Flöden och vattenstånd

I samband med extrema flöden utsätts broar och vägtrummor för stora påfrestningar. Våra beräkningar kan användas som underlag för dimensionering och vid tillståndsprövningar, och kan även visa påverkan av ett förändrat klimat.

För att underlätta planerings- och projekteringsarbetet vid byggande i vatten är det viktigt att titta både bakåt och framåt i tiden.

SMHI har möjlighet att tillhandahålla underlag med hjälp av såväl historiska data som framtida klimatscenarier för att uppfylla kraven på god säkerhet.
 

Stor bredd av tjänster inom dimensionering

  • Beräkning av vattenföring i vattendrag exempelvis vid utbyggnad av vägsträckor och broar
  • Beräkning av vattenstånd vid hög- och lågvatten samt extrema flödeshändelser
  • Bedömning av framtida vattennivåer och vattenföring enligt klimatscenarierna
  • Statistiska analyser av historiska data
  • Underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Underlag till översvämningskarteringar

Resultaten presenteras i en lättöverskådlig rapport där ett stort antal flödesnivåer med varierande återkomsttid redovisas, allt efter dina önskemål.

Klimatanpassade dimensionerande flöden

Genom att använda flera regionala klimatscenarier tillsammans med hydrologiska modellberäkningar kan vi ta fram olika hydrologiska scenarier. Frekvensanalys av dessa scenarier ger en bild av hur osäkerheten som tillförs av klimatförändringar påverkar resultatet av det traditionella dimensioneringsunderlaget.

  • Högsta högvatten med återkomsttiden 100 år (HHQ 100) - beräknat på historiska data.
  • Bedömningar av framtida medelvattenföring (MQ) och högsta högvatten (HHQ 100) - exempelvis för perioden 2071 - 2100 - angivna i procent av dagens nivåer.
Sidansvarig Fredrik Norman
Skicka e-post till Fredrik Norman
Stäng
Skicka e-post Du kommer att skicka ett e-postmeddelande till Fredrik Norman.
Artikel senast uppdaterad 12 juni 2014
Skriv ut
Tipsa
Stäng
Tipsa en vän

*Obligatoriskt fält

KONTAKTPERSONER

Kontakta oss för mer information.

Jonas German, Säljansvarig
Telefon 011-495 85 96
Skicka e-post till Jonas German

PROFESSIONELLA TJÄNSTER