1 augusti, 2014

Ett väderberoende VM med hittills lynnigt väder

Ett par dagar har gått sedan jag anslöt till det svenska segelflyglandslaget vid världsmästerskapen i segelflyg i polska Leszno. Tillsammans med landslagsmedlemmarna har vi nu under ett par dagar tillsammans utvärderat väderläget och arbetet under en typisk dag kan se ut som nedan.

En vacker sommarkväll ingav hopp om en morgondag med flygning. Men tyvärr hade vädret andra planer under natten.

Läs mer

28 juli, 2014

En analys av söndagens åskoväder över Stockholm, del 2

I den första delen av det här inlägget beskrev jag utveckling av åskovädret över Stockholm i går, 27/7. Nu ska jag försöka diskutera den våldsamma utvecklingen av åskan utifrån mitt perspektiv som vakthavande meteorolog och försöka diskutera situationen mer ingående. 

Läs hela inlägget: Läs mer

28 juli, 2014

En anlys av söndagens åskoväder över Stockholm, del 1

Många platser runt om i landet drabbades under helgen av kraftig åska, se sista delen av Sverkers inlägg: En liten sammanfattning av värmeböljan. Allra störst problem har rapporterats från Stockholm som i samband med en kraftig åskcell drabbades av skyfall, mängder av blixtnedslag och kraftiga vindstötar. Vad var det egentligen som hände och varför hade vi ingen varning utfärdad för Stockholmsåskan?

Förloppet då åskskuren utvecklades och passerade över Stockholm visas i radarsekvensen (klicka på bilden för animation), det är 30 minuter mellan varje bild. Man kan se hur en åskcell under förmiddagen rörde sig upp över norra Östersjön utan några exceptionellt kraftiga radarekon.

Åskovädret söndag 27/7 2014

Många blixtar registrerades

Innan skuren landsteg strax söder om Stockholm registrerades inte heller speciellt många blixtar i samband med den här åskcellen, något som framgår ur figur 1. Över land hade dock solen värmt upp lufttemperaturen en bit över 25 grader och när åskcellen sedan kom in över den varma ytan fick den en snabb extraskjuts. Under passagen över Stockholm ökar regnet snabbt i intensitet, radarekona blir hastigt kraftigare och mängder av blixtar registreras.

Antalet registrerade blixtar i går 27/7 från kl 10-16.

Antalet registrerade blixtar i går 27/7 från kl 10-16. Totalt antal blixtar i bilden: 4307.

Snabbt förlopp på ovädret

Förloppet var alltså mycket snabbt, vilket var en av anledningarna till att vi inte förutsåg att just Stockholm skulle drabbas av kraftig åska. Även om vi inte hade någon varning utfärdad för Stockholmsområdet så var det tydligt i prognoserna att mycket kraftig åska kunde drabba Sverige under helgen. Något som vi också försökte förmedla och betona i våra textprognoser, både i översiktstexterna och i distriktstexterna (se meteorologens kommentar).

Problemet i situationer som denna är dock att förutsäga exakt var den kraftiga åskan ska utlösas och under söndagen fanns potential för kraftig åska i så gott som hela landet. Enligt våra prognoser fanns större riskområden än Stockholm, framför allt inre och västra Götaland samt norra Norrland där vi la extra stort fokus i prognosarbetet. Detta i kombination med den mycket snabba utvecklingen gjorde att vi inte hann gå ut med någon varning innan åskan passerat storstadsområdet. En mer utförlig diskussion kring det snabba händelseförloppet, prognoserna inför söndagsovädret och svårigheterna med att prognostisera åsksoväder som det över Stockholm ska jag diskutera i nästa blogginlägg.

Figuren nedan visar att kraftig åska förekom på väldigt många håll i landet under söndagsdygnet.

Registrerade blixtar över Sverige den 27 juli 2014. Totalt antal blixtar: 43 546

Registrerade blixtar över Sverige den 27 juli 2014. Totalt antal blixtar: 43 546

 

 

 

28 juli, 2014

En liten sammanfattning av värmeböljan

Den mest tryckande värmen har nu börjat ge vika och vi kan ge oss på en liten sammanfattning.

 

Högsta temperatur

Den allra högsta temperaturen uppmättes i lördags med 33,9° i Hökmarksberget i Västerbotten. Stationen drivs av Trafikverket, men ingår enligt avtal i SMHIs grundnät.

 

Stationen Hökmarksberget i maj 2012.

 

Man kan naturligtvis fundera över om närheten till en större asfalterad väg påverkar mätningarna. Men närheten till asfaltytor är inget som är unikt för de så kallade VViS-stationerna som står utefter våra vägar. Det gäller i lika hög grad många stationer vid flygplatser och i stadsbebyggelse.

Observationerna från den närbelägna kuststationen Bjuröklubb bekräftar att det rådde osedvanlig värme vid Västerbottenskusten i lördags. Där uppmättes då 32,0° vilket var en rejäl putsning av det tidigare värmerekordet för Bjuröklubb på 30,7° från den 17 juli 2003 och den 25 juni 1953.

33,9° som uppmättes i Hökmarksberget är för övrigt den högsta temperaturen i Västerbotten sedan den 3 juli 1968, då Skellefteå hade 34,2°.

 

Tropiska nätter

Längs kusterna har det varit tropiska nätter under hela värmeböljan. Även en del stationer innanför själva kustbandet, som Luleå, Umeå och Stockholm har haft en eller ett par tropiska nätter. Den allra högsta nattemperaturen har varit 22,6° i Rödkallen och Storön den 26 juli. Det överträffar den tidigare högsta kända noteringen för Norrlandskusten, som jag skrev om i ett tidigare inlägg.

 

Daggpunktstemperatur

Det har på det hela taget inte varit fråga om någon extremt fuktig värme. Exempelvis här i Norrköping har den relativa fuktigheten varit nere i 25-30% vissa dagar. Men som så ofta är det rätt stora variationer i fuktighet tid och rum. När det gäller den absoluta fuktigheten, här uttryckt i daggpunktstemperaturen, så har den som högst varit uppe i 22,8°. Det var i Karlskrona-Söderstjerna i lördags.

 

Skyfall

Än så länge kan man inte säga att vi bland våra egna stationer har fått in några riktigt extrema regnmängder. Gördalen i Dalarna fick 64 mm den 24 och Moheda i Småland 57 mm den 26. Mest på en timme har rapporterats från Tomtabacken med 35 mm under lördag eftermiddag. Därav föll 23 mm under en kvart.

Men från privata mätningar har vi fått in betydligt större mängder. I samband med söndagens oväder över Stockholmsområdet föll det 70 mm på lite drygt en halvtimme i trakten av Åkersberga.

 

Åska

Under söndagsdygnet den 27 juli sattes nytt rekord för antal blixturladdningar över Sverige, nämligen 43 546 stycken. Det slår det tidigare  rekordet på 41 000 blixtar den 7 juni 2011.

Blixturladdningar den 27 juli 2014

 

Som framgår av blixtkartan så var det flera områden med kraftig åska som bidrog till det mycket höga antalet blixtar, däribland västra Götaland, Stockholmsområdet, Norrbotten och mellersta Lappland.

25 juli, 2014

Mot ett VM med stort väderberoende

Som 15-åring upptäckte jag segelflygning och bestämde mig för att lära mig att flyga. I utbildningen till certifikatet ingick en inte så liten dos meteorologi och det ledde senare till att jag valde att försöka göra karriär inom väder. Nu är cirkeln på ett sätt sluten och jag får äntligen jobba med segelflygmeteorologi.

 

Från den 26:e juli till 10:e augusti pågår VM i segelflyg i den polska orten Leszno. Sporten är extremt väderkänslig och det svenska landslaget i segelflyg har därför bett mig följa med till tävlingen i ett försök att dra fördel av ytterligare information om vädret.

 

Läs mer

24 juli, 2014

Matmo gav mycket stora regnmängder på Taiwan

I mitt blogginlägg om den tropiska cyklonen Rammasun förmodade jag att dess efterföljare, Matmo, skulle kunna ge stora regnmängder när den passerade Taiwan.

 

Det besannades också. Matmo passerade med sitt centrum rakt över Taiwan och under dygnet den 23 juli föll sammanlagt 610 mm vid stationen Xinan i södra Taiwan.

 

Den tropiska cyklonen Matmos bana. Källa: Koreanska vädertjänsten

 

Regnmängder på 600 mm under ett dygn skulle orsaka fullständigt kaos om det inträffade i Sverige. Det är 2-3 gånger så mycket som vi någonsin uppmätt här i landet. 600 mm är naturligtvis väldigt mycket även på Taiwan. Men där har det hänt att det gott och väl fallit över 1000 mm på ett dygn i samband med tropiska cykloner.

 

På Taiwan finns ett mycket tätt nät av automatstationer som lämnar data mycket tätt i tiden och som finns tillgängliga på nätet. För den som tycker om ”horse race meteorologi” så kan det vara ett stort nöje att var tionde minut följa hur de observerade regnmängderna växer, till exempel via den här länken.

22 juli, 2014

Ljummaste natten vid Norrlandskusten på minst 50 år

I natt den 22 juli sjönk inte temperaturen lägre än 22,4° i Storön vid Norrbottenskusten utanför Kalix. Rödkallen var inte mycket sämre med 21,9°. Där hade man alltså en tropisk natt med god marginal. Havsvattentemperaturen i norra Bottenviken är cirka 21° vilket hjälper till att hålla temperaturen hög under natten.

 

En tropisk natt definieras som en natt då temperaturen inte sjunker under 20,0°.

 

Under åtminstone de senaste 50 åren har vi inget exempel på en så hög minimitemperatur vid någon norrländsk station. Det var dock i och för sig en putsning på bara en tiondels grad av tidigare rekord.

För att finna en ljummare natt än så här i Sverige som helhet får vi gå tillbaka till den 13 juli 2010 då Karslkrona-Söderstjerna samt mätbojen vid Huvudskär hade 22,7° som minimitemperatur under natten.

 

Den allra högsta kända minimitemperaturen i Sverige är 23,7°, vilket noterades vid Kullen i Skåne under den klassiska värmeböljan i augusti 1975.

 

Stationen Storön där temperaturen i natt inte sjönk under 22,4°. Bilden är tagen den 16 augusti 2005.

 

 

21 juli, 2014

Rammasun passerade i mediaskugga

Under förra veckan passerade den mycket kraftiga tropiska cyklonen Rammasun över norra Filippinerna och vidare mot den sydkinesiska ön Hainan och sydkusten av det kinesiska fastlandet. När Rammasun nådde södra Kina så var det i form av den kraftigaste tropiska cyklonen där sedan 1973.

På Hainan föll mycket stora regnmängder i samband med Rammasun. Flera stationer fick över 400 mm på ett dygn, till exempel 474 mm i Jiang den 19. Vid några kinesiska mätbojar registrerades vindbyar över 70 m/s.

Rammasuns bana över Hainan och sydkusten av det kinesiska fastlandet den 19-20 juli. Källa: Kinesiska vädertjänsten

 

Rammasun har på Filippinerna krävt omkring 100 dödsoffer, och i Kina ett ännu okänt antal. Sannolikt skulle den här tropiska cyklonen fått ännu större rubriker i massmedia om den inte hamnat i ”skuggan” av de andra stora händelserna i världen just nu.

 

Även ”små” tropiska cykloner kan skapa dramatiskt väder

Samtidigt med Rammasun fanns en annan, men betydligt svagare, tropisk cyklon på östra delen av Stilla havet med namn Wali. Den försvagades snabbt, men fuktighet från resterna av Wali tillsammans med ett lågtryck i höjden gav mycket stora regnmängder på Hawaii. Det gäller framför allt på ön Oahu, där stationen Kahana Stream fick 353 mm den 19.

 

Ny tropisk cyklon, Matmo’ på väg mot Kina

Öster om Filippinerna finns en ny tropisk cyklon, Matmo. Den tar en nordligare och brantare bana än Rammasun, och väntas om några dygn passera Taiwan och sedan vidare åt nordväst in över Kinas fastland.

Erfarenhetsmässigt brukar det falla stora regnmängder på den bergiga ön Taiwan i samband med passage av tropiska cykloner. Så vi får nog anledning att återkomma till Matmo i en eller annan form.

10 juli, 2014

Tre nya svenska ”Centennial Stations” under år 2014

För något år sedan fick vi en förfrågan från WMO (meteorologiska världsorganisationen) om en sammanställning över våra så kallade Centennial Stations. Med det menas stationer som har en mätserie på minst 100 år. Vi gick igenom vår stationskatalog och har senare för internt bruk vidareutvecklat sammanställningen till att även omfatta stationer som är 50 år gamla, 200 år och så vidare.

 

Det visar sig att vi faktiskt har fler 100-åriga stationer än man kanske skulle ha trott. Till exempel inrättades ett rätt stort antal stationer med nederbördsmätning efter det att Hydrografiska byrån inrättats år 1908. Detta var ju en tid när bland annat utbyggnaden av vattenkraft satte fart. Många av dessa stationer är fortfarande i drift.

 

I vår första sammanställning av ”Centennial Stations” tog vi med stationer som startat år 1913 eller tidigare. Men nu har det gått ett år och listan kan kompletteras med stationer som startade år 1914 och fortfarande är i drift. Det är Leipikvattnet i nordligaste Jämtland, Myskelåsen i Härjedalen och Holmbo i nordöstra Småland. Holmbo verkar egentligen ha startat redan under år 1912 även om stationsregistret tar upp den först från och med 1914.

 

Nederbördsmätaren i Leipikvattnet i Jämtland. Stationen Leipikvattnet ståtar bland annat med det största uppmätta snödjupet i Sverige de senaste 50 åren, nämligen 278 cm i februari 1989.

 

Nederbördsmätaren i Myskelåsen i Härjedalen. Stationen Myskelåsen rapporterade bland annat ett ovanligt tidigt snötäcke på 22 cm den 25 september 2010.

Nederbördsmätaren i Holmbo. Stationen ligger i den allra nordostligaste delen av Småland som egentligen tillhör Östergötlands län.

 

Tyvärr försvinner också en del ”Centennial Stations”. Till exempel är det sedan årsskiftet avbrott i observationerna från Lisjö i Västmanland. Stationen startade 1879.

 

Enligt WMO så har man hittills fått in namn på nästan 10 000 Centennial Stations från medlemsländerna. Än så länge har man dock inte gjort någon mer officiell lansering av begreppet. Bland annat har WMO inte tydliggjort hur stora förflyttningar av stationerna som kan accepteras. Här på SMHI har vi många gånger varit tämligen frikostiga när vi kopplat ihop stationsserier, till exempel Hemavan/Tärnaby och Gunnarn/Stensele. Det är möjligt att de stationskopplingarna inte visar sig acceptabla som Centennial Stations när WMO kommer med tydligare riktlinjer.

9 juli, 2014

Årets första tropiska natt

Natten mot onsdag den 9 juli blev den första tropiska natten år 2014.

 

Vid ett tiotal stationer vid syd- och västkusten sjönk inte temperaturen under 20°C. Allra ljummast var natten i Karlskrona-Söderstjerna, där temperaturen inte sjönk lägre än 21,6°. Det är faktiskt första gången sedan 2011 som vi har en tropisk natt i Sverige.

 

I norra Sverige, där det under dagen var lika varmt som i söder, blev det däremot ingen tropisk natt. Där sjönk temperaturen till 18°.

 

Tropiska nätter