Nyheter

  Aranda

  Vattnet varmare än normalt

  Under SMHIs senaste utsjöexpedition uppmättes ytvattentemperaturer klart över det normala i alla besökta områden i Östersjön och Västerhavet. I Skagerrak var temperaturen, ända ner till ett djup av ca 100 meter, mellan en och fyra grader högre än normalt för årstiden.

  Elmätare

  Ännu bättre koll på energibehovet med SMHIs tjänster

  SMHIs tjänster Graddagar och Energi-Index neutraliserar för vädrets påverkan och ger möjlighet jämföra uppvärmningsbehovet mellan olika perioder i en byggnad. Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för tjänsterna.

  Professionella tjänster

  Blå tonplatta

  Ny normalårsperiod

  Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. De båda produkterna får samma nya normalårsperiod, 1981–2010.

  Kraftledning

  Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

  Förvarningar via sms, e-post och vår webbtjänst gör att du slipper bli överraskad av extremt väder. 

  Is och snö på vindkraftverk

  Reducera risker och kostnader kopplade till istillväxt

  Minska både säkerhetsrisker och kostnader genom vetskap om hur ofta nedisning förekommer på master, vindkraftverk och andra konstruktioner.

  Forskning

  Kiselalg växtplankton, vårblomning

  Plankton Toolbox för analys av planktondata

  För att underlätta arbetet med planktondata har SMHI utvecklat programvaran Plankton Toolbox inom ramen för Svenska Lifewatch. Programvaran kan analysera stora dataset med utbredningsdata för växt- och djurplankton.

  Klimatet förändras

  Karta som visar temperaturer för Europa i ett framtida klimat

  Framtidens klimat

  Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

  Tema IPCC (storpuff)

  Om IPCC-arbetet

  Senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

  Statistik och data (Imagebild)

  Klimatanpassningsportalen

  Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.