Menu
 

Risk för gräsbrand

Kartan visar var det finns risk för gräsbrand i torrt fjolårsgräs.

Blogg: Orkansäsong i västra Stilla havet

  • Risk för gräsbrand

    Kartan visar var det finns risk för gräsbrand i torrt fjolårsgräs.

  • Blogg: Orkansäsong i västra Stilla havet

Nyheter

Visualiseringsteknik ska underlätta beslutsfattande

Den 30 mars invigs Norrköpings beslutsarena, en avancerad interaktiv studio på Linköpings universitet. Här ska politiker, forskare och planerare få tekniskt stöd i möten där svåra beslut måste fattas. Beslutsarenan är utvecklad av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med SMHI.

Söka EU-medel för klimatanpassning – ny vägledning

Att anpassa olika verksamheter till ett förändrat klimat kan vara kostsamt. Men det finns flera EU-program som erbjuder möjligheter att söka pengar. En ny vägledning gör det enklare att hitta EU-finansiering för klimatanpassning, och den vänder sig exempelvis till kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, universitet och institut.

Visualiseringsteknik ska underlätta beslutsfattande

Den 30 mars invigs Norrköpings beslutsarena, en avancerad interaktiv studio på Linköpings universitet. Här ska politiker, forskare och planerare få tekniskt stöd i möten där svåra beslut måste fattas. Beslutsarenan är utvecklad av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med SMHI.

Söka EU-medel för klimatanpassning – ny vägledning

Att anpassa olika verksamheter till ett förändrat klimat kan vara kostsamt. Men det finns flera EU-program som erbjuder möjligheter att söka pengar. En ny vägledning gör det enklare att hitta EU-finansiering för klimatanpassning, och den vänder sig exempelvis till kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, universitet och institut.

Tema Vår

Klimatet förändras

Minskade utsläpp gör skillnad

 Om utsläppen av växthusgaser minskar begränsas temperaturökningen i Sverige. Se skillnaden på vår klimatscenariesida.

Hur ökar nederbörden?

 Ökningen av nederbörd i Sverige  begränsas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar vår interaktiva klimatscenariesida.

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning gör det enklare att tolka och använda klimatscenarier. Här finns också några steg för att komma igång med klimatanpassning.

Minskade utsläpp gör skillnad

 Om utsläppen av växthusgaser minskar begränsas temperaturökningen i Sverige. Se skillnaden på vår klimatscenariesida.

Hur ökar nederbörden?

 Ökningen av nederbörd i Sverige  begränsas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar vår interaktiva klimatscenariesida.

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning gör det enklare att tolka och använda klimatscenarier. Här finns också några steg för att komma igång med klimatanpassning.

Klimatanpassning

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 5-6 maj och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning.

Exempel på klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar. 

Färdplan för klimatanpassning

En ny SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 5-6 maj och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning.

Exempel på klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar. 

Färdplan för klimatanpassning

En ny SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Professionella tjänster

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Upptäck

Forskning

Konferens om skadliga algblomningar och klimatförändring

Den pågående klimatförändringen påverkar havsmiljön. I framtiden kan det bli en ökning av skadliga algblomningar. SMHI och Göteborgs universitet arrangerar en vetenskaplig konferens för att öka kunskapen om skadliga algblomningar och klimatförändring den 19-22 maj 2015 i Göteborg.

CORDEX vetenskapliga team planerar samarbete kring kommande klimatmodellering

Sedan årsskiftet är det internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC, upprättat på SMHI. Nyligen träffades CORDEX vetenskapligt rådgivande team för att planera kommande aktiviteter som ska stärka den regionala klimatmodelleringen.

Konferens om skadliga algblomningar och klimatförändring

Den pågående klimatförändringen påverkar havsmiljön. I framtiden kan det bli en ökning av skadliga algblomningar. SMHI och Göteborgs universitet arrangerar en vetenskaplig konferens för att öka kunskapen om skadliga algblomningar och klimatförändring den 19-22 maj 2015 i Göteborg.

CORDEX vetenskapliga team planerar samarbete kring kommande klimatmodellering

Sedan årsskiftet är det internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC, upprättat på SMHI. Nyligen träffades CORDEX vetenskapligt rådgivande team för att planera kommande aktiviteter som ska stärka den regionala klimatmodelleringen.