Menu
 

Blogg: Sällsynt orkanvarning för Kap Verde-öarna

  • Blogg: Sällsynt orkanvarning för Kap Verde-öarna

  • Blogg: Sällsynt orkanvarning för Kap Verde-öarna

Nyheter

Klimatförändringar visas i Kalmar län

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI under en turné med en teaterdom på flera orter i Kalmar län, under denna och nästa vecka. Här visas bland annat hur tätorterna i länet drabbas vid skyfall. 

Sommaren 2015 - Kall i början men varm på slutet

Den inledande sommarmånaden juni var kall och bjöd på ostadigt väder. I  juli kom högsommaren tillfälligt till södra och mellersta Sverige och i augusti kom torrare och varmare luft.

Klimatförändringar visas i Kalmar län

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI under en turné med en teaterdom på flera orter i Kalmar län, under denna och nästa vecka. Här visas bland annat hur tätorterna i länet drabbas vid skyfall. 

Sommaren 2015 - Kall i början men varm på slutet

Den inledande sommarmånaden juni var kall och bjöd på ostadigt väder. I  juli kom högsommaren tillfälligt till södra och mellersta Sverige och i augusti kom torrare och varmare luft.

Tema höst

Hur mycket har det regnat?

Kvällarna blir mörkare

Hur mycket har det regnat?

Kvällarna blir mörkare

Klimatet förändras

Vad händer med klimatet?

SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet. Upptäck fakta, scenarier och tjänster på vår temasida!

Minskade utsläpp gör skillnad

 Om utsläppen av växthusgaser minskar begränsas temperaturökningen i Sverige. Se skillnaden på vår klimatscenariesida.

Hur ökar nederbörden?

 Ökningen av nederbörd i Sverige  begränsas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar vår interaktiva klimatscenariesida.

Vad händer med klimatet?

SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet. Upptäck fakta, scenarier och tjänster på vår temasida!

Minskade utsläpp gör skillnad

 Om utsläppen av växthusgaser minskar begränsas temperaturökningen i Sverige. Se skillnaden på vår klimatscenariesida.

Hur ökar nederbörden?

 Ökningen av nederbörd i Sverige  begränsas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar vår interaktiva klimatscenariesida.

Klimatanpassning

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september i Stockholm. Temat är: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Vad händer på myndigheterna?

Vilken typ av information och underlag kring klimatanpassning kommer myndigheter att presentera under hösten? Se sammanställning på Klimatanpassningsportalen.

Portal för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade.

Konferens klimatanpassning

Konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 arrangeras den 23 september i Stockholm. Temat är: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Vad händer på myndigheterna?

Vilken typ av information och underlag kring klimatanpassning kommer myndigheter att presentera under hösten? Se sammanställning på Klimatanpassningsportalen.

Portal för klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade.

Upptäck

Professionella tjänster

Undvik översvämningar

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering. Vi hjälper dig med tillförlitliga underlag för dagens och framtidens klimat.

Spridningsprognoser för föroreningar

Med spridningsprognoser är det möjligt att snabbt se hur exempelvis oljeutsläpp och föroreningar till havs sprider sig. På så vis kan saneringsarbetet påbörjas omgående och utsläppskällan lokaliseras.

Beräkna framtida vattenstånd

Klimateffekter kan på sikt ge en höjning av havsnivåerna som medför risker för erosion och översvämningar. SMHI beräknar det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

Undvik översvämningar

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering. Vi hjälper dig med tillförlitliga underlag för dagens och framtidens klimat.

Spridningsprognoser för föroreningar

Med spridningsprognoser är det möjligt att snabbt se hur exempelvis oljeutsläpp och föroreningar till havs sprider sig. På så vis kan saneringsarbetet påbörjas omgående och utsläppskällan lokaliseras.

Beräkna framtida vattenstånd

Klimateffekter kan på sikt ge en höjning av havsnivåerna som medför risker för erosion och översvämningar. SMHI beräknar det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

Forskning

 
 
statistics logger