet varit 1,5°-3° varmare än normalt i Götaland och södra Svealand. Förutsatt att dessa avvikelser står sig månaden ut kan vi göra en uppskattning av hur stora överskott som krävs i november-december för att 2014 skall bli rekordvarmt.

Jag har här valt ut sju stationer som alla har en lång mätserie i min lilla undersökning. De sju är Falsterbo, Lund, Borås, Halmstad, Göteborg, Uppsala och Stockholm. Utifrån hur oktober varit hittills har jag räknat fram den samlade temperatursumman för den 1 januari till och med den 31 oktober. Därefter har jag kollat normalvärdena för november och december för att se hur stort temperaturöverskott som krävs under årets avslutande månader för att det skall bli nytt rekord för året som helhet. Resultatet kan ni se i tabellen nedan.

Den första kolumnen i tabellen säger hur stor den samlade temperatursumman för perioden 1/1-31/10 varit. Här har jag beräknat månadsmedelvärdet för oktober för att få en uppfattning om hur stor summan är så värdet ska inte ses som hugget i sten. I den andra kolumnen står stationernas samlade normalvärde för november och december utifrån referensperioden 1961-1990. Inom parentesen har de enskilda månadernas normalvärden redovisats. I kolumn 4 visas hur stor temperatursumman varit under det varmaste året samt årsmedeltemperaturen inom parentes. I den sista kolumnen anges ett ungefärligt värde för hur stor avvikelsen behöver vara för att stationen skall få ett nytt rekord i årsmedeltemperatur. Klicka på bilden för förstoring.

Som tabellen tydligt visar finns det en betydande sannolikhet att 2014 som helhet blir det varmaste året som observerats för Falsterbo, Lund, Göteborg och Borås. För Halmstad, Stockholm och Uppsala är sannolikheten däremot betydligt lägre.

Årsmedeltemperatur på minst 10,0° i Falsterbo?

Ifall både november och december blir normala kommer årsmedeltemperaturen för Falsterbos del att bli minst 10,0°. Att en svensk station haft en årsmedeltemperatur på minst 10,0° har bara inträffat en enda gång på drygt 150 år, nämligen 1990 vid Helsingborg (+10,0°) och Malmö (+10,1°). Den senaste prognosen indikerar en mild inledning av november i södra Sverige.

Det varmaste året för Sverige som helhet inträffade 1934 (läs mer om detta i kunskapsbanken under ”klimatindikator”). Huruvida 2014 blir det varmaste året för hela Sverige återstår att se. I nuläget är det alltför tidigt för att se hur utfallet blir. Det är först i slutet av november som vi har en möjlighet att ge en prognos för hur varmt 2014 som helhet blir för Sverige.

27 oktober, 2014

Prognoskvalitet

Hur upplever DU att kvaliteten på våra väderprognoser är? Alldeles för många svarar nog tyvärr ”dålig” på den frågeställning och gör det lite i onödan kan jag tycka. Informationen finns där men den måste nå ut också. De allra flesta använder idag ortsprognoser för att få sin väderprognos, antingen via appen i mobilen/surfplattan eller via vår hemsida, www.smhi.se och dessa prognoser har sina för- och nackdelar. Jag kommer återkomma till detta men först tänkte jag kort gå igenom hur prognoserna blir till och det här är viktigt för att man ska få förståelse för vilken information man faktiskt får i en ortsprognos t.ex.

Schematisk bild över hur en "vädermodell" är uppbyggd i ett rutnät av gridpunkter i såväl horisontell som vertikal led.

 

Läs mer

17 oktober, 2014

Lokalt mer än 100 mm i Västsverige på två dygn

Under de senaste två dagarna har det varit kraftig nederbörd i Västsverige vilket orsakat översvämningar på en del håll. Lokalt hade det fram till fredagens morgon fallit mer än 100 mm sedan i onsdags morse. Framför allt var det Bohuslän och Dalsland som drabbades hårdast av den ymniga nederbörden. De största mängderna föll över de mer höglänta områdena i Dalsland. Även i Västergötland förekom lokalt stora mängder. Exempelvis så fick Vänersborg enligt observatören där totalt 73 mm varav 53 mm under onsdagen. I Vänersborg får man gå tillbaka ända till 1911 för att finna en större dygnsmängd i oktober då det föll 62 mm på ett dygn.

Sammanlagd nederbördsmängd i mm. Värdena avser den mängd som fallit från klockan 08 den 15 oktober till och med klockan 08 den 17 oktober.

Allra mest nederbörd fick man preliminärt i Bäckefors i Dalsland där det totalt föll 112,6 mm från klockan 08 den 15 till och med klockan 08 idag, fredagen den 17 oktober. Följande tabell visar de stationer där det fallit mest nederbörd under denna period. Observera att för stationer markerade med en asterisk har uppgifterna erhållits efter kontakt med observatören.

Tabellen visar de stationer som preliminärt sett fått mest nederbörd i mm från klockan 08 den 15 oktober till och med klockan 08 den 17 oktober. Stationer markerade med en asterisk indikerar att värdena erhållits efter kontakt med observatören. Klicka på bilden för förstoring.

I höglänt terräng i Dalsland föll nederbörden även delvis som snö. Enligt observatören i Bäckefors uppmättes på morgonen den 16 ett snödjup om 3 cm. Sedan nederbördsmätningar inleddes 1969 i Bäckefors har det vid tre tillfällen hänt att mätbart snödjup observerats den 16 oktober eller tidigare. Dels den  4 oktober 1994, den 16 oktober 1993 och den 12 oktober 1974. Ett riktigt tidigt snöfall i Götaland inträffade i slutet av september 1995 i de mest höglänta delarna av Sydsvenska höglandet. Vid det tillfället rapporterade fyra stationer mätbart snödjup, som mest 12 cm i Spinkabo i Småland. I Kunskapsbanken finns en artikel om tidiga snöfall.

15 oktober, 2014

Tropisk orkan ser ut att hota Hawaii

Det ser eventuellt ut som att den tropiska stormen Ana kan komma att dra in över Hawaii framåt söndag-måndag, då som en tropisk orkan av kategori 1 enligt amerikanska Central Pacific Hurricane Center (CPHC). Den senaste prognosen från CPHC pekar på att Ana kommer att nå orkanstyrka senare idag, onsdag. Även om Ana i nuläget inte väntas bli kraftigare än en kategori 1 – orkan kan den ställa till med stora problem. Förutom kraftiga vindar för Ana även med sig en stormflod och ymnigt regn vilket kan orsaka översvämningar och jordskred. Regnet lär dessutom förstärkas orografiskt över lovartsidan. Exempelvis så är den högsta punkten på Hawaiis huvudö (”Big Island”) över 4000 m öh medan Oahus högsta punkt når 1220 m över havet. Hawaii består av flera olika öar. Huvudön är dock inte den med högst antal boende. Flest invånare finns på ön Oahu med drygt 1 miljon varav 350 000 i delstatshuvudstaden Honolulu.

Läs mer

14 oktober, 2014

Vintern kopplar greppet i norra Norrland – sommaren på väg bort i Götaland

De senaste dygnens, för årstiden kalla väder i norra Norrland har gjort att den meteorologiska vintern kopplat greppet om denna landsände. I Kiruna och Karesuando anlände den meteorologiska vintern den 9 oktober. Detta var omkring 0-1 vecka tidigare än normalt. I Kiruna får man normalt sett vinter den 10 oktober (avser referensperioden 1961-1990).

Sommaren pressas söderut

I praktiskt taget hela Götaland samt delar av södra Svealand råder fortfarande meteorologisk sommar. Där är den meteorologiska hösten i allmänhet 1-3½ veckor försenad. I sydvästra Skåne anländer hösten normalt sett inte förrän den 10-15 oktober. Under gårdagen, den 13 oktober, rådde det dock hösttemperaturer i stora delar av Götaland med undantag för södra Skåne samt kusttrakterna. Kyligare väder väntas nu under veckan vilket kommer att innebära att sommaren pressas långt söderut över Götaland. Helt lär den dock inte försvinna ännu. Mildare luft väntas dra in över landet framåt slutet av helgen vilket i så fall lär hindra hösten från att putta undan sommaren helt och hållet.

Både vinterns och höstens framfart följs bäst på årstidskartan.

8 oktober, 2014

Dubbla orkanhot i Asien!

Globalt sett finns just nu finns två tropiska cykloner aktiva där den ena, den extremt kraftfulla kategori 5 – orkanen Vongfong, befinner sig i västra Stilla havet medan den andra, den betydligt svagare Hudhud, samlar kraft över Bengaliska viken. Både Vongfong och Hudhud väntas senare i veckan nå bebodda trakter med orkanvindar och kraftigt regn. Kuriöst nog kan Hudhud nå nordöstra Indien exakt på dagen ett år efter att orkanen Phailin drog in där! I östra Stilla havet fixade Simon ett tangerat rekord. Detta är vad dagens inlägg handlar om!

Läs mer

3 oktober, 2014

Ovanligt aktiv orkansäsong i östra Stilla havet

Årets orkansäsong på östra Stilla havet har så här långt varit ovanligt aktiv. Av de 17 tropiska stormar som hittills bildats har hela sju stycken utvecklats till så kallade ”major hurricanes” (kategori 3-5 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan). I östra Stilla havet är det sedan 1970 och framåt bara säsongerna 1985 (8), 1992 (8) och 1993 (8) som det förekommit fler major hurricanes. Observera att de tropiska orkaner som utvecklats till major hurricanes i centrala Stilla havet har exkluderats här. Med knappt två månader kvar av orkansäsongen i östra Stilla havet finns därmed en hyfsad möjlighet att tangera 1985 och 1992 ifråga om antal ”major hurricanes”. Däremot lär det bli mycket svårt att slå 1992 ifråga om antalet tropiska stormar. Den gången bildades hela 24 stycken varav 14 nådde orkanstyrka vilket innebar att hela den förbestämda namnlistan användes. Hade ytterligare en enda storm bildats då hade man fått använda sig av det grekiska alfabetet i namngivningsprocessen. För att så skall ske i år krävs en fenomenalt aktiv slutspurt på orkansäsongen med rekordmånga tropiska stormar i oktober och november.

Läs mer

25 september, 2014

Nytt köldrekord för september i Umeå

Det händer då och då att vi noterar nya värmerekord för våra allra längsta mätserier. Med det menar jag serier som är 150 år eller äldre.

Däremot tillhör det numera sällsyntheterna att vi får nya köldrekord för de allra längsta mätserierna.

Visst kan det under ovanligt kalla perioder fortfarande hända att det rapporteras temperaturer som är de lägsta på 50 år eller så. Till exempel har vi haft några sådana exempel de senaste nätterna.

  • Lund hade natten mot tisdagen 0,0° vilket är det lägsta i Lund för september månad sedan 1939.
  • Gävle noterade natten till onsdagen -5,3° vilket är det lägsta i Gävle i september sedan 1952.

Men att få köldrekord för hela mätserien är mycket svårt. När många av de klassiska mätserierna startade i slutet av 1850-talet eller början av 1860-talet så befann vi oss mer eller mindre i slutskedet av den mycket kalla epok som kallas ”lilla istiden”.

Men i natt den 25 september så hände det!

Umeå rapporterade -8,5° i minimitemperatur i natt. Det är en rejäl putsning av tidigare ”all-time low” för Umeå som var -7,3° den 26 september 1968. Mätningarna i Umeå startade i slutet av år 1858.

Nu ska sägas att mätningarna i Umeå sedan ett antal årtionden utförs ute vid flygplatsen, medan de äldre mätningarna utfördes mitt inne i staden. Nu är detta inget som är unikt för Umeå, utan även till exempel Gävle och Lund (se ovan) har flyttats från centrala lägen till förmodligen lite kallare lägen i ytterområden av städerna.

Stationen i Gävle är ett typiskt exempel på en station som flyttats till mer öppna områden i utkanten av tätortsbebyggelsen. Nu ligger den på ett rätt öppet fält i Hille cirka 5 km norr om Gävle centrum. Den som har ögonen med sig kan få en glimt av stationen från järnvägen mot Söderhamn.

 

23 september, 2014

Mycket kall septembernatt i norra Norrland och Skåne

Riktigt kall ishavsluft har nu svept ner över landet med frost långt ner över Götaland. I norra Norrlands fjälltrakter är det fråga om vintertemperaturer med nära nog nollgradigt dagtid. I samband med klart väder sjönk temperaturen under tisdagsnatten lokalt under -10° i vindsvaga dalgångar i norra Norrland. Detta var fallet i både Vilhelmina och Latnivaara, båda belägna i Lappland. Kallast var det i Latnivaara som rapporterade -11,4° vilket är den lägsta septembertemperatur som uppmätts i Sverige sedan 2003 då Nikkaluokta rapporterade -12,5°. I Gäddede i nordvästra Jämtland hade man som lägst -6,0° vilket är den näst lägsta septembertemperatur som observerats där. Den 30 september 1976 hade man -6,8° där. Temperaturmätningar i Gäddede inleddes 1905. Som en jämförelse kan nämnas att Sverigerekordet för september är -15,2° uppmätt den 26 september 1939 i Brännberg i Norrbotten. Läs mer om detta i temperaturextremer för september.

Läs mer