Foto Johan Warden

Flyg

Flygvädertjänsten inom SMHI bidrar till att flygtrafiken i Sverige kan bedrivas säkert och effektivt. Dygnet runt, året runt utfärdar SMHIs meteorologer i Upplands Väsby prognoser och varningar för hela Sveriges luftrum och för alla öppna trafikflygplatser. Med hjälp av observationer från marken, satellit- och radarbilder samt numeriska prognosmodeller gör meteorologen ständiga bedömningar av flygvädret för de närmaste timmarna.

Produkter

TAF och METAR

– flygplatsprognoser och observationer i Sverige

En viktig del av planeringsunderlaget för flyget utgörs av observationer och detaljerade prognoser.

TAF och METAR

NSWC

– aktuellt flygväder för norden

Nordic Significant Weather Chart är en översikt över flygvädret i Sverige och angränsande länder, gällande för en bestämd tidpunkt.

NSWC

Låghöjdsprognoser - LLF

– för allmänflyget

För planering av VFR-flygning inom Sverige producerar SMHI en låghöjdsprognos som presenteras både i text och i grafisk form.

Låghöjdsprognoser

VFR-kartor

– planeringsunderlag för allmänflyget

För satt underlätta planering av din flygrutt erbjuder SMHI automatiskt genererade nulägeskartor och prognoskartor.

VFR-kartor

Snö och halkprognoser

– för flygplatser och flygtrafiktjänst

Utifrån varje flygplats speciella behov kan vi skräddarsy prognoser för snöröjning och halkbekämpning.

Snö- och halkprognoser

Vindprognoser

– för flygplatser och flygtrafiktjänst

SMHI uför vindprognoser på önskade nivåer vid önskad tidpunkt för flygplatser och flygtrafiktjänst.

Vindprognoser

Utbildning inom flygväder och flygvädertjänst

– för alla med intresse av flygväder, stora flygbolag eller små flygklubbar

SMHI har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Utbildning inom meteorologi, flygväder och flygvädertjänst