Säkerhet och beredskap

Få verktygen för god planering innan det händer och saklig, uppdaterad information när det verkligen gäller. Vår vakthavande meteorolog och hydrolog har jour dygnet runt.

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna

Vi svarar på dina frågor inom kort.

*


*

Intressant information inom säkerhet och beredskap

Hydrologiska prognoser

SMHIs vakthavande hydrolog är uppdaterad på det hydrologiska läget i Sverige och har en ständig jour för att varna vid höga flöden i våra vattendrag.

Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Hydrologiska läget

Här följer du lägesbeskrivningar inför exempelvis vårflod och torka.

  1. Hydrologiska lägesbeskrivningar
  2. Hydrologiska lägesbeskrivningar

Vattenståndsprognoser

Används alltmer vid sidan av traditionella flödesprognoser.

Vattenståndsprognoser

Hydrologiska sannolikhetsprognoser

Dagliga niodygnsprognoser som visar sannolikheten för höga vattenflöden.

  1. Information om sannolikhetsprognoserna
  2. Direkt till sannolikhetsprognoserna

Havsprognoser och observationer

Vad är havsvattenståndet just nu? Kommer det att stiga eller sjunka? Du hittar svaren på OceanWeb. Där finns även prognoser för tex vågor och ytvattentemperatur.

OceanWeb

Kontrollera brandrisk

SMHI har utvecklat ett system för att kontrollera brandrisken.

Brandriskprognoser

Havsprognoser

Få bland annat havsvattenstånd och 48-timmarsprognoser i OceanWeb.

Oceanografiska modelldata för 48-timmar