16 september, 2014

Globalt rekordvarm augustimånad

Preliminära data från NASA pekar på att augusti 2014 globalt sett blev rekordvarm. Enligt dessa data blev augusti 0,70° varmare jämfört med normalperioden 1951-1980. Tidigare var det augusti 2011 som var varmast då den globala augustimedeltemperaturen låg 0,69° över normalvärdet. Därefter följer augusti 1998 och 2006 som bjöd på 0,68° samt 0,66° temperaturöverskott.

Kommer hela 2014 att bli ett rekordvarmt år globalt sett?

Det år som räknas som det varmaste enligt NASAs data är 2010 då den globala årsmedeltemperaturen var 0,67° över det normala. På andra plats kommer 2005 (+0,66°) medan 2007 intar tredjeplatsen (+0,63°). Så här långt har perioden januari-augusti 2014 bjudit på ett temperaturöverskott på 0,65°. Med stor sannolikhet lär 2014 placera sig i det absoluta toppskiktet av varma år. Med fyra månader kvar av året finns således en realistisk möjlighet att 2014 blir det varmaste året som observerats globalt sett sedan mätningarnas början 1880.

Möjlig El Niño kan ge ännu varmare 2015

WMO gick tidigare denna månad ut med att det fortfarande finns en betydande sannolikhet för att El Niño kommer att utvecklas senare i år. Året efter att en El Niño utvecklats brukar ofta verka värmande på den globala medeltemperaturen. Därmed finns en ökad möjlighet att även 2015 skulle kunna bli ett globalt sett rekordvarmt år.

15 september, 2014

Temperaturextremer för september

Efter en bedrövligt regnig andra halva av augusti i främst västra Götaland och Svealand har höstmånaden september till mångas glädje bjudit på överlag varmt och soligt sensommarväder. Den 3 september rapporterade Gladhammar i östra Småland 25,1° som högst. Mycket tyder på att detta värde gott och väl kan komma att bli månadens högsta. Värdet är dock långt från de landsdelvisa rekordtemperaturerna i september. För september har det dock visat sig vara ganska svårt att göra uttömmande statistik över de absoluta värmerekorden.

Läs mer

11 september, 2014

Jokrar i väderleken

September har hittills bjudit på flera soliga och sensommarvarma dagar på många håll runt om i Sverige, under torsdagseftermiddagen har temperaturen till exempel stigit till 22 grader ända upp över Västerbotten. Prognosen för den kommande veckan innehåller också ett mäktigt högtryck som gör att stora delar av landet förmodligen kan få ytterligare ett antal sensommardagar med behagliga temperaturer och en hel del sol. Inför den kommande helgen finns dock ett par jokrar med i väderleken som har gjort prognoserna svårbedömda under de senaste dagarna. Läs hela inlägget: Läs mer
11 september, 2014

Orkanvarning för Mexiko och Filippinerna?

På norra halvklotet är de tropiska cyklonerna som mest aktiva under augusti-oktober. I dagsläget finns två tropiska cykloner som båda ser ut att kunna utgöra ett hot mot bebodda trakter. I östra Stilla havet rör sig säsongens femtonde tropiska storm, namngiven Odile, långsamt på en nordvästlig bana nära nog parallellt med Mexikos västkust. Framåt söndag-måndag väntas Odile, som enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) då förmodas nått orkanstyrka av kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, befinna sig nära Baja California i nordvästra Mexiko. Den prognoserade banan för Odile är inte helt säker och kan komma att skifta västerut vilket i så fall skulle minska konsekvenserna för Mexiko. Även om Odile inte når land kan det komma att falla stora regnmängder vilket i så fall kan ge upphov till översvämningar och jordskred.

Läs mer

3 september, 2014

Dolly + Norbert = sant!

Två aktiva tropiska stormar, Dolly och Norbert, finns just nu både väster och öster om Mexiko. Dock kommer det inte att bli någon långvarig samvaro ihop, ungefär som många hollywoodäktenskap. På Atlanten håller Dolly, som är säsongens fjärde namngivna tropiska storm, i skrivande stund på att dra in över östra Mexiko som en svag tropisk storm och väntas senare under onsdagen nedgraderas till ett tropiskt lågtryck. Det kraftiga regnet med mängder på lokalt upp mot 250 mm som kan ge upphov till översvämningar och jordskred är det primära hotet från Dolly.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Dolly. Källa: NOAA.

 

I östra Stilla havet kan den tropiska stormen Norbert komma att utgöra ett hot mot Baja California på Mexikos västkust. Norbert har en möjlighet att nå orkanstyrka under torsdagsdygnet. Även för Baja Kalifornien torde kraftigt regn från Norbert komma att utgöra det största hotet. Ifall Norbert rör sig på en bana närmare Baja California kan även vinden ställa till med problem där.

Prognoserad bana för Norbert. Källa: NOAA.

 

1 september, 2014

100 mm i Malmö, väsentligt mindre i Lund

Söndagsdygnets skyfall över Malmö har lett till stora rubriker i massmedia samt att kritik riktats mot SMHI för att varningen kom ut sent. Låt oss titta på hur väderläget såg ut.

Boven i dramat var ett lågtryck på Nordsjön som i marknivå inte syntes speciellt bra men som syns betydligt bättre högre upp i atmosfären, vilket man ser i bilden nedan. (Klicka på bilden för att få den större.)

Geopotentialhöjden på 300hPa-nivån, drygt 9000 meter över havet, igår söndag 31 augusti klockan 8 på morgonen.

 

Läs mer

26 augusti, 2014

Uppdaterad regntopp för 1-25 augusti

Efter ett par veckors oavbrutet regnande i främst västra Götaland väntas nu några dagars uppehållsväder innan nya regnområden rullar in från väster framåt söndag-måndag, dock ser det i nuläget inte ut att bli några större mängder. Därmed kan vi nu få en god bild av hur mycket regn som kommit. Av de stationer som vi får in dagliga värden från har jag hittat totalt 20 stationer som fram till klockan 8 den 26 augusti fått mer än 200 mm. Av dessa finns är en från Norrland, två från Svealand och resterande 17 från Götaland. Nedan följer den uppdaterade listan och därefter en summering över vilka stationer som slagit sina gamla regnrekord för augusti månad och vilka som fortfarande har en liten chans att överträffa de. Stationer med längre mätserier (minst 70 år) har fetmarkerats. Ett ”R” indikerar nytt rekord för augusti månad. En asterisk markerar att stationens data ej är komplett och kan komma att justeras upp när vi väl fått in journalen efter månadens slut. Två asterisker, som endast Torup fått är för att markera att stationens mätningar inleddes det året men att avbrott i serien förekommit. Se mer info nedan.

Läs mer

25 augusti, 2014

Kraftfull Marie och svag Cristobal

I nuläget finns det globalt sett två aktiva tropiska cykloner. Under söndagen bildades säsongens tredje tropiska storm på Atlanten, namngiven Cristobal, norr om Haiti. Enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) kan Cristobal komma att växa till en minimal kategori 1 – orkan under onsdag. Cristobal väntas inte utgöra något hot mot några landområden.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Cristobal utfärdad den 25 augusti klockan 14 svensk tid. Källa: NOAA.

 

Kraftfull Marie i östra Stilla havet

I östra Stilla havet långt bort från land befinner sig den mycket kraftfulla orkanen Marie som bildades under fredagen. Orkanen klassades av NHC på måndagen som en kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan. Under söndagen skedde en mycket snabb intensifiering och Marie nådde då kortvarigt Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, men har sedan dess alltså nedgraderats till en fyra. Det är ovanligt att tropiska cykloner på östra Stilla havet når kategori 5. Sedan år 1970 finns bara 13 dokumenterade fall av kategori 5 – orkaner i östra Stilla havet räknat från Nordamerikas västkust till den internationella datumlinjen. Av dessa är det bara två stycken, Ava (juni 1973) och Celia (juni 2010), som nått kategori 5 under ett år som El Niño inte varit närvarande. Just nu råder dock neutrala förhållanden men flera väderinstitut, däribland NOAA bedömer att det finns en klar sannolikhet att El Niño kan komma att utvecklas senare i år.

Prognoserad bana för orkanen Marie utfärdad den 25 augusti kl 11 svensk tid. Källa: NOAA.

22 augusti, 2014

Regntoppen för 1-21 augusti

Det mesta i väderdiskussionerna har den senaste tiden kommit att handla om det myckna regnandet i Götaland samt även lokalt i Värmland. Följande tio stationer som vi får in dagliga värden från har så här långt i augusti fått mest regn. Lokalt har det även satts nya regnrekord för stationer med längre mätserier. Detta gäller Uplo i Västergötland där man som tidigare nämnts slagit sitt gamla augustirekord på 192 mm från 1923. Även Torup i Halland har med marginal slagit sitt tidigare rekordvärde på 244 mm från 1945. Dock saknas värden för åren 1952-1972. För Torups del är detta i nuläget den fjärde regnigaste månaden som observerats. Bara september 1994, oktober 1998 och december 1999 har varit mer nederbördsrika.

 

 1. Torup (Halland) – 254 mm (R) – startår 1945
 2. Ullared (Halland) – 251 mm – startår 1995
 3. Linhult (Västergötland) – 240 mm – startår 1911
 4. Källsjö (Halland) – 232 mm – startår 2009
 5. Skeppshult (Småland) – 230 mm – startår 2006
 6. Eftra (Halland) – 223 mm – startår 2005
 7. Herrljunga (Västergötland) – 216 mm – startår 2007
 8. Hällum (Västergötland) – 214 mm – startår 1996
 9. Gräsås (Värmland) – 207 mm – startår 1988
 10. Hestra (Småland) – 206 mm – startår 1974
 11. Uplo (Västergötland) – 203 mm (R) – startår 1900

Listan ovan redovisar de stationer som fram till den 21 augusti fått minst 200 mm regn. Värdena är dock preliminära och granskas först efter månadens slut. Ett ”R” inom parentes efter mängden regn markerar nytt rekord för augusti månad.

19 augusti, 2014

Ostadigt och höstlikt väder

Söndagen blev extremt blöt i delar av Halland och västra Småland. Vid flera av våra mätstationer rapporterades då en dygnsmängd på minst 50,0 mm. Allra mest regn fick Skeppshult i västra Småland där det totalt föll 91,5 mm vilket även är årets hittills största nederbördsmängd under ett dygn. På andra plats kom Torup i Halland med 82,1 mm. I Torup där vi har en automatstation kan vi se hur nederbörden fördelade sig under den period då mest regn föll.

Figur 1: nederbördens fördelning i Torup timme för timme mellan klockan 13 på söndag den 17 till och med klockan 13 på måndagen den 18. Axeln till vänster indikerar mängden nederbörd som fallit under en timme (blå staplarna) medan axeln till höger visar den ackumulerade mängden under de senaste 24 timmarna (svart linje). I det här fallet föll totalt 96 mm i Torup. Källa: SMHI.

Även måndagen blev en riktigt blöt historia i sydvästra Sverige. Torup fick under måndagen 56 mm. Där har man nu på två dygn fått sammanlagt 138 mm. Skeppshult är inte långt efter med sina 131 mm. Det kraftiga regnet har även orsakat översvämningar på sina håll i Halland och västra Småland och en klass 1 – varning föreligger för höga flöden.

Det ostadiga vädret ser ut att fortsätta i vart fall en vecka till. Detta innebär att vi kommer att ha ett lågtryck som parkerar över landet och matar in områden med regn och skurar, främst över södra Sverige. De största mängderna ser ut att falla över västsidan av Sydsvenska höglandet vilket ofta är fallet när vinden ligger på från väst- och sydväst. Temperaturerna i södra Sverige ser heller inte ut att orka upp i mer än drygt 20° som bäst och många lär nog uppleva vädret som höstlikt.

 

Hur långt kommer hösten att avancera?

Medan regnet ser ut att fortsätta strila ner över södra Sverige är det inte fullt lika ostadigt i landets norra delar. Där är det istället höstlikt väder. De senaste tre dygnen har en stor del av Norrland samt nordvästra Dalarna haft dygnsmedeltemperaturer under 10,0° (se årstidskartan). Lördagen bjöd på den första mer allmänna frosten i vindsvaga dalgångar. Då det kommer att fortsätta vara för årstiden låga temperaturer uppe i norr lär hösten med stor sannolikhet göra ett jätteskutt söderöver den kommande veckan. Detta skulle i så fall innebära att höstens ankomstdatum blir kring den 16 augusti vilket skulle vara drygt 1-2 veckor tidigare än det normala ankomstdatumet. Det krävs dock att dygnsmedeltemperaturen är under 10,0° minst 5 dygn i följd. Vilka områden som kan komma att få meteorologisk höst följs enklast på årstidskartan.