Nyheter

  Röda höstlöv

  Chatta om klimatets förändring

  Har du frågor om klimat och klimatförändring? Den 3 november svarar experter på frågor om klimatet i en chatt som arrangeras av SMHI och Naturvårdsverket. Du kan ställa din fråga redan nu.

  Några exemplar av svampen Blodvaxing bland gräs och löv.

  Oktoberväder med våtvarma inslag

  Oktober blev till stora delar en varm och blöt historia. Vid flera tillfällen kom det stora regnmängder med översvämningar och omfattande trafikproblem som följd. På flera håll har det samtidigt aldrig tidigare noterats så höga temperaturer så sent på året. Månaden som helhet blev också nära rekordmild längst i söder.

  Klimatet förändras

  Markku Rummukainen, Lars Bärring och Lena Lindström vid IPCCs klimatmöte i Köpenhamn, oktober 2014.

  IPCCs klimatmöte i Köpenhamn

  FNs klimatpanel IPCC har nu avslutande möte i Köpenhamn med en svensk delegation på plats. Målet är att enas om samlade budskap till beslutsfattare om vad som händer med klimatet och vad som väntar i framtiden beroende på val av utvecklingsvägar, förmågan till anpassning och utsläppens storlek.

  Tema IPCC (storpuff)

  Om IPCC-arbetet

  Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

  Statistik och data (Imagebild)

  Klimatanpassningsportalen

  Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter.

  Professionella tjänster

  Blå tonplatta

  Ny normalårsperiod

  Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. De båda produkterna får samma nya normalårsperiod, 1981–2010.

  Översvämning i Värnamo

  Översvämningskartering

  Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

  Översvämning i Piteå, juli 2014

  Återkomsttider för extremväder

  Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

  Forskning

  CORDEX logo

  Nytt internationellt projektkontor till SMHI

  SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

  Vågor vatten

  Forskningsprojekt har utvecklat verktyg för framtida hydrologi

  Forskare har under ett flerårigt projekt utvecklat verktyg som ger nya och förbättrade möjligheter att arbeta med framtida hydrologi, klimateffekter och klimatanpassning. Det har lett till nya kunskaper om hur ett framtida klimat kan påverka vattnet omkring oss.