Enkät: Framtida vädertjänster

  Nyheter

  Mild och nederbördsrik januari

  Januari var i allmänhet varm för årstiden och nederbördsmängderna var omkring eller över de normala. Vädret under första halvan av januari dominerades ofta av lågtryck från Atlanten, däribland stormen Egon.

  Största inflödet av saltvatten till Östersjön på 20 år

  I början december inleddes ett större saltvatteninbrott till Östersjön. Totalt beräknas över 250 kubikkilometer ha strömmat in hittills. 

  Tema Vinter

  Gryning och skymning

  Upptäck

  TEMA Hav

  Största inflödet av saltvatten till Östersjön på 20 år

  I början december inleddes ett större saltvatteninbrott till Östersjön. Totalt beräknas över 250 kubikkilometer ha strömmat in hittills. 

  Klimatet förändras

  Framtidens klimat

  Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

  Om IPCC-arbetet

  Senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

  Exempel på klimatanpassning

  Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar.  

  Professionella tjänster

  Vindenergi till havs

  Vi har underlagen för planering av vindkraftverk till havs. Vi hjälper dig bl.a. med miljöbedömningar och beräkningar av exemeplvis vind, vågor, strömmar, is och vattenstånd nu och i framtiden.

  Snabbare vindkraftsprojektering

  Hitta snabbt rätt plats och höjd för etablering av vindkraft. Virtuella master minskar behovet av tidskrävande och kostsamma mätningar med fysiska mätmaster.

  Reducera risker och kostnader kopplade till istillväxt

  Minska både säkerhetsrisker och kostnader genom vetskap om hur ofta nedisning förekommer på master, vindkraftverk och andra konstruktioner.

  Forskning

  Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

  Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

  Plankton Toolbox för analys av planktondata

  För att underlätta arbetet med planktondata har SMHI utvecklat programvaran Plankton Toolbox inom ramen för Svenska Lifewatch. Programvaran kan analysera stora dataset med utbredningsdata för växt- och djurplankton.